Vladimír Papoušek

česká, 1957

Nahrávám...

Životopis

Vladimír Papoušek je dlouholetým pedagogem Jihočeské univerzity, kde přednáší dějiny české literatury. Absolvoval několik pobytů na Columbia University a New York University, soustavně publikuje doma i v zahraničí k jeho nejdůležitějším pracím posledních let patří např. Existencialisté, Trojí samota ve velké zemi či Česká literatura v Chicagu; kromě toho je spoluautorem Kritických úvah o západní literární teorii nebo sborníku Hledání literárních dějin.

- od ledna 2011: děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- 2006-2010: ředitel Ústavu bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- 2003-2006: profesor, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
- 1998-2003: docent, Katedra českého jazyka a literatury, PedF JU
- 1996-1998, 2001-2005: vedoucí katedry českého jazyka a literatury, PedF JU
- 1993: disertační práce (Egon Hostovský: Člověk v uzavřeném prostoru), FF UK v Praze
- 1985: rigorosum, PedF JU
- 1977-1982: studium českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy, PedF JU

Zdroj životopisu: knihy.abz, ff.jcu.cz

Populární autoři: