Eric Arthur Blair citáty

George Orwell · pseudonym

anglická, 1903 - 1950

Citáty (80)

- Jak uplatní člověk svou moc nad druhým, Winstone? - Tím, že ho přinutí trpět. - (...) Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní. Moc spočívá v tom, že člověk způsobí druhému bolest a ponížení, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme.


,,Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.´´


A i když právě netrnete hrůzou či nekřičíte bolestí, život je ustavičný boj s hladem, zimou či nespavostí, se zkaženým žaludkem nebo s bolavým zubem.


Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.


Byl jsem ve věšteckém rozpoložení, kdy předvídáte konec světa a docela vás to rajcuje. Nadechnout se


Byl to doklad toho, že člověku se dostane čehokoli na světě, za podmínky, že to doopravdy upřímně nechce. Bože chraň aspidistru


Být pravověrný znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.


Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří ji říkají.


Člověk je jediné stvoření, které konzumuje bez toho, aniž by produkovalo. Nedává mléko, nesnáší vejce, je příliš slabý, aby táhl pluh, neumí běžet dostatečně rychle, aby chytil králíka. Přesto je pánem všech zvířat.


Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe.


Děs lze snést, pokud se člověk prostě přikrčí; ale usmrcuje, jestli o něm přemýšlíme. (1984)


Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc.


Do duše se ti nedostanou. Jestli cítíš, že zůstat lidský stojí za to, i když to nemůže mít vůbec žádný konktrétní výsledek, tak jsi je porazil. (1984)


Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.


Domnívám se,že mám právo prohlásit,že podřízená zvířaty na Farmě zvířat pracují více a dostávají méně než jakákoliv jiná zvířata v našem kraji.


Dvě děti v domě téhle velikosti, to je jako litr piva v půllitrové sklenici. Nadechnout se


Existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec.


Ginem žil, ginem umíral.


I Oxfordský slovník se dá zneužít k nekalým účelům, když si člověk vyhledá slova jako ... a ... . Bože chraň aspidistru


Jak může člověk zanechat výzvu budouctnosti, když po něm nezůstane ani stopa, ba ani anonymní slovo načmárané na kusu papíru?


Jedním z následků bezpečného a civilizovaného života je nesmírná přecitlivělost, takže na všechny primární emoce se pohlíží s určitým odporem. Velkorysost se nesnáší stejně jako mrzkost, vděčnost je nenáviděna stejně jako nevděčnost.


Jednou za čas se stane, že natrefíte na knihu, která je přesně na úrovni aktuálního stádia vašeho duševního vývoje, jako by to někdo napsal právě pro vás. Nadechnout se


Jestli chceš obraz budoucnosti, představ si vysokou botu, která dupe po lidské tváři – navždycky.


Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.


Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.


Kdysi bylo znakem šílenství věřit, žže se Země otáčí kolem Slunce; dnes je ššílenstvím věřit, žže minulost je nezměnitelná.


Když člověk dodržuje drobná pravidla, může porušovat velká.


Když jsem pracoval v antikvariátu, nejvíc mě asi překvapilo to, jak málo je skutečných milovníků knih.


Knihkupec musí o knihách lhát a z toho vzniká jeho nechuť k nim.


Krása postrádá smysl, nemáte-li ji s kým sdílet. Barmské dny