František Josef I., 1830-1916

štítky

65 knih


Pochod Radeckého 87% Pochod Radeckého 1974, Joseph Roth

Tento společenskokritický román, podávající obraz úpadku a pádu rakousko-uherské monarchie, patří k nejvýznamnějším dílům rakouské literatury minulého století. Jeho historický rámec tvoří doba od bitvy u Solferina až po ... více


Příběh vzácné tabatěrky 78% Příběh vzácné tabatěrky 2015, Marie Macková

Děj historického krimi románu zavádí čtenáře do druhé poloviny 19. století, do doby vlády císaře Františka Josefa I., konkrétně do oblasti kralického komisariátu, který byl coby pohraniční oblast rájem všech pašeráků smě... více


Císařův prezident 65% Císařův prezident 2015, Dušan Spáčil

Podtitul: Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka. Císař František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk – mají tyto dvě významné osobnosti našich dějin něco společného? Již od počátku minulého století se vyno... více
František Josef I. 93% František Josef I. 2017, Karl Vocelka

Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830–1916). V moderně a čtivě pojatém životopise není však pro nostalgii místo. Představuje muže ... více


Říkali mi Sisi 78% Říkali mi Sisi 2008, Soňa Sirotková

Sisi, fascinující císařovna rakouská, královna česká a uherská. Co o ní ve skutečnosti víme? Vždyť už za života se stala legendou opředenou mýty.Prožila zdánlivě šťastné dětství, zamiloval se do ní pohledný a mocný císař... více


František Josef I. 88% František Josef I. 1991, Otto Urban

Biografie rakouského císaře Františka Josefa I. je zároveň obrazem více než šedesátileté vlády tohoto panovníka. Jde o první velkou životopisnou monografii této osobnosti z pera českého historika. Autor popisuje celý slo... více


Toulky po stopách císařovny Sisi 88% Toulky po stopách císařovny Sisi 2022, Dagmar Beňaková

KRÁSNÁ, EXTRAVAGANTNÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ VÁŠNIVÁ CESTOVATELKA. TAKOVÁ BYLA SISI. Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast Rakousko, o... více


Sisi - moderní žena 84% Sisi - moderní žena 2007, Sigrid-Maria Größing

Ve světových dějinách se zřídka nalezne osobnost, jež dosáhla stejné proslulosti jako Alžběta, manželka rakouského císaře Františka Josefa. Pocházela z vedlejší linie rodu Wittelsbachů a na základě svého původu a také vý... více


Dvě nevěsty pro císaře 80% Dvě nevěsty pro císaře 2002, Sigrid-Maria Größing

Podtitul: Sissi a její sestra Nené Kniha je věnována životu a působení dvou bavorských princezen, jejichž osudy byly spojeny s rakouským císařem a dvorem v druhé polovině 19. století. Kniha líčí známou historii, ok... více


Císař František Josef I: jeho život – jeho doba 87% Císař František Josef I: jeho život – jeho doba 1998, Franz Herre

FRANTIŠEK JOSEF I. Symbol rakouského císařství Schönbrunn, 18. srpna 1830, 9:45 ráno: Habsburský trůn má následníka. Zaznívá 21 dělových salv, stráže dávají za zvuku bubnů k poctě zbraň. Novorozeně dostalo při křtu 2... více


Císařovna Alžběta a její dcery 80% Císařovna Alžběta a její dcery 2006, Martha Schad

Zajímavá publikace o potomcích císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty (Sissi) sahá až do dnešní doby. Začíná narozením dcery Žofie v roce 1855. O rok později se narodila arcivévodkyně Gisela. Když po smrti dvoule... více


Jak se žilo za časů Františka Josefa I. 92% Jak se žilo za časů Františka Josefa I. 1996, Pavla Vošahlíková

Populárně-naučná publikace o každodenním životě a životním stylu různých vrstev české společnosti 2. pol. 19. století. Obsáhlá kniha se snaží přiblížit všední den lidí, kteří za vlády Františka Josefa I. (1848-1916) nem... více


Ženy v životě císaře Františka Josefa 87% Ženy v životě císaře Františka Josefa 2014, Friedrich Weissensteiner

Na základě aktuálního stavu bádání podává historik Friedrich Weissensteiner nový, živoucí obraz monarchy – od poslušného syna k panovníkovi z Boží milosti, od velkorysého manžela, milujícího otce a dobrotivého dědečka až... více


Arcivévodkyně Žofie: Silná žena na Vídeňském dvoře 84% Arcivévodkyně Žofie: Silná žena na Vídeňském dvoře 2017, Anna Ehrlich

MATKA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA A SISINA TCHYNĚ. Kniha přináší ucelený, pravdivý pohled na arcivévodkyni Žofii, silnou a výjimečnou ženu na Vídeňském dvoře.. Nabízí nový obraz matky císaře Františka Josefa I., jak se je... více


