socialistické umění

štítky

6 knih


Jiřina Švorcová osobněJiřina Švorcová osobně2010, Miroslav Graclík

Herečka, recitátorka a bývalá komunistická funkcionářka Jiřina Švorcová se narodila 25. května 1928 v Kociánovicích u Hradce Králové. Absolvovala pražskou DAMU a v letech 1951-1989 byla členkou činohry Divadla na Vinohra... více


Jiřina Švorcová: Poslední role životaJiřina Švorcová: Poslední role života2011, Miroslav Graclík

Volné pokračování knihy Jiřina Švorcová osobně, která se stala bestsellerem, mapuje poslední rok života známé herečky a političky, připomíná významné momenty celé její kariéry a předkládá rozhovory, které Jiřina Švorcová... více


Modré údolíModré údolí1954, Zdeněk Pluhař

Pracovní tématika románu, kterým autor reagoval na nejaktuálnější společenské problémy, které osobně důvěrně znal. Čerpal z fondu vlastních zkušeností na stavbě Vírské přehrady, a kniha spadá do literárního období - budo... více
Srovnávací studieSrovnávací studie2005, Tomáš Pospiszyl

V knize autor upozorňuje na rozdílnost zdánlivě podobných uměleckých děl nebo teoretických myšlenek, které sice vznikaly současně, ale na různých stranách železné opony. Ukazuje, v čem se lišili kritici Jindřich Chalupec... více


Skutečnosti tváří v tvářSkutečnosti tváří v tvář1949, Ladislav Štoll

Autor se zabývá rozdílným postavením a chápáním umění v kapital. společnosti a v naší dnešní lid. demokratické společnosti. Kapitalismus učinil vše, i umění, předmětem obchodu. Autor podrobně probírá společenskou funkci ... více


Prodejny a nákupní střediskaProdejny a nákupní střediska1966, Václav Girsa

Publikace, určená projektantům i posluchačům odborných středních a vysokých škol jako studijní pomůcka, seznamuje s projektovanými a realizovanými objekty v sektoru vnitřního obchodu u nás od r. 1948. Je rozdělena na dvě... více