Josef Holeček

česká, 1853 - 1929 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Josef Holeček byl prozaik, autor rozsáhlé epopeje „Naši“ o jihočeském venkovu, překladatel a novinář.

Josef Holeček se narodil v rodině sedláka. Rodina si přála, aby se stal knězem, ale vystudoval gymnázium v Písku a v Českých Budějovicích a Vyšší zemědělskou školu v Táboře. Po jednoroční vojenské službě strávil Josef Holeček krátkou dobu jako vychovatel v Záhřebu. Za povstání v Hercegovině a za války proti Turkům v roce 1876 byl korespondentem Národních listů, od roku 1884 až do svého penzionování vedl v nich slovanskou rubriku.

Do češtiny přeložil epos Kalevala, kvůli němuž se naučil finsky.

Své slovanofilství prohlubovat Josef Holeček přímým poznáváním slovanských národů na četných cestách. Své znalosti Slovanstva uplatňoval také jako vydavatel Slovanských listů.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968