Císařovna Alžběta a její muži 72% Císařovna Alžběta a její muži 1999, Sigrid-Maria Größing

Kniha pojednává o mužích císařovny Alžběty zvané Sissi. Vévoda Maxmilián Bavorský byl milovaný-nemilovaný otec, císař František Josef kterého milovala na dálku. Nepochopený syn Rudolf, snil o ní svůj nedosažitelný sen kr... více


Císař František Josef zcela privátně 82% Císař František Josef zcela privátně 1996, Gabriele Praschl-Bichler

Podtitul: "Vy se máte, vy si můžete chodit do kavárny!". Kniha se věnuje vzácným nenuceným okamžikům císařova života. Čtenář se stává němým hostem při císařské toaletě, v ložnici i v jídelně, seznámí se s dvorním cerem... více


František Josef I.: Nikdy nekorunovaný český král 87% František Josef I.: Nikdy nekorunovaný český král 2005, Jiří Pernes

Jednou z výrazných historických osobností, která zásadním způsobem zasáhla do vývoje české společnosti, je předposlední rakousko-uherský panovník, císař František Josef I. z rodu habsbursko-lotrinského. Jeho osud je těsn... více


Císařovna 71% Císařovna 2022, Gigi Griffis

Píše se rok 1853 a Alžběta Bavorská, přezdívaná Sisi, má jasno: buď se dočká opojné romantické lásky, kterou opěvují básníci, nebo se nezamiluje nikdy. Není její chyba, že to matka odmítá pochopit. Koneckonců jen proto, ... více


Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. - Císař v nedbalkách 87% Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. - Císař v nedbalkách 1993, Eugen Ketterl

Komorník Eugen Ketterl byl synem vídeňské rodiny, jejíž příslušníci byli osvědčenými sluhy ve šlechtických domácnostech. Po smrti svého otce a krátké službě u venkovského statkáře se stal Eugen Ketterl pánem nad císařový... více


Dvě lásky Františka Josefa 78% Dvě lásky Františka Josefa 1993, József Kalász-Kellner

Román napsaný ve druhé polovině 30. let zavádí čtenáře do prostředí císařského rodu Habsburků. Od doby dospívání sledujeme život císaře Františka Josefa I. až do tragické smrti jeho ženy císařovny Alžběty v roce 1898. Au... více


Císařské dětství: Z deníku arcivévody Karla Ludvíka 78% Císařské dětství: Z deníku arcivévody Karla Ludvíka 1999, Gabriele Praschl-Bichler

Komentované deníkové záznamy arcivévody Karla Ludvíka z let 1844-1846. Deník jedenáctiletého chlapce zachycuje každodenní události v širší císařské rodině a denní program pisatele a jeho sourozenců. Komentáře vysvětlují... více


Viribus Unitis: Císař a jeho dvůr: Nový pohled na Františka Josefa 88% Viribus Unitis: Císař a jeho dvůr: Nový pohled na Františka Josefa 2011, Martina Winkelhofer

Dvůr císaře Františka Josefa byl nejvznešenější a nejstarší v Evropě. Byl to však také obrovský hospodářský komplex, domov a pracoviště téměř 2000 lidí. Císařská rodina, aristokracie, dvorští úředníci, důstojníci a služe... více


Růže pro císařovu milenku 53% Růže pro císařovu milenku 2012, Anna Březinová (p)

Rakouská císařovna Alžběta přezdívaná Sisi je ve svém manželství s Františkem Josefem I. hluboce nešťastná. Její poněkud výstřední a romantická povaha je velmi vzdálená myšlení pedantského císaře, který se především cítí... více


Pod Habsburským orlem 83% Pod Habsburským orlem 2001, Jiří Pernes

Tematicky pestré záběry ze života české společnosti na přelomu 19. a 20. stol. ilustrují její postavení v rámci monarchie za vlády Františka Josefa I. více


Ferdinand Maxmilián Habsburský 85% Ferdinand Maxmilián Habsburský 2008, Gabriele Praschl-Bichler

Podtitul: Soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků Rakouská historička, která se zaměřuje na dějiny Habsburků, se tentokrát zabývá zejména osobností mexického císaře M... více


František Josef a jeho rodina 53% František Josef a jeho rodina 2018, Sigrid-Maria Größing

Sigrid-Maria Grössingová, odbornice na dějiny habsburského rodu, necharakterizuje Františka Josefa I. a jeho éru z historické perspektivy, nýbrž tím, že dává slovo samotnému císaři. Tímto neotřelým způsobem vykreslila ve... více


Spiklenci proti Jeho Veličenstvu 91% Spiklenci proti Jeho Veličenstvu 1988, Jiří Pernes

Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách. V knize je vykreslen počátek panování císaře Františka Josefa I. , politická situace v Evropě i v českých zemích, okolnosti vzniku Národní strany (staročeši) a Národní stra... více


