modernismus

štítky

28 knih


Hřbitovní hlínaHřbitovní hlína2017, Máirtín Ó Cadhain

Kultovní klasika irské literatury Hřbitovní hlína vyšla poprvé v roce 1949 a od té doby se dočkala filmového i divadelního zpracování, nicméně přeložena byla jen do mála jazyků. Důvodem není jen to, že překladatelů z irš... více


Pustá zeměPustá země1996, Thomas Stearns Eliot

Chronologicky řazené překlady Eliotovy slavné básně v češtině a slovenštině se studií Martina Hilského. Obsahuje: Hra v šach, Smrt utopením (A. Vaněček) – Pustá země (J. Kolář, J. Kotalík) – Pustá země (J. Hauková, J.... více


Čtyři kvartetyČtyři kvartety2014, Thomas Stearns Eliot

Čtyři kvartety jsou básnickou meditací o bytí v čase, mnohoznačnou, rafinovaně vystavěnou kompozicí, která patří k vrcholům světové poezie. Ve čtyřech vzájemně propojených oddílech – Burnt Norton, East Coker, The Dry Sal... více
Pustina a jiné básněPustina a jiné básně1967, Thomas Stearns Eliot

Básně T. S. Eliota, včetně kompletních skladeb Pustina (1922) a Čtyři kvartety (1943). Obsahuje i známou báseň Dutí lidé (The Hollow Men, 1925). Výbor z veršů významného anglického básníka, dramatika a literárního kr... více


ModernistéModernisté1995, Martin Hilský

Čtyři eseje jsou portréty čtyř nejvýznamnějších modernistických autorů: Jamese Joyce, Virginie Woolfové, T. S. Eliota a D. H. Lawrence. V závěrečné kapitole autor na základě studia nejmodernější odborné literatury vysvět... více


Pohádky o kolečkách a nekonečnuPohádky o kolečkách a nekonečnu2018, Zuzana Demlová

Co je velké a co je malé? Kdo jsi ty a kdo jsem já? Kde končím a kde začínám? Co je chvíle a co je dlouho? Existuje příběh, ve kterém se vůbec nic neděje? Když si něco představíš, může to být? Můžeš být zároveň malý a ve... více


O duchovnosti v uměníO duchovnosti v umění2009, W. Kandinsky (pseudonym)

Proslulý text, jímž se autor prvního abstraktního díla (1866–1942) pokusil vysvětlit důvody, které ho vedly k rozhodnutí nekopírovat tvary předmětů podle skutečnosti, ale spolehnout se výhradně na výrazovou sílu a emotiv... více


ImagistéImagisté2002, Ezra Pound

Imagisté byli jedním z nejvlivnějších hnutí v angloamerické literatuře 20. století. Spolu se zakladateli imagismu Ezrou Poundem a T. E. Hulmem jsou do antologie zahrnuty verše Amy Lowellové, Richarda Aldingtona, Davida H... více


Selhala moderna?Selhala moderna?1995, Suzi Gablik

Rozbor okolností vzniku současného umění na základě konfrontace společenské reality s moderním uměním. více


Modernismus a fašismusModernismus a fašismus2016, Roger Griffin

Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffi na, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zár... více


Malé dějiny katolického modernismuMalé dějiny katolického modernismu2014, Claus Arnold

Fenomén modernismu, jehož ohnisko lze vymezit přibližně léty 1904–1914, patří mezi traumatické momenty moderních dějin katolické církve. V současné katolické historiografii je chápán jako nejzávažnější z řady konfrontací... více


Zápisky I-IVZápisky I-IV2015, Ludwig Hohl

Švýcarského spisovatele Ludwiga Hohla (1904–1980) lze přiřadit k Robertu Walserovi i Arno Schmidtovi, je to stejný solitér a „enfant terrible“ švýcarské německy psané literatury. Žil a pracoval přes dvacet let v materiál... více


Umělci za Hitlera: Kolaborace a snaha o sebazáchovu v nacistickém NěmeckuUmělci za Hitlera: Kolaborace a snaha o sebazáchovu v nacistickém Německu2019, Jonathan Petropoulos

"Umělci za Hitlera" je kniha převážně o modernistických umělcích, kteří se snažili najít kompromis s nacistickým režimem. Autor se soustředí jak na umělce, jejichž snahy selhaly (Walter Gropius, Paul Hindemith,... více


Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderuNeznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu2004, Martina Pachmanová

První práce, která mapuje dosud přehlížené problémy spjaté s genderovou politikou českého umění. V časovém rámci, určeném zhruba lety 1895–1939, její autorka zkoumá nejen způsoby výtvarného zobrazení ženskosti a mužskost... více


Satanovo mistrovské díloSatanovo mistrovské dílo2014, Marcel Lefebvre

Spisy Msgr. Marcela Lefebvra - díl 2. Druhý díl spisů arcibiskupa Marcela Lefebvra obsahuje následující samostatně zveřejněné texty, resp. soubory textů: - Satanovo mistrovské dílo. Ecône čelí pronásledování; - Lut... více


1