slovensko-maďarské vztahy

štítky

52 knih


Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 71% Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918–1920 2005, Dušan Tomášek

Kniha pojednává o válce nevyhlášené, ke které došlo bezprostředně po první světové válce. Poražené Uhersko se nechtělo vzdát Horních Uher. Od začátku listopadu 1918 až do počátku roku 1920 trval boj o Slovensko. Je vybav... více


Svätý mäsiar zo Šamorína a iné príbehy z čias Malej dunajskej vojny 62% Svätý mäsiar zo Šamorína a iné príbehy z čias Malej dunajskej vojny 2016, Peter Pečonka (p)

To sa nám iba zdá, že o maďarsko-slovenských vzťahoch vieme všetko. Iba si nahovárame, že súčasné usporiadanie je stále a nemenné. Z omylu nás skratkou fikcie vyvedie kniha Maládunajskávojna, ktorá s ľahkosťou opisuj... více


Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 70% Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov 2013, József Demmel

Kniha sa novým, nezaujatým zrakom mladých budapeštianskych historikov pozerá na súžitie Slovákov a Maďarov a s neľútostným pohľadom na obe strany hľadá pravdu o konkrétnych udalostiach bez toho, aby plodila ďalšie zbytoč... více
Panslávi v kaštieli 100% Panslávi v kaštieli 2017, József Demmel

Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia. Kniha maďarského historika Józsefa Demmela odkrýva doteraz málo známu alebo úplne neznámu kapitolu zo slovenských dejín – osudy slovenskej šľachty v 19. storočí, v storočí ... více


Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920) 95% Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920) 2011, Marián Hronský

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. O to viac, že nešlo len o vytváranie hraníc nového štátu, ale proces ich vytvárania bol bezprostredne spätý s vymanení... více


Odsúdení na dohodu 80% Odsúdení na dohodu 2011, Jozef Hajko

Publicista Jozef Hajko sa v knihe Odsúdení na dohodu venuje spoločnej histórii dvoch susediacich národov. Pri svojej práci čerpal nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udal... více


O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí 80% O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí 1997, Viliam Fábry

Snahou autora a vydavateľa je, aby súbor odpovedí poskytol čitateľovi objektívny obraz o národnostnej problematike a predkladanými argumentami mu pomohol zorientovať sa v diskusiách a polemikách, ktoré sa k tejto téme a ... více


Slováci a Maďari 80% Slováci a Maďari 2011, Zoltán Pástor

Predkladaná monografia je syntetickým pohľadom na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie a konfrontácií, s dôrazom na retrospektívu bilaterárnych politických vzťahov za ostatné dvadsaťročie. více


Slováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradli 60% Slováci a Maďari - Čo nám Maďari ukradli 2017, Milan Ivanka-Vacovský

Čím hlbšie som načieral do maďarskej literatúry a dejín Uhorska, tým viac sa rozrastal počet tých Slovákov a Nemaďarov vôbec, ktorí budovali uhorský štát a maďarskú kultúru. Akýže to boli Maďari? Maďari aj dnes ešte radi... více


Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945 100% Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945 2008, Martin Hetényi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939 100% Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939 1990, Ladislav Deák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zrcadlo Slowenska 80% Zrcadlo Slowenska 1844, Benjamin Pravoslav Červenák

Zaujímavý spisok pliešovského rodáka k histórii Slovenska. So staťou venovanou starému slovanskému náboženstvu. více


Od Trianonu po malú vojnu - Maďari a Slováci medzi dvoma vojnami 1918 - 1939 80% Od Trianonu po malú vojnu - Maďari a Slováci medzi dvoma vojnami 1918 - 1939 2010, Ladislav Deák

Maďarská agresia proti Slovensku v r. 1939. Postavenie Slovákov na okupovanom území. Ako sa v Maďarsku falšovali štatistiky. více


Literárne vzťahy slovensko-maďarské % Literárne vzťahy slovensko-maďarské 1973, * antologie

Dokumenty z 19. a zo začiatku 20. storočia . více


Slovensko-maďarské vzťahy - história a súčasnosť vo faktoch 0% Slovensko-maďarské vzťahy - história a súčasnosť vo faktoch 1996, Pavol Martinický

Kapitoly z histórie strednej Európy. více


Maďarská iredenta a Slovensko 0% Maďarská iredenta a Slovensko 1997, Fraňo Ruttkay

Maďarská iredenta a Slovensko 1918-1920 více


Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 - 1956 I. % Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 - 1956 I. 2008, Árpád Popély

Súbežný názov: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. Výskum a spracovanie dejín maďarskej menšiny na Slovensku, resp. v Československu je úlohou sčasti slovenskej a sčasti maďarskej histo... více


Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov % Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov 2009, Ladislav Deák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kovačica pamätá % Kovačica pamätá 2007, kolektiv autorů

Zborník z vedeckého sympózia konaného 18. 5. 2007 v Kovačici pri príležitosti 100. výročia Kovačicského procesu. Vedecké štúdie, články v ľudových kalendároch a dobovej tlači, spomienky detí účastníkov opisujú príčiny to... více


V spoločnej vlasti % V spoločnej vlasti 1975, Sándor Csanda

Podtitul: Štúdie o politickom spoločenskom, kultúrnom a hospodárskom živote občanov maďarskej národnosti v Československu více