Martin Čapský

česká, 1974

Nahrávám...

Životopis

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (* 1974 Pardubice) je český historik zabývající se politickými a hospodářskými dějinami pozdního středověku s důrazem na dějiny Slezska.

Mezi lety 1992-1999 studoval obor historie-muzeologie na FPF SU v Opavě, poté absolvoval postgraduální studium na FF MU v Brně (1999-2006). Od roku 1999 pracuje jako odborný asistent pro dějiny českého středověku se zaměřením na dějiny Slezska na Ústavu historie a muzeologie (dnes Ústav historických věd) FPF SU v Opavě. Je externím členem (fellow) Centra medievistických studií v Praze.

V roce 2011 se stal proděkanem FPF SU pro vědu a zahraniční styky. V únoru 2015 se habilitoval v oboru Historie - české dějiny na FF MU v Brně prací Komunikující společenství. Sjednocování politického prostoru pozdně středověkého Slezska

Zdroj životopisu: wikipedia.org

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938