Ferdinand Peroutka

česká, 1895 - 1978

Nová kniha

Ferdinand Peroutka: Juvenilní texty 1913–1918

Ferdinand Peroutka: Juvenilní texty 1913–1918 - Ferdinand Peroutka

Předkládaná kniha edičně zpracovává juvenilní texty významného českého novináře Ferdinanda Peroutky (1895–1978), které vyšly jako jeho první literární a kritick... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Oblak a valčík Oblak a valčík

Je to velmi těžká kniha. Zachycuje realitu z mnoha různých úhlů, je třeba u ní přemýšlet. Hodně. V této době je aktuální popírat minulost a překrucovat ji. Knihu překroutit naštěstí nelze.... celý text
Jaško


Budování státu I. Budování státu I.

I skoro po sto letech stále svým pojetím, čtivostí a dobovým vhledem do událostí nepřekonaná práce o prvních dnech, měsících a letech republiky.
SV321


Oblak a valčík Oblak a valčík

Už dlouho jsem se nemusel do četby některé knihy tolik nutit jako do četby této. Mé hodnocení rozhodně není výrazem neúcty k autorovi ani k tomu, co během války prožil, ale styl, jakým je kniha napsaná, mi vůbec nesedl a nedokázal jsem si na něj v průběhu četby zvyknout. Hlavní osou románu jsou osudy tří přátel během války, ale tato dějová linka je zvláštním způsobem rozmělněna spoustou odboček k jiným postavám a dějům, které s příběhem jako takovým nesouvisejí a já jsem tak postrádal jejich smysl. Chápu, že tato mozaika dějů, míst a lidí měla čtenáři poskytnout celkový obraz života a strádání během války, ale z čtenářského hlediska mě tento způsob vyprávění naprosto minul. Román jistě svou uměleckou hodnotu má, ale já jsem ji však nedokázal ocenit.... celý text
Paulus.1987Pozdější život panny Pozdější život panny

Po přečtení knížky si jsem jistá, že by se autor podepsal pod výrok člověka hořce mám rád". Přistupuje k němu s láskou, ale nemilosrdně. Není na škodu, se občas podívat na věci z jiného úhlu a přemýšlet, ale k tomu, aby nám jiný úhel předestřel, je potřeba někoho jiného, tímto děkuji, pane spisovateli. Dostali jsme Johanku z masa a kostí a s chybami, ne jako světici, to polidštění ji pro mě udělalo ještě sympatičtější. Zároveň ji to ale v mých očích nezbavilo výjimečnosti.... celý text
tereza0319


Budování státu IV. Budování státu IV.

Tak jsem se "probudoval" až ke konci tohoto famózního díla. Co závěrem, mimo opěvování, ještě napsat? Snad že některé události jsou něčemu překvapivě podobné. Nebo snad ne překvapivě?... "...Daně se staly ještě těžšími. Snižování platů stupňovalo rozmrzelost a nechuť k práci. Skutečná nezaměstnanost teprve nastala. Nejistota existence stávala se pro mnohé bolestivou aktuálností... To vše stalo se ovšem za ustavičného slavnostního ujišťování vlády, že bude působit k tomu, aby ceny klesaly a snížení platů státních zaměstnanců a snížení cen tvoří v její mysli jeden celek... Státní zaměstnanci měli však dost pádný důvod, aby tomu jen neochotně věřili: právě tohoto roku zvýšili si poslanci diety ze tří na pět tisíc korun." (KAPITOLA SOCIÁLNÍ ZÁPASY) A nebo: "...Je možné za měsíc přehlušit ozvuky posledních tří let? Musí se to alespoň zkusit. Oficiálně bylo sděleno úředníkům, učitelům a státním zřízencům, že jim budou zvýšeny místní přídavky, upraveny penze a poslední srážkový zákon že bude liberálním výkladem takřka anulován. V tomto stadiu trapných pochyb myslela koalice tyto sliby vážně...Když pak potom volby nedopadly zcela tak špatně, jak se čekalo, podrobila koalice nové úvaze, co s těmito obnosy, a úvaha tato dopadla pro státní zaměstnance nepříznivě: nedostaly nic..." (KAPITOLA VOLEBNÍ ZKOUŠKA)... celý text
milan3144