Jan Mukařovský

česká, 1891 - 1975

Nahrávám...

Životopis

Jan Mukařovský byl český estetik, jazykovědec a literární teoretik. Představitel českého strukturalismu. Po maturitě studoval lingvistiku na pražské univerzitě, kde studium úspěšně zakončil roku 1915. Poté až do roku 1925 vyučoval na gymnáziu v Plzni. Od roku 1925 vyučoval na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze. V roce 1926 spoluzakládal Pražský lingvistický kroužek, kde se brzy stal jednou z vůdčích postav. V letech 1931–1937 působil na Komenského univerzitě v Bratislavě.

Po 2. světové válce se politicky angažoval ve prospěch KSČ a zřekl se svých dřívějších strukturalistických „pochybení“, což mu umožnilo, aby se v roce 1948 stal rektorem Univerzity Karlovy a zůstal jím až do roku 1953. Toto období je spojeno s vypovězením řady kvalitních pedagogů, na němž měl Mukařovský také svůj podíl.
Roku 1951 se stal ředitelem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd.
V období první republiky a krátce po druhé světové válce byl zastáncem avantgardní, poetistické a surrealistické literatury. Poté se dostal do vleku KSČ a v oficiální linii více či méně setrvával až do konce svého života.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, wikipedie

Populární autoři: