11. století

štítek, 57 knih


Vratislav: První král ČechůVratislav: První král Čechů2017, L. Reitinger

Monografie Vratislav II. První král Čechů vychází z autorovy doktorské práce obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Nejedná se o klasickou biografii, kterou není možné na základě dochovaných pramenů v případě prvního ... více


GottšalkGottšalk1948, J. M. Hurban

Historický román z 11. storočia více


RanhojičRanhojič2004, N. Gordon

Rozsáhlý román se odehrává v 11. století. Líčí bouřlivé drama nadaného léčitele, který bojoval s nemocemi a se smrtí v primitivních podmínkách středověké Anglie a Persie, kde poznal smyslnou nádheru zlatého věku arabské ... více


Křižáci – III. díl: Věž tří sesterKřižáci – III. díl: Věž tří sester1976, Z. Kossak-Szczucka

Třetí svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touha p... více


Mezi tiárou a orlicíMezi tiárou a orlicí2006, V. Vondruška

První český král Vratislav je osobností v české litratuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vyp... více


Zrod českého státu. 568-1055Zrod českého státu. 568-10552007, P. Charvát

Jak probíhal příchod Slovanů do českých zemí a jaké byly jejich vztahy k domorodému obyvatelstvu? Kdo jsou „Bohemi“ západních pramenů? Jak došlo k utvoření přemyslovské dynastické pověsti? Proč nikdo nikdy nezpochybnil p... více


Křižáci – IV. díl: Osvobozený JeruzalémKřižáci – IV. díl: Osvobozený Jeruzalém1976, Z. Kossak-Szczucka

Poslední svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touh... více


Láska a čestLáska a čest2001, J. Garwood

Anglie 1099 Romanticko-historický příběh lásky plné vášně, napětí i dobové středověké atmosféry jedenáctého století líčí oblíbená autorka s šarmem a vtipem, stejně jako s neobyčejnou schopností vyprávět o stále se op... více


Té noci svítil úplněkTé noci svítil úplněk1999, Z. Pošíval

Příběh z roku 1000 o Slavníkovci a ženě jménem Zubřice Na pozadí skutečných událostí z konce prvního milénia podává román obraz doby v českém prostředí. Autorovým cílem je však snaha postihnout podstatu neměnné povahy č... více


Druhé království - ZradaDruhé království - Zrada2004, R. Gablé

Druhý díl rozsáhlého historického románu pokračuje ve vyprávění o vzdělaném Caedmondu z Helmsby, který má na starosti výchovu a vzdělávání královských synů. Především se však snaží udržet na královském dvoře, protože je ... více


KořistKořist2008, J. Garwood

Časové zařazení: doba rytířů Krátce po vítězství Normanů v čele s Vilémem Dobyvatelem je krásná saská šlechtična Nicholaa nucena vybrat si mezi normanskými dobyvateli svého manžela. Podvoluje se příkazu krále a volí d... více


Radost chudýchRadost chudých1975, Z. Oldenbourg

Historický román, jehož jádro je vytěženo z události kolem prvního křižáckého tažení do Jeruzaléma v letech 1096-1099. Autorka vytvořila mohutnou epopej, jejímiž hrdiny nejsou šlechtici, pro něž výprava znamenala politi... více


Gerpla : Sága o hrdinochGerpla : Sága o hrdinoch1988, H. K. Laxness

V bohatom diele známeho spisovateľa, odmeneného roku 1955 Nobelovou cenou, zaujíma toto dielo významné miesto. Na osudoch pokrvných bratov básnika Tormódura a bojovníka Torgeira, zmietaných medzi pomaly zanikajúcimi pred... více


Krásná FrancouzkaKrásná Francouzka2011, H. Grothaus

Anglie roku 1076, Anglie v éře králů a jejich loajálních rytířů, v éře grandiózních hradů a vášní příliš troufalých, než aby byly potlačovány. Zde ožívá příběh moci a vznešenosti, příběh šlechtice, který potřebuje ma... více


Cesta sněžných ptákůCesta sněžných ptáků2012, R. Lyndon

Velkolepý, zcela moderně psaný román se odehrává v 11. století a provází čtenáře téměř celým tehdejším světem. Francouzský žoldák přijme od anglického šlechtice nabídku, aby se vydal do Konstantinopole zachránit jeho syn... více


1 2 3 4 >