Vratislav Vaníček

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. (* 16. října 1947 Hradec Králové) je český historik působící na katedře společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odborně se zabývá předevší raně a vrcholně středověkými dějinami českých zemí.

Vratislav Vaníček vystudoval střední školu (SVVŠ) v Pardubicích a poté v letech 1966-1971 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví a pomocné vědy historické. Po absolvování vojenské služby působil od roku 1973 jako odborný redaktor Encyklopedického institutu ČSAV. V roce 1979 obhájil rigorózní práci (PhDr.) na katedře archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1990 působil jako redaktor a člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost. V roce 1992 se stal odborným asistentem na katedře společenských věd Fakulty stavební ČVUT kde působí dodnes. V letech 1992-2003 zároveň působil jako vedoucí této katedry. V roce 2005 získal titul Ph.D. na katedře historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Zdroj životopisu: wikipedie

Populární autoři: