Češi a Slováci

štítky

48 knih


Slovenské století 93% Slovenské století 2021, Pavel Kosatík

Pavel Kosatík je autor, který se snaží psát i o obtížných historických tématech způsobem srozumitelným a podnětným pro všechny přemýšlivé čtenáře. Bez orientace v dějinách podle něj není možné orientovat se v současnosti... více


Interhelpo 88% Interhelpo 2020, Jaromír Marek

Tragický příběh československých osadníků v Sovětském svazu. Sovětský svaz byl v roce 1921 kvůli válce a divoké kolektivizaci ekonomicky v koncích. Přišel proto se záchrannými opatřeními: kromě uvolnění přísně řízenéh... více


Češi a Slováci ve 20. století 87% Češi a Slováci ve 20. století 2012, Jan Rychlík

Spolupráce a konflikty 1914-1992. Kniha historika Jana Rychlíka, vycházející nyní v aktualizovaném a doplněném vydání, si klade za cíl přiblížit především českému čtenáři „druhou stranu“, slovenskou politiku v celém obd... více
Malý český člověk a velký český národ 73% Malý český člověk a velký český národ 2001, Ladislav Holý

Autor analyzuje specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti. Opírá se při tom o prameny literá... více


Slovensko - Země probuzená 1918-1938 57% Slovensko - Země probuzená 1918-1938 2015, Michal Stehlík

Za jaké situace vstoupily tehdejší Horní Uhry roku 1918 do Československa? Jakou roli a představy měli američtí Slováci? Významnou úlohu pro postavení Slovenska měla bezesporu Slovenská ľudová strana a osobnost Andreje H... více


Češi a Slováci 1882-1914 72% Češi a Slováci 1882-1914 2009, Michal Stehlík

Češi a Slováci před rokem 1914 žili v rozdílných světech rakouského a uherského prostředí. Tématem publikace jsou především vzájemné vztahy a míra povědomí jednoho národa o druhém před vstupem do společného státu. Situac... více


Jak praskaly švy: Rozpad společného státu nejen očima aktérů 60% Jak praskaly švy: Rozpad společného státu nejen očima aktérů 2011, Dušan Spáčil

Moderní historie - rozhovory Brzy uplyne dvacet let od doby, kdy definitivně „popraskaly švy“ spojující Čechy a Slováky v jednom státě. Přinesl náš „sametový rozvod“ více pozitivního obou národům? A proč k němu vůbec d... více


Slovenské dejiny IV. 95% Slovenské dejiny IV. 2010, Róbert Letz

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik vojnového Slovenského štátu. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bo... více


Z ďalekých ciest 90% Z ďalekých ciest 2008, Alexander Mach

Fragmenty z memoárov. Alexander Mach (11. 11. 1902 Slovenský Meder, dnes Palárikovo – 15. 11. 1980 Bratislava) sa už počas teologického štúdia v Trnave angažoval po boku A. Hlinku v ľudáckom hnutí ako organizátor, no... více


Život, boj a smrt: Češi a Slováci pod sedmi vlajkami 1914-1920 87% Život, boj a smrt: Češi a Slováci pod sedmi vlajkami 1914-1920 2021, Václav Vlk

Bojovali za vlast… Snad každá rodina na území České a Slovenské republiky má pradědečka či prastrýce, jenž se zúčastnil I. světové války, ať už na straně Rakousko-Uherska nebo jako československý legionář. Dlouho však b... více


T. G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom 50% T. G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom 2007, Milan Stanislav Ďurica

Autor sa usiluje obnoviť spomienku na národného dejateľa, ktorého život a dielo prispeli k zachovaniu spoločného duchovného, mravného, kultúrneho, spoločenského i hospodárskeho života národa. Nie je to „klasický“ životop... více


V ruském zajetí: Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918) 70% V ruském zajetí: Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918) 2018, Jitka Zabloudilová

První světová válka přinesla natolik masivní počty zajatců válečných i civilních (odhady hovoří o 7 až 10 milionech), že významně změnila dosavadní pojetí pojmu „zajetí“. To totiž bylo dlouho v historii světových válečný... více


Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů 80% Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů 2002, Jaroslav Vaculík

Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů více


Svatováclavské milenium: Češi, Němci a Slováci v roce 1929 100% Svatováclavské milenium: Češi, Němci a Slováci v roce 1929 2002, Petr Placák

Na pozadí státních oslav svatováclavského milénia, které meziválečné Československo slavilo v roce 1929, autor zkoumá vztahy mezi Čechy, Němci a Slováky v době vyvrcholení "zlaté éry" první republiky, kdy se poválečný ra... více


Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918) 80% Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918) 2014, Jaroslav Vaculík

Po rozdelení Československa v roku 1993 historický výskum na slovenskej a českej strane šiel spravidla svojou vlastnou cestou. Dedičstvo vo forme spoločnej česko-slovenskej histórie trvajúcej takmer 75 rokov však aj napr... více


Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 100% Vyhubit – Obraz slovenského utrpení 1907, K. Targo (p)

Maďarizace Slovenska. více


Druhá světová válka: Češi a Slováci 100% Druhá světová válka: Češi a Slováci 2007, František Emmert

Publikace koncipovaná jako muzeum v knize dokumentuje průběh druhé světové války v bývalém Československu od sudetské krize v roce 1938 až po národní povstání a osvobození v květnu 1945. Obsahuje více než 200 unikátních ... více


České země a Slovensko ve století před Bílou horou 100% České země a Slovensko ve století před Bílou horou 1958, Josef Macůrek

Ve čtyřech kapitolách shrnují autoři výsledky své heuristické práce, vyzdvihují význam 16. století pro vztahy česko-slovenské a osvětlují je na jednotlivých úsecích ekonomicko-společenského vývoje a v otázce obrany proti... více


Češi a Slováci v Bulharsku 0% Češi a Slováci v Bulharsku 2022, Marek Jakoubek

Podtitul: Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích. S počátkem roku 1993 se na mapě Evropy objevily samostatné státy - Česká republika a Slovenská republika. Vzn... více


Česi a Slováci: Dlhá cesta k mierovému rozchodu 100% Česi a Slováci: Dlhá cesta k mierovému rozchodu 1994, Karl Peter Schwarz

Tento prierez českými a slovenskými dejinami z pera zahraničného autora, ktorý v zhustenej forme vynikajúco zhrnul množstvo najdôležitejších a zásadných historických faktov, udalostí a mien, poukazuje na základné histori... více