projevy

štítky

76 knih


Unesený Západ 93% Unesený Západ 2023, Milan Kundera

Unesený Západ, osmý svazek esejů Milana Kundery, obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný esej Unesený Západ (1983) v ... více


Úvahy a projevy 91% Úvahy a projevy 1990, Tomáš Baťa

Knižní publikace Tomáše Bati „Úvahy a projevy“ byla poprvé vydána roku 1932 vydavatelstvím TISK Zlín. Tomáše Baťu pochopíme nejlépe studiem jeho vlastních myšlenek. Základním dílem jsou jeho „Úvahy a projevy“. Kniha obsa... více


Poselství z Ukrajiny 90% Poselství z Ukrajiny 2023, Volodymyr Zelenskyj

Od 24. února 2022 se Ukrajina brání ruské agresi – a od samého počátku války přibližuje světu statečné úsilí ukrajinských obránců ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ve svých plamenných, výtečně vystavěných a bravu... více
Projevy 1 (1922–23) 69% Projevy 1 (1922–23) 2019, Adolf Hitler

Čtenáři se chtějí seznámit s obsahem jeho myšlenek ve formě, v jaké je kdysi sám veřejně presentoval. Chtějí se dozvědět, čím oslovoval miliony svých příznivců, a to nikoliv pouze prostřednictvím stále stejných, dokola o... více


Projevy 84% Projevy 1990, Václav Havel

Projevy od 1. 1. 1990 do 29. 6. 1990. Uspořádal a úvod napsal Vilém Prečan. Vydáno ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny ČSAV jako 2. svazek ediční řady Dokumenty demokratické revoluce. více


Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda 68% Dr. Joseph Goebbels: Poznání a propaganda 2009, Joseph Paul Goebbels

Komentovaný překlad vybraných projevů. Vybrané projevy Dr. Josepha Goebbelse (29. 10. 1897 1. 5. 1945), jednoho z Hitlerových nejvěrnějších spolupracovníků, přinášejí v konfrontaci s kvalifikovaným komentářem nevšední p... více


Jsme částí země 99% Jsme částí země 1993, Noah Seattle

Řeč náčelníka Seattlea k prezidentu USA v roce 1855. více


Zámožnost všem 89% Zámožnost všem 2015, Tomáš Baťa

Vydáno ve Zlíně v roce 2016 (2015) ve spolupráci s Klubem ABŠ k výročí 140 let narození Tomáše Bati. Tomáš Baťa v této knize vysvětluje základ a podstatu svého podnikatelského systému. Kniha byla původně určená jeho s... více


Zmena je v nás 36% Zmena je v nás 2019, Greta Thunberg

Pätnásťročná Greta Thunberg zo Švédska sa v auguste 2018 rozhodla, že prestane chodiť do školy a založila globálne hnutie Fridays for Future. V boji proti klimatickej kríze inšpirovala milióny mladých ľudí, prinútila vlá... více


Periklova řeč nad padlými 84% Periklova řeč nad padlými 2022, Thúkydidés

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vážení občané, ... (projevy čevenec 1990 - červenec 1992) 60% Vážení občané, ... (projevy čevenec 1990 - červenec 1992) 1992, Václav Havel

Projevy od 26. 7 1990 (na festivalu v Salzburku) až po abdikační projev 17. 7. 1992. Úvodní poznámka: Pavel Tigrid. více


Slova, která změnila svět 80% Slova, která změnila svět 2009, Simon Sebag-Montefiore

První významné a zaznamenané projevy jsou spojeny s biblickým obdobím. Čtenář má možnost přenést se na Sinaj, kde Mojžíš předložil Židům desatero božích přikázání nebo prožít atmosféru Ježíšova slavného Kázání na hoře. S... více


Protektorát proti Londýnu - 38 dní heydrichiády 85% Protektorát proti Londýnu - 38 dní heydrichiády 2006, Zdeněk Plachý

Dokument Protektorát proti Londýnu nás vrací 64 let zpět, do Protektorátu Čechy a Morava, kde byl právě spáchán atentát na Zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je vyhášeno stanné právo, každý den jsou p... více


Přednáška v Řezně a další projevy 95% Přednáška v Řezně a další projevy 2011, Joseph Alois Ratzinger

Předmluva Tomáše Halíka. „Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a seku... více


Spisy 6: Projevy z let 1990–1992 / Letní přemítání 60% Spisy 6: Projevy z let 1990–1992 / Letní přemítání 1999, Václav Havel

Soubor projevů, jež Václav Havel přednesl jako prezident Československa, a kniha Letní přemítání, v níž vylíčil své naděje i obavy o osud společného státu Čechů a Slováků. více


II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. 93% II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. 2013, Ctirad Václav Pospíšil

Druhý vatikánský koncil znamenal pro život katolické církve velice mnoho. Dění na koncilu i jeho texty (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství 2002) jsou předmětem živé diskuse mezi teology a vě... více


Projevy 1999-2003 67% Projevy 1999-2003 2003, Václav Havel

Projevy prezidenta Václava Havla z let 1999-2003. více


Spisy 7: Projevy a jiné texty z let 1992–1999 60% Spisy 7: Projevy a jiné texty z let 1992–1999 1999, Václav Havel

Soubor projevů a jiných textů, které Václav Havel napsal jako prezident České republiky. více


Sedm úvah 50% Sedm úvah 2000, Václav Havel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vzhůru k vítězství 100% Vzhůru k vítězství 1948, Winston S. Churchill

Čtvrtý svazek válečných projevů. // Rok 1943 - obratník války. Němci se vzdávají u Stalingradu, spojenci obsazují severní Afriku a Sicilii, vláda Mussoliniho je poražena a Itálie kapituluje. Churchill zůstává rozvážným p... více