Podkarpatská Rus

štítky

77 knih


Hordubal 80% Hordubal 1941, Karel Čapek

Čapek se ve svém psychologickém díle Hordubal inspiroval skutečným příběhem. Juraj Hordubal se po osmi letech vrací z Ameriky domů, ale žena se k němu nemá a dcerka ho nepoznává. Následně se od svých kamarádů dozvídá, že... více


Nikola Šuhaj loupežník 70% Nikola Šuhaj loupežník 2005, Ivan Olbracht (p)

Nikola sloužil za války u uherského pluku, ale protože nehodlal nasazovat vlastní život pro cizí pány, rozhodl se dezertovat. Začal se pak živit zbojnictvím a v okolí se začala roznášet legenda o kouzelné větvičce, jež ... více


Golet v údolí 80% Golet v údolí 2013, Ivan Olbracht (p)

Kniha Golet v údolí zahrnuje tři povídky, odehrávající se v židovské vesnici Polaně, nacházející se uprostřed nádherné přírody Podkarpatské Rusi. Olbracht důvěrně zachycuje mentalitu i zvyky podkarpatské židovské komunit... více
Podle náhodného výběru 86% Podle náhodného výběru 2016, Max Eisen

Kniha Podle náhodného výběru je příběhem utrpení, strachu a žalu mladého chlapce ve strašlivé době na strašlivém místě. Více než sedmdesát let po osvobození nacistických koncentračních táborů spojenci podrobně líčí M... více


Hory a staletí 80% Hory a staletí 1982, Ivan Olbracht (p)

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Tygr pana Boška 86% Tygr pana Boška 1937, Vítězslav Šmejc

Příhody drobného podnikatele, jeho rodiny i dělníků z cesty přes Moravu, Slovensko, až na Podkarpatskou Rus (za 1. republiky), konané osobním automobilem s názvem Tygr více


Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 91% Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 2016, Jan Rychlík

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podk... více


Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946 82% Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946 2007, Peter Švorc

Začlenění Podkarpatské Rusi ještě více prohloubilo multinacionální a multikulturní charakter Československé republiky v období mezi dvěma světovými válkami, povědomí o tomto čtvrtém zemském celku tehdejšího Československ... více


Můj útěk do gulagu 96% Můj útěk do gulagu 1995, Jan Demčík

Vzpomínky příslušníka československého vojska v SSSR na věznění v sovětských gulazích. více


Ukrajinské Karpaty - Zakarpatská Ukrajina, Poloniny 93% Ukrajinské Karpaty - Zakarpatská Ukrajina, Poloniny 2010, Otakar Brandos

Právě dokončujeme třetí přepracované a podstatně doplněné vydání oblíbeného turistického a trekového průvodce Zakarpatská Ukrajina. I tentokráte nese název Ukrajinské Karpaty, neboť jsme do tohoto vydání podrobně zmapova... více


Financem na Podkarpatské Rusi 95% Financem na Podkarpatské Rusi 2002, Josef Nevyhoštěný

Vzpomínky příslušníka čsl. finanční stráže Josefa Nevyhoštěného (1906–1995) čtenáři detailně popisují službu u tohoto sboru i život na bývalé Podkarpatské Rusi. Přibližují onu dávnou dobu, kdy mnohonárodnostní Českoslove... více


Zakarpatí - Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí 93% Zakarpatí - Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí 2017, Olena Krušynska

Kniha je kulturně-historickým průvodcem po Podkarpatské Rusi (dnes ukrajinská Zakarpatská oblast). Jsou v ní představeny všechny nejdůležitější architektonické památky: hrady, pevnosti a zámky, historická zástavba měst, ... více


Strach pod Karpaty 87% Strach pod Karpaty 2012, Petr Hugo Šlik

V létě 1921 přijíždí z Prahy na Podkarpatskou Rus, nejvýchodnější část Československé republiky, mladý pár – Josef Václav jako čerstvý kandidát učitelství chce skoncovat s dobrodružnou minulostí svou i své choti Marie, k... více


Podkarpatská Rus 93% Podkarpatská Rus 2005, Ivan Pop

Dějiny této překrásné a zároveň v celé historii sužované země a jejího lidu, pro který bylo 20 let, kdy se stalo její území součástí ČSR, tím nejsvětlejším obdobím. Až dnes přiznáváme, že to byli vedle Volyňských Čechů p... více


Hraničářská kalvárie 92% Hraničářská kalvárie 2004, Jindřich Marek

Nejlepší bojovou hodnotu a uvědomění měly na Slovensku jednotky, které se vracely z bojů na Podkarpatské Rusi. Nezapomenu nikdy, jak ranění, ležící v horečce na nosítkách schovávali u sebe zbraně a nebo jak jim je sestry... více


Vasil Dulov: Na frontu přes gulag 75% Vasil Dulov: Na frontu přes gulag 2018, Jindřich Fiala

Kniha zachycuje příběh plukovníka Dulova (1919–2008), který pocházel z Podkarpatské Rusi. Za 2. světové války odešel do SSSR. Krátce po vstupu na sovětské území byl zatčen, odsouzen a uvězněn v gulagu. Příležitost pracov... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 70% Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí 2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více


Hora rabínova 100% Hora rabínova 2019, Áron Hyrsch (p)

Na tajemnou hranici Podkarpatské Rusi s Rumunskem v meziválečné době přijíždí nedostudovaný kněz Aron Hyrsh, aby na zděděném statku po strýci hledal svoji lásku, Channach, zvěstovanou duši. V zaostalé rumunské vesnici pl... více


Užhorodské kavárny 87% Užhorodské kavárny 2004, Petro Miďanka

Dvojjazyčný výbor z básní ukrajinského básníka je plný syrové poezie. Čerpá z reality Zakarpatí, aniž by však slepě tvořil kopie, do veršů přináší příchuť mytologie, pohádky, historie. více


Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 60% Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 2013, Jan Rychlík

Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919-1939. více


Válka o červeného medvěda 100% Válka o červeného medvěda 2019, Jindřich Marek

Příběh vysoké morálky českých vojáků z března 1939, nezlomených na Podkarpatské Rusi při útoku maďarské armády odtržením Slovenska ani německou okupací zbytku českých zemí, zůstával dlouhá léta zakryt mlhou zapomnění či ... více


Zakarpatská Ukrajina - Poloniny, Lesní Karpaty 90% Zakarpatská Ukrajina - Poloniny, Lesní Karpaty 2002, Otakar Brandos

Průvodce po horách. více


Dějiny Podkarpatské Rusi v datech 100% Dějiny Podkarpatské Rusi v datech 2005, Ivan Pop

Autor, historik (mj. hlavní autor velké encyklopedie o Podkarpatské Rusi, která vyšla v USA anglicky a rusky), přináší chronologicky řazený výklad dějin této sužované země. Esejisticky psaný text si všímá jak historickýc... více


Národ znikadiaľ 90% Národ znikadiaľ 2007, Paul Robert Magocsi

Ilustrované dějiny karpatských Rusínů - poutavě, ale i věcně zpracovaná publikace popisující historii Rusínů, národa, který žije na území několika evropských států států a kterému je v České republice přiznán statut náro... více


Malé dejiny Rusínov 90% Malé dejiny Rusínov 2010, Ivan Pop

Monografia sumarizačného charakteru Malé dejiny Rusínov predstavuje súhrnnú prácu o histórii Rusínov v celom priereze dejín tohto malého stredoeurópskeho národa. Dejinami podkarpatských Rusínov sa zaoberala nielen rusí... více


Podkarpatská Rus a Československo 50% Podkarpatská Rus a Československo 1995, Kamil Krofta

Významný český historik o vývoji Podkarpatské Rusi a jejím vztahu k Československu. více


Podkarpatská Rus - země neznámá 90% Podkarpatská Rus - země neznámá 1994, Jaromír Hořec

Téměř půlstoletí uplynulo od doby, kdy se naposledy mohla psát pravda o této zapomenuté zemi, patřící od roku 1939 Maďarsku a po roce 1945 stalinské říši. Československo bylo jediným státem vítězné protihitlerovské koali... více


Můstek mezi nebem a zemí 80% Můstek mezi nebem a zemí 2014, Ludmila Jančiková

Kouzelné dětství v Karpatech provázelo mladého horala do daleké Prahy, kam ho zavedla touha po vzdělání. Druhá světová válka na Podkarpatsku ho o starý domov připravily, ale ani v novém ho neopouštěly vzpomínky. Rodná mí... více


Dlouhá noc 80% Dlouhá noc 1968, Jan Drozd

Román Jana Drozda vypráví o dramatickém osudu člověka uprostřed převratné doby. Jeho hrdinou je mladý český učitel, který na sklonku předmnichovské republiky přichází do zapadlé vesnice v bývalé Podkarpatské Rusi. prožív... více


Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918-1946 100% Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918-1946 1996, Peter Švorc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Prostřeno na Podkarpatské Rusi 80% Prostřeno na Podkarpatské Rusi 2016, Dagmar Březinová

Recepty a další zajímavosti spojené s tradičním stravováním v bývalé Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Doplněno černobílými fotografiemi Jiřího Havla z cest po tomto regionu. více


Za našimi zády tekla řeka Dněstr aneb Tady se už mluví pražsky? 60% Za našimi zády tekla řeka Dněstr aneb Tady se už mluví pražsky? 2020, Antonín Moťovič

Autor vzpomínek je česko – izraelský lékař, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium a podrobně popisuje život v tomto městě. V roce 1941 zázračně přežil protižidovský masakr v Kamenci P... více


Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922 80% Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922 2016, Robert Pejša

Právní a politicko-společenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu V letech 1919–1922 byla Podkarpatská Rus ožehavou otázkou vnitřní i zahraniční československé politiky. Příslušnost Podkarpatské Rusi... více


Průvodce po Československé republice - Slovensko - Podkarpatská Rus 100% Průvodce po Československé republice - Slovensko - Podkarpatská Rus 1937, Bohuslav Lázňovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ferdinand Bučina 80% Ferdinand Bučina 2020, Václav Štěpánek

Kniha o fotografu a filmaři Ferdinandu Bučinovi (1909–1994) je první publikací o životě a díle tohoto českého autora, jehož odkaz je velice rozsáhlý a dosud málo probádaný. Obrazová část knihy představuje Bučinovu fotogr... více


Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) 100% Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) 2014, Lukáš Babka

Česko-anglická publikace představuje dokumentárně velmi cenný výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, p... více


Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov 80% Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov 2016, Paul Robert Magocsi

Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako p... více


Podkarpatská Rus 0% Podkarpatská Rus 1936, Jaroslav Zatloukal

Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. V grafické úpravě A. Müllera nákladem 3000 kusů na perolehkém a 30 kusů na japonském papíře vytiskla Novina v Bratislavě v březnu 1936. Kni... více


Střední Evropa a Podkarpatská Rus 0% Střední Evropa a Podkarpatská Rus 1997, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Poslední Chazaři z Podkarpatské Rusi % Poslední Chazaři z Podkarpatské Rusi 2002, Jindra Viezelová

Kniha je na pomezí mezi beletristickým vypravováním a historickým spisem. Do líčení dějin Židů a jejich kultury v 19. a prvé polovině 20. století na Podkarpatské Rusi je zasazen příběh autorčina manžela, nazývaného v kni... více