Joseph Roth

rakouská, 1894 - 1939

Nová kniha

Nemocné lidstvo a další povídky

Nemocné lidstvo a další povídky - Joseph Roth

Všechny prózy, které jsme zařadili do tohoto skromného výboru, vycházejí v češtině vůbec poprvé. Spadají do prvního období spisovatelovy tvorby, tedy do doby, k... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Job. Román prostého člověka Job. Román prostého člověka

Roth má zajímavý jazyk. Popisuje příběh dobře a přesto úsporně jak umí málokdo. Všichni možná směřujeme k zázraku, kdo ví.
Pebra


Leviatan a jiné prózy Leviatan a jiné prózy

Hluboká sonda do lidské duše, až mě z toho občas jímal strach - jakoby to psal čaroděj.
Pebra


Příběh tisící druhé noci Příběh tisící druhé noci

Málo rakouských autorů znám a díky záměně autorů se mi tento příběh, o osudech obyčejných lidí propojených díky návštěvě perského vladaře, zalíbil. Přestože je to příběh smutný, stejně působí lahodně asi tak jako příběhy Šeherezády.... celý text
ujiraŽidé na cestě Židé na cestě

Soubor literárních esejů o situaci ortodoxních židů z východní Evropy po první světové válce. Vlivem útlaku a mnohých pogromů se veliká část židů z Haliče, Bukoviny a dalších oblastí východního Polska a dnešní Ukrajiny vydalo k masové migraci na západ. Roth, sám původem haličský žid, reportuje o této migraci a o jejich příčinách. Nejprve ilustruje situaci ortodoxních (chasidských) židů ve východní Evropě, jejich sociální a rodinné vazby a ukotvení, jejich duchovní a spiritistické kořeny. Zabývá se také příčinami masové migrace po první světové válce. V další části knihy se autor zabývá soudobou situací židovské diaspory a nově příchozích východních židů v evropských metropolích, konkrétně ve Vídni, Berlíně a Paříži, všímá si života v ghettech, snah o asimilaci, problematického vztahu majority především k nově příchozím židům a všudypřítomné policejní a politické šikany a antisemitismu. Další kapitolou je popis situace židovských imigrantů ve Spojených Státech a jejich asimilační proces a nakonec i soudobému postavení židovské menšiny v tehdy nově ustavovaném Sovětském Svazu. Roth si všímá velikých rozdílů mezi integrovanými diasporami v daných zemích, směřující v dané době převážně k asimilaci a ortodoxními židy z východní Evropy, kteří jsou více religiózní a i pro své souvěrce velmi konzervativní a málo pochopitelní. Autor se zabývá i tehdy relativně novým sionistickým hnutím a všímá si velmi problematického pohledu chasidských židů vůči sionistům. Na svých rešeršních cestách si s velkým smyslem pro detail všímá situací židů v místech jejich migrace – asimilantů, východních ortodoxních imigrantů i sionistů, kteří se v té době chystali k odchodu do Palestiny. Jedná se v tomto ohledu o velmi ucelený soubor reportáží o situaci židů ve 20. a třicátých letech 20. století – od konce 1. světové války do roku 1937 – který i v současné době skýtá mnoho faktů a poskytuje realistický vhled do dané problematiky.... celý text
tomas6658


Job. Román prostého člověka Job. Román prostého člověka

Příběh Mendela Singera si zaslouží 5 hvězd. Díky
Kanylka