Rusíni

štítky

32 knih


Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 91% Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 2016, Jan Rychlík

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podk... více


Podkarpatská Rus 94% Podkarpatská Rus 2005, Ivan Pop

Dějiny této překrásné a zároveň v celé historii sužované země a jejího lidu, pro který bylo 20 let, kdy se stalo její území součástí ČSR, tím nejsvětlejším obdobím. Až dnes přiznáváme, že to byli vedle Volyňských Čechů p... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 70% Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více
Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945-1947) 100% Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945-1947) 2011, Michal Šmigeľ

Kniha poskytuje možnosť oboznámiť širokú slovenskú čitateľskú verejnosť s málo známymi skutočnosťami spojenými s procesom opcie (nadobudnutia) sovietskeho občianstva a presídlením slovenských Rusínov do Sovietskeho zväzu... více


Malé dejiny Rusínov 90% Malé dejiny Rusínov 2010, Ivan Pop

Monografia sumarizačného charakteru Malé dejiny Rusínov predstavuje súhrnnú prácu o histórii Rusínov v celom priereze dejín tohto malého stredoeurópskeho národa. Dejinami podkarpatských Rusínov sa zaoberala nielen rusí... více


Národ znikadiaľ 90% Národ znikadiaľ 2007, Paul Robert Magocsi

Ilustrované dějiny karpatských Rusínů - poutavě, ale i věcně zpracovaná publikace popisující historii Rusínů, národa, který žije na území několika evropských států států a kterému je v České republice přiznán statut náro... více


Dějiny Podkarpatské Rusi v datech 100% Dějiny Podkarpatské Rusi v datech 2005, Ivan Pop

Autor, historik (mj. hlavní autor velké encyklopedie o Podkarpatské Rusi, která vyšla v USA anglicky a rusky), přináší chronologicky řazený výklad dějin této sužované země. Esejisticky psaný text si všímá jak historickýc... více


Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922 80% Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922 2016, Robert Pejša

Právní a politicko-společenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu V letech 1919–1922 byla Podkarpatská Rus ožehavou otázkou vnitřní i zahraniční československé politiky. Příslušnost Podkarpatské Rusi... více


Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov 80% Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov 2016, Paul Robert Magocsi

Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako p... více


Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918-1946 100% Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918-1946 1996, Peter Švorc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967. 100% Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967. 2005, Mikuláš Mušinka

V šedesátých letech minulého století uskutečnili čeští ukrajinisté desítky terénních expedic do oblasti východního Slovenska, obývané ukrajinským rusínským etnikem. Systematicky – podle stanoveného souboru témat – nahráv... více


Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus % Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus 1999, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnované problematice Podkarpatské Rusi po vzniku ČSR a její existenci v rámci první československé republiky. více


Rusíni a jejich vlast % Rusíni a jejich vlast 1996, Paul Robert Magocsi

Kniha přednášek a článků o minulosti, současnosti i budoucnosti rusínského národa. více


Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919–1939 % Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919–1939 2022, Juraj Žadanský

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké ko... více


Rusyny na Slovens'ku 0% Rusyny na Slovens'ku 1994, Paul Robert Magocsi

Prvá neskreslená publikácia o histórii Rusínov od 6. storočia po rok 1992, ktorá vyšla v rusínskom a slovenskom jazyku, a to aj s množstvom poznámok, bohatou bibliografiou, odkazovou literatúrou, štatistikou a mapami. Pu... více


Po stopách Rusínů v Evropě % Po stopách Rusínů v Evropě 2020, Petr Kokaisl

Ukrajina, Slovensko, Srbsko, Polsko a Maďarsko Cílem tohoto výzkumu bylo popsat současnou situaci Rusínů v těch evropských zemích, kde je podle oficiálních nebo odhadovaných statistik jejich počet nejvyšší – Ukrajina,... více


Osudy zvonov - Zvony z vysídlených obcí okresu Snina % Osudy zvonov - Zvony z vysídlených obcí okresu Snina 2021, Michal Lakatoš

Zvony z vysídlených obcí okresu Snina. Táto publikácia je venovaná všetkým rodinám z vysídlených rusínskych obcí v okolí Stariny a z obce Valaškovce, ktoré museli opustiť svoje rodné obce, ale aj všetkým záujemcom o hist... více


Dejiny Rusínov na Spiši % Dejiny Rusínov na Spiši 2020, Martin Furmanik

Publikácia Dejiny Rusínov na Spiši je prvou zo série kníh, ktoré Múzeum Spiša vydáva na tému menšín na Spiši v rámci dlhodobého projektu a plánu vedecko-výskumnej a akvizičnej činnosti múzea. Hlavným cieľom monografie je... více


Rusínska otázka a jej úzadie % Rusínska otázka a jej úzadie 1971, Andrej Dudáš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rusíni: Otázky dejín a kultúry % Rusíni: Otázky dejín a kultúry 1994, kolektiv autorů

Zborník referátov z vedeckej konferencie Rusíni v dobe slovanského obrodenia (Bardejovské Kúpele, 15.-16.10.1994). více