válka o Slovensko (1918-1919)

štítky

21 knih


Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 71% Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 2005, Dušan Tomášek

Kniha pojednává o válce nevyhlášené, ke které došlo bezprostředně po první světové válce. Poražené Uhersko se nechtělo vzdát Horních Uher. Od začátku listopadu 1918 až do počátku roku 1920 trval boj o Slovensko. Je vybav... více


Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 100% Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 1936, Jozef Zimák

Zborník o československo-maďarskej vojne o Slovensko v rokoch 1918-1919. více


Slovensko rozdelené 1919 70% Slovensko rozdelené 1919 1969, Jaroslav Šolc

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920 100% Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920 1998, Marián Hronský

Zámerom publikácie je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín, v ktorom narastal a vyvrcholil národnooslobodzovací zápas Slovákov a Čechov za prvej svetovej vojny. Slovensko sa vymanilo zo sfé... více


Na slovenském bojišti: vzpomínky válečných zpravodajů 100% Na slovenském bojišti: vzpomínky válečných zpravodajů 1920, Peter Kompiš

Vzpomínky válečných zpravodajů J. Kalvy a P. Kompiše. více


Osvobodené Slovensko 100% Osvobodené Slovensko 1928, Vavro Šrobár

Pamäti z rokov 1918-1920: Sväzok prvý více


Svitanie na Východe 100% Svitanie na Východe 1928, Anton Prídavok

Kniha z edície vydávanej k desiatemu výročiu vzniku ČSR pripomína obdobie protimaďarských bojov na východe Slovenska v roku 1918. více


Oslobodené Slovensko 100% Oslobodené Slovensko 2004, Vavro Šrobár

Pamäti z rokov 1918-1920: Druhý zväzok pamätí Vavra Šrobára zachytáva jeho politickú činnosť v rozpätí rokov 1918 až 1920. více


V těžkých dobách: Boje na Slovensku 1918 – 1919 100% V těžkých dobách: Boje na Slovensku 1918 – 1919 2010, Pavel J. Kuthan

Ve stínu meziválečných událostí zcela zanikla významná vojenská operace československé armády na Slovensku. Boje mezi maďarskou a nově budovanou československou armádou nebyly pouze obranného charakteru a obranou mezinár... více


Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách % Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách 1969, Martin Vietor

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obsadenie Bratislavy (1918-1920) 0% Obsadenie Bratislavy (1918-1920) 2004, Jozef Hanák

Mimoriadne zaujímavé rozprávanie o málo známych súvislostiach so vznikom 1. ČSR. Autor na veľmi veľkom množstve historických skutočností približuje situáciu v budúcom hlavnom meste Slovenska. Po skončení 1. svetovej vojn... více


Slovenská republika rád % Slovenská republika rád 1980, Viliam Plevza

Materiály z ideologickej konferencie k 60, výročiu SRR konanej v Prešove 17.-18. mája 1979 více


Slovenská sovietska republika % Slovenská sovietska republika 1959, Martin Vietor

Podtitul: Prvý pokus o nastolenie diktatúry proletariátu na území Československa více


Intervenční válka československé buržoasie proti Maďarské sovětské republice v roce 1919 0% Intervenční válka československé buržoasie proti Maďarské sovětské republice v roce 1919 1954, Václav Král

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zápas o nový svet % Zápas o nový svet 1979, Pavol Kanis

Historická práca sa zaoberá otázkami vzniku a významu Maďarskej a Slovenskej republiky rad. více


Vstup Slovákov medzi slobodné národy 0% Vstup Slovákov medzi slobodné národy 2006, Štefan Janšák

Toto dielo z pera Štefana Janšáka, významného slovenského historika, archeológa, múzejníka a autora populárno-vedeckých, memoárových a historických monografií patrí medzi najzaujímavejšie memoárové práce jedného z priamy... více


Na pomoc Slovensku % Na pomoc Slovensku 1933, Antonín Navrátil

Román z bojů o Slovensko. více


Slovenská republika rád % Slovenská republika rád 1979, Jozef Klimko

Podnadpis: Pokus o socialistickú štátnosť Stále jedna z mála (ak nie jediná) slovenská monografia zaoberajúca sa krátkym, ale veľmi dynamickým obdobím slovenských dejín. Vydaná k 60. výročiu vyhlásenia Slovenskej repu... více


Obete pri obrane Slovenska 1919 - pamätník padlých pri boľševickom vpáde 0% Obete pri obrane Slovenska 1919 - pamätník padlých pri boľševickom vpáde 1929, Ján Krasko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z bojov o južné Slovensko: Súbor spomienok % Z bojov o južné Slovensko: Súbor spomienok 1934, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více