Pavla Damohorská životopis

česká, 1976

Životopis

Působí jako odborná asistentka Ústavu židovských studií HTF UK, kde se dlouhodobě věnuje zejména otázkám židovských tradic a rituálů či synagogální liturgie.

Ocenění