Rakouští císařové 80% Rakouští císařové 2005, Friedrich Weissensteiner

František I., Ferdinand I., František Josef I., Karel I Životopisné medailony čtyř posledních císařů habsburské monarchie. Příběhy panovníků, jejichž charakteristiky jsou obsaženy už v názvech jednotlivých kapitol: F... více


Největší milostný příběh na dvoře Habsburském 73% Největší milostný příběh na dvoře Habsburském 2004, Beate Hammond

Byla hraběnka Žofie Chotková jen ctižádostivá žena, která se chtěla vymanit z chudých poměrů, nebo arcivévodu Františka Ferdinanda opravdu milovala? Pět let skrývání a stovky vroucích dopisů svědčí spíš o velké lásce. Př... více


Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804–1918 73% Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804–1918 2013, Jiří Rak

Kniha významného historika Jiřího Raka mapuje vývoj českého vztahu k habsburské dynastii a ukazuje, že dlouhou dobu šlo o poměr loajální. I autoři zvučných jmen z časů národního obrození (Palacký, Tyl, Havlíček a další) ... více


Solná princezna 65% Solná princezna 2009, Hubert Pointinger

Tajná milenka císaře Františka Josefa Kniha vypráví o neobvyklém milostném vztahu, který se odehrál mezi Solným princem a jeho Solnou princeznou a trval téměř deset let. Míněn je rakouský císař František Josef I. a Th... více


Černé ovce mezi Habsburky 84% Černé ovce mezi Habsburky 2001, Christian Dickinger

Vyvrženci a prostopášníci slavného panovnického rodu Životopisy třinácti členů habsburského rodu se soustřeďují na jejich soukromý život, choroby (zvláště duševní), či politické a milostné skandály. Kniha rakouského... více


Anna Nahowská a císař František Josef 82% Anna Nahowská a císař František Josef 1994, Friedrich Saathen

O Anně Nahowské neměl do poloviny 80. let 20. století nikdo ani tušení. Tento intimní vztah mezi zralým císařem Františkem Josefem a mladou kupeckou dcerkou a později ženou železničního úředníka vyšel najevo až když byl ... více


Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. 80% Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. 1970, Milan Hodík

Osobní komorník Eugen Ketterl se ve svých vzpomínkách snažil udělat vzorný obraz mocnáře,ale povedl se mu pouze barvotisk.Je to zkrátka obrázek císaře,který komorníkovým přičiněním pečlivě ustrojen zušlechťuje laskavým p... více


Císařovna Sisi a její milovaná místa 87% Císařovna Sisi a její milovaná místa 2016, Katrin Unterreiner

Katrin Unterreiner poprvé dokumentuje všechny aspekty Alžbětiných pobytů v Solné komoře; v pečlivé mozaice známých a neznámých pramenů se jí podařilo doplnit obraz života této mimořádné ženy o několik důležitých pohledů.... více


Císařův levoboček 36% Císařův levoboček 2018, David Glockner

Mladý Tomáš Masaryk je zaměstnán jako hofmistr syna významného vídeňského bankéře. Během návštěvy Lipska, kde slaví první úspěchy svým pojednáním o sebevraždách, však narazí na stopu temného tajemství ohledně svého původ... více


Monarchie 1848 - 1918 88% Monarchie 1848 - 1918 2019, Lucie Jahodářová

Život našich předků za časů císaře Františka Josefa I. Nesmírně zajímavé období, které položilo základ moderní české společnosti, přibližují texty erudovaných historiků, ale také 77 přiložených artefaktů – věrných reprin... více


Moje milá, dobrá přítelkyně! 80% Moje milá, dobrá přítelkyně! 2002, Brigitte Hamann

Milostný vztah císaře Františka Josefa I. a herečky Kateřiny Schrattové Korespondence císaře Františka Josefa I. a rakouské herečky Kateřiny Schrattové. Dlouholetý vztah habsburského císaře a rakouské herečky pat... více


Úpadek a pád habsburské říše 88% Úpadek a pád habsburské říše 1995, Alan Sked

Vynikající historiografická práce, která rozbíjí starou čechoslovakistickou tezi, že Rakousko-Uhersko bylo již natolik prohnilé, že by se rozpadlo i bez první světové války. Britský historik shrnuje dosavadní výsledky bá... více


Nebe lásky, peklo manželství: Sňatky mezi Habsburky a Wittelsbachy 71% Nebe lásky, peklo manželství: Sňatky mezi Habsburky a Wittelsbachy 2001, Friedrich Weissensteiner

Šťastné i nevydařené dynastické sňatky mezi příslušníky dvou významných evropských panovnických rodů. Deset manželských párů od 16. do 20. stol. Osudy lidí, kteří museli svůj soukromý život podřídit dynastické politice. více