kirkous

Hodnocení

28.05.2022

Literární a teologický úvod do Nového zákona

Literární a teologický úvod do Nového zákona (1993, Petr Pokorný)


28.05.2022

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona (2003, Ladislav Tichý)


28.05.2022

Pan Ibrahim a květy koránu

Pan Ibrahim a květy koránu (2006, Eric Emmanuel Schmitt)


02.02.2022

Trhlina

Trhlina (2016, Jozef Karika)


01.02.2022

Sběratel sněhu

Sběratel sněhu (2018, Jan Štifter)


27.01.2022

V zemi sfing a pyramid

V zemi sfing a pyramid (1993, Miloš Bič)


26.01.2022

Život a dielo Martina Rakovského, I. diel

Život a dielo Martina Rakovského, I. diel (1979, Miloslav Okál)


26.01.2022

Římské báje / Leggende dell

Římské báje / Leggende dell'antica Roma (2017, Valeria de Tommaso)


25.01.2022

Hebrejská bible a dějiny

Hebrejská bible a dějiny (1996, Rolf Rendtorff)


25.01.2022

Úvod do Starého zákona

Úvod do Starého zákona (2020, kolektiv autorů)


20.01.2022

Církevní dějiny - Antika a středověk

Církevní dějiny - Antika a středověk (2013, Václav Drška)


20.01.2022

Vražda se zárukou

Vražda se zárukou (1989, Josef Škvorecký)


19.01.2022

Čarostřelec

Čarostřelec (2020, Jan Horníček)


17.01.2022

Od katakomb ke světové církvi

Od katakomb ke světové církvi (1998, Jiří Hanuš)


17.01.2022

Malé církevní dějiny

Malé církevní dějiny (1992, August Franzen)


03.01.2022

České země ve stínu půlměsíce: Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí

České země ve stínu půlměsíce: Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí (2002, Tomáš Rataj)


27.12.2021

Oskar a růžová paní

Oskar a růžová paní (2006, Eric Emmanuel Schmitt)


20.12.2021

Rudolf II. a jeho svět

Rudolf II. a jeho svět (1997, Robert J. W. Evans)


16.12.2021

Rudolf II. a jeho doba

Rudolf II. a jeho doba (1987, Josef Janáček)


31.10.2021

Noemovo dítě

Noemovo dítě (2006, Eric Emmanuel Schmitt)


28.10.2021

Druhá patristická čítanka

Druhá patristická čítanka (1985, Josef Novák)


28.10.2021

Svět jako živý stroj: filosofie Henryho Mora na rozhraní renesance a novověku

Svět jako živý stroj: filosofie Henryho Mora na rozhraní renesance a novověku (2021, Jacques Joseph)


12.10.2021

Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby

Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby (2020, Jan Herůfek)


12.10.2021

Útěk do Egypta přes království České

Útěk do Egypta přes království České (2008, Otfried Preussler)


21.06.2021

„Historické“ knihy Starého zákona

„Historické“ knihy Starého zákona (2017, Pavel Větrovec)


21.06.2021

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových (2016, Pavel Větrovec)


19.05.2021

O víře / O naději / O lásce

O víře / O naději / O lásce (2018, Josef Pieper)


17.05.2021

Tu se jim otevřely oči

Tu se jim otevřely oči (2011, František Štěch)


14.05.2021

O spravedlnosti

O spravedlnosti (1966, Josef Pieper)


14.05.2021

Tomáš z Akvina - Dvanáct přednášek

Tomáš z Akvina - Dvanáct přednášek (1972, Josef Pieper)


14.05.2021

Čarodějův učeň

Čarodějův učeň (2003, Otfried Preussler)


22.04.2021

Harry Potter a prokleté dítě

Harry Potter a prokleté dítě (2016, J. K. Rowling (pseudonym))


04.02.2021

Po stopách světových náboženství

Po stopách světových náboženství (2006, Hans Küng)


19.01.2021

Bohové zblízka

Bohové zblízka (1997, Jacques Waardenburg)


19.01.2021

Ondřejovská hvězdárna 1898-1998

Ondřejovská hvězdárna 1898-1998 (1998, kolektiv autorů)


16.01.2021

Lovcovy zápisky

Lovcovy zápisky (1950, Ivan Sergejevič Turgeněv)


03.01.2021

Malé ženy

Malé ženy (2009, Louisa May Alcott)


02.01.2021

Popelka nazaretská

Popelka nazaretská (2008, Václav Renč)


01.01.2021

Boží duha

Boží duha (2000, Jaroslav Durych)


31.12.2020

Ty jsi kněz navěky

Ty jsi kněz navěky (2020, Zdeněk Jančařík)


1