Ľudovít Štúr

slovenská, 1815 - 1856

Nahrávám...

Životopis

Ludevít Velislav Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v 19. storočí, poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen, kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach, jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848-1849, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor, pedagóg a predovšetkým významný Slovenský národný buditeľ.

Zdroj životopisu: Wikipédia

Populární autoři: