židovská literatura

štítek, 31 knih


Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem

Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem

2017, M. Sebastian

Skandál, jenž vypukl kolem románu Už dva tisíce let rumunského židovského spisovatele Mihaila Sebastiana, „rozvířil skutečnosti a problémy, které se nacházejí nejen za knihou, nýbrž za literaturou. Když se odchýlil od li... více


Osm světel

Osm světel

2007, L. Pavlát

Židovské písemnictví patří k nejstarším, a zároveň nejrozmanitějším na světě, jeho texty dělí tisíce let i kilometrů. V knize Osm světel můžete najít nejznámější židovské pohádkové příběhy, legendy, bajky a anekdotická v... více


Cesta Pražským kruhem

Cesta Pražským kruhem

2009, D. Hrubý

"Žijeme v přesvědčení, že historii města utvářejí domy, kostely nebo paláce, a tak donekonečna popisujeme jejich nádherné klenby, fresky, které zdobí podivuhodné interiéry, zvlněné štíty střech a každý záhyb na stář... více


Mosty do Tel Avivu

Mosty do Tel Avivu

2010, J. Šulc

Druhá světová válka skončila. Evropa je v troskách. V nouzových táborech se tísní statisíce Židů, kteří přežili koncentrační tábory, ale nemají kam jít. Středo- a východoevropské státy už jsou zpravidla ovládány Moskvou... více


Vyvolení

Vyvolení

1993, C. Potok

Nebezpečný úraz ve škole spřátelí dva chlapce, z nichž jeden je z tolerantní židovské rodiny s moderním přístupem k náboženství a druhý je z rodiny ortodoxních Chasidů, jež lpí fanaticky na židovských tradicích. Jsme svě... více


Job

Job

1934, J. Roth

Příběh, který Rothovi připomínal jeho dětství a mládí v Haliči. Příběh člověka, který zkusil jako Job (ten, kterého Pán zkoušel – biblická postava). Životem zkoušený židovský kantor Mendel Singer odejde do Ameriky. Ztý... více


Kniha světel

Kniha světel

2005, C. Potok

Další román velmi populárního americko–židovského spisovatele. Příběh se odehrává v době korejské války a těsně po ní v prostředí newyorské židovské komunity, v Koreji a také v Japonsku. Gershona Lorana, tichého studenta... více


Dům bez pána / Půlnoční pacient

Dům bez pána / Půlnoční pacient

2018, E. Hostovský

Svazek přináší dílo Egona Hostovského (1908—1973), předního autora psychologických a existenciálních románů a novel. Představuje autora charakteristickými prózami obou nejvýznamnějších období jeho tvorby — doby mezi svět... více


Noční vlaky

Noční vlaky

2011, B. Wood

Román inspirovaný neuvěřitelnými skutečnými udalostmi, které se odehrály během druhé světové války v Polsku. Městečko Sofia je ušetřeno německého teroru a zvůle, poněvadž lékaři z místní nemocnice rozšířili zprávu, že ce... více


Maškaráda kolem smrti

Maškaráda kolem smrti

2014, T. Soros

Podtitul: Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem Maškaráda kolem smrtí je neobvyklým memoárovým dílem, neboť popisuje jenom krátké údobí necelého jednoho roku, avšak roku rozhodujícího, zda židovská ... více


Etruské zrcadlo

Etruské zrcadlo

1999, G. Hermann (pseudonym)

Vzájemně se prolínající příběhy, jejichž hrdinové prožívají své osudy v různých časových rovinách, čtenář jako by sledoval přes poloprůsvitný závoj. Do Říma, prodchnutého atmosférou Mussoliniho vlády, přijíždí stárnoucí ... více


Prosťáček Joše

Prosťáček Joše

2000, I. J. Singer

Nejznámější román bratra slavného I. B. Singera byl rovněž zdramatizován a patří k nesporným vrcholům jidiš prózy 20. století. Příběh zbožného mladíka, jenž se na dvoře tyranského cadika proti vlastní vůli zaplete s cadi... více


Tovje vdává dcery

Tovje vdává dcery

2006, Š. Alejchem (pseudonym)

Humoristická knížka od klasika moderní jidiš literatury vypráví o chudém židovském otci sedmi dcer z malé ukrajinské vesnice. více


Everyman/ Ktokoľvek

Everyman/ Ktokoľvek

2007, P. Roth

Najnovší román Philipa Rotha je intímnym, no univerzálnym príbehom straty, ľútosti a stoicizmu. Ústrednou postavou je úspešný komerčný umelec z newyorskej reklamnej agentúry, otec dvoch synov z prvého manželstva, ktorí n... více


Matka

Matka

1933, S. Asch

Kniha opisuje citové a umelecké dozrievanie umelca a jeho vzťah k mladej žene, ktorá svojou obetavosťou nezištnosťou a láskavosťou supluje v jeho živote matku. Vo chvíli umeleckého triumfu sa jej rola vyčerpáva... více


1 2 3 >