George Orwell

anglická, 1903 - 1950, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (61)

- Jak uplatní člověk svou moc nad druhým, Winstone? - Tím, že ho přinutí trpět. - (...) Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní. Moc spočívá v tom, že člověk způsobí druhému bolest a ponížení, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme.


,,Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.´´


"Under the spreading chestnut tree, I sold you and you sold me."


Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.


Být pravověrný znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.


Člověk je jediné stvoření, které konzumuje bez toho, aniž by produkovalo. Nedává mléko, nesnáší vejce, je příliš slabý, aby táhl pluh, neumí běžet dostatečně rychle, aby chytil králíka. Přesto je pánem všech zvířat.


Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe.


Děs lze snést, pokud se člověk prostě přikrčí; ale usmrcuje, jestli o něm přemýšlíme. (1984)


Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc.


Do duše se ti nedostanou. Jestli cítíš, že zůstat lidský stojí za to, i když to nemůže mít vůbec žádný konktrétní výsledek, tak jsi je porazil. (1984)


Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.


Domnívám se,že mám právo prohlásit,že podřízená zvířaty na Farmě zvířat pracují více a dostávají méně než jakákoliv jiná zvířata v našem kraji.


Existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec.


Jak může člověk zanechat výzvu budouctnosti, když po něm nezůstane ani stopa, ba ani anonymní slovo načmárané na kusu papíru?


Jedním z následků bezpečného a civilizovaného života je nesmírná přecitlivělost, takže na všechny primární emoce se pohlíží s určitým odporem. Velkorysost se nesnáší stejně jako mrzkost, vděčnost je nenáviděna stejně jako nevděčnost.


Jestli chceš obraz budoucnosti, představ si vysokou botu, která dupe po lidské tváři – navždycky.


Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.


Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.


Kdysi bylo znakem šílenství věřit, žže se Země otáčí kolem Slunce; dnes je ššílenstvím věřit, žže minulost je nezměnitelná.


Když člověk dodržuje drobná pravidla, může porušovat velká.


Krysa, ... ačkoli hlodavec, je masožravá.


Lež je vždy o krok před pravdou.


Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou.


Minulost je změnitelná.


Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.


Moc není prostředek, je to cíl.


Myšlenka pozemského ráje, ve kterém by si lidé žili svorně v bratrství, bez zákonů i zvířecké dřiny, pronásledovala lidskou fantazii po tisíciletí.


Nadšení je schopnost vidět něco i v ničem.


Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.


Nějak to selže. Něco vás zdolá. Život vás zdolá.


1 2 3