dialektika

štítky

19 knih


Umění dostat v každé debatě za pravduUmění dostat v každé debatě za pravdu2019, Arthur Schopenhauer

O tom, jak správně vést diskusi, pokud chcete stát na jejím konci jako vítěz, napsal snad nejlepší knihu filozof Arthur Schopenhauer. Kniha, jež je známá také pod názvem Eristická dialektika, obsahuje bohatý a strukturov... více


Dialektika osvícenstvíDialektika osvícenství2009, Theodor W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


Dialektika konkrétníhoDialektika konkrétního1966, Karel Kosík

[ studie o problematice člověka a světa ] Kniha je pozoruhodným a vážným pokusem o řešení problémů lidského bytí, aktivity člověka v jeho vztazích společenských a dějinných a k jeho výtvorům duchovním a fyzickým. Okol... více
HegelHegel1995, Peter Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Hegelova dialektikaHegelova dialektika2008, Jiří Chotaš

Soubor článků k Hegelově dialektické metodě (H. F. Fulda, D. Henrich, H. G. Gadamer, W. Wieland). Sestavili a předmluvu napsali J. Karásek a J. Chotaš. Sborník zkoumá struktury i cíle Hegelovy dialektické metody a kon... více


Topiky (Organon V)Topiky (Organon V)1975, Aristotelés

Předposlední svazek Aristotelových logických spisů. Úvodní studii napsal a poznámkovým komentářem opatřil doc. dr. Karel Berka CSc. více


Český jazykový atlas 5Český jazykový atlas 52005, Jan Balhar

Český jazykový atlas je šestidílné dílo, které zachycuje stav běžné (nespisovné) české mluvy a českých nářečí v 60.–70. letech 20. století. více


Nástin české dialektologieNástin české dialektologie1972, Jaromír Bělič

Učebnice se zabývá popisem nespisovné mluvy a jejích růzností na území českého jazyka. Autor zde nejprve vysvětluje hlavní nářeční rozdíly v hláskách a v jejich rozvržení, v tvarosloví i některé další rozdíly a potom pod... více


Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstatyDialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty2017, kolektiv autorů

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, k... více


Dolská nářečí na MoravěDolská nářečí na Moravě1954, Jaromír Bělič

V prvních částech monografie vymezuje autor hranice oblasti dolských nářečí, tvořících přechodný pás mezi hanáčtinou a moravskou slovenštinou, podává podrobný popis a rozbor hláskosloví a tvarosloví těchto nářečí a všímá... více


Kauzalita v buddhistickém myšleníKauzalita v buddhistickém myšlení2020, Jiří Holba

V buddhistickém myšlení měla kauzalita vždy mimořádně důležitý soteriologický význam. S velmi specifickým a sofistikovaným konceptem kauzality přišel indický buddhistický mnich Nágárdžuna (asi 2. - 3. stol. n. l.), jeden... více


Spoločnosť, politika, filozofiaSpoločnosť, politika, filozofia1988, Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (23. 1. 1891 až 27. 4. 1937), jeden zo zakladateľov Komunistickej strany Talianska, patrí k významným teoretikom marxizmu 20. storočia. Texty