deníky - štítek


Otevřený deník

Otevřený deník

2012, J. Vladislav

Základem Otevřeného deníku básníka, esejisty, překladatele, editora a autora pohádek Jana Vladislava (1923–2009) jsou deníkové záznamy, které si jako signatář Charty 77 vedl v Praze od ledna 1977 do ledna 1981, kdy byl d... více


Střípky deníku

Střípky deníku

1997, E. Ionesco

Deník, sestavený z útržkovitých záznamů snů, názorů, vzpomínek, morálních úvah, dává možnost čtenáři lépe pochopit a zažít celé Ionescovo dílo. Kromě jiného obsahují i různé dílčí zajímavosti z dětství, poznámky z četby ... více


Deník II. (1957-1961), III. (1961-1966)

Deník II. (1957-1961), III. (1961-1966)

1994, W. Gombrowicz

Literární deník polského spisovatele žijícího v Argentině patří k nejvýznamnějším dílům polské literatury 20. století. více


Deník – řekněte jim, že sametová

Deník – řekněte jim, že sametová

2010, M. Mejstřík

„To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nebyla náhoda,“ říká bývalý studentský vůdce Martin Mejstřík. Studenti byli připraveni. Spojoval je odpo... více


Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Janské

Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Janské

2001, F. Drtikol

Vzrušené a těkavé zápisky jedné z velikých uměleckých osobností první poloviny 20. století představují jejich autora jako hluboce přemýtající bytost mezi dvěma krajními póly - láskou a smtrí - na pozadí dramatického obdo... více


Edvard Beneš v Sezimově Ústí

Edvard Beneš v Sezimově Ústí

2004, M. Kolář

Representativní fotografická publikace přináší okolo sto padesáti unikátních a většinou nepublikovaných fotografií (včetně Sudkových), faksimilie dopisů a deníků ze života Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Vidím... více


Mystické deníky

Mystické deníky

1995, J. Kameník (pseudonym)

Výbor z lidsky pravdivých, hlubokou mystickou zkušeností ovlivněných deníků básnířky Ludmily Maceškové, publikující pod jménem Jan Kameník. K tisku připravil a doslov napsal Marcel Kabát. více


Jiřího Pastýře Smutek Sebesám. I. část

Jiřího Pastýře Smutek Sebesám. I. část

1993, J. Pastýř

Poetický deník mladého anonymního homosexuála z osmdesátých let. Text plný obrazů, text smutkem naplněný, text bolestný, text o hledání sebe sama, o hledání jinakosti. Jiří Pastýř, autor, který svou nejistotu, své tápání... více


Vyhrabávačky - deníkové zápisky a rozhovory z let 1988 a 1989

Vyhrabávačky - deníkové zápisky a rozhovory z let 1988 a 1989

2009, I. Gerová

Po předčasné smrti Ireny Gerové se v její pozůstalosti nalezl nejen „předrevoluční“ deník, ale také množství kazet s nahrávkami zlomových událostí a rozhovorů, které od roku 1988 soustavně vedla především s Václavem Havl... více


Jiřího Pastýře Smutek Sebesám II. část

Jiřího Pastýře Smutek Sebesám II. část

1993, J. Pastýř

Poetický deník mladého anonymního homosexuála z osmdesátých let. Text plný obrazů, text smutkem naplněný, text bolestný, text o hledání sebe sama, o hledání jinakosti. Jiří Pastýř, autor, který svou nejistotu, své tápání... více


Joseph Goebbels: Deníky 1924-1929

Joseph Goebbels: Deníky 1924-1929

2009, P. J. Goebbels

Goebbelsovy deníkové záznamy odrážejí nejenom šílený vnitřní svět jejich pisatele, ale také umožňují pohled do mocenských kruhů Třetí říše. Svazek je bohatě opatřen poznámkami, které pomohou čtenáři pochopit text.... více


Rozsvítil pro mne

Rozsvítil pro mne

2009, D. Lukšů

Matěj Lukšů (1868–1931) patřil k nejbližším přátelům Otokara Březiny (1868–1929). Jejich vztah trval od studentských let do smrti velkého symbolistického básníka. Za tu dobu přerostly jejich kontakty ve výsostné přátelst... více


Poutník na zemi

Poutník na zemi

1998, J. Čep

Jádro souboru shrnujícího autorovu exilovou, převážně autobiografickou esejistiku tvoří dvě poslední Čepovy knihy: úvahy a deníkové záznamy Poutník na zemi a autobiografický esej Sestra úzkost. Kniha je doplněna patnácti... více


Jak jsem přece jen došla do Compostely

Jak jsem přece jen došla do Compostely

2011, H. Lohrová

Autorka dílem dojela na kole, dílem došla z Prahy do Santiaga de Compostela. Její deník je dokumentem pocitů ženy, která sama putuje Evropou, bojuje s živly, prožívá radosti i pochybnosti. více


Nic nedává, kdo nedá sám sebe

Nic nedává, kdo nedá sám sebe

2012, D. Valenová

Deníkové zápisy Danici Valenové popisují období od konce druhé světové války do roku 1960. Jsou v něm zachyceny životní osudy rodiny, které byly dramaticky ovlivněny poválečnými událostmi, komunistickým převzetím moci v ... více


1 2 3 4 5 6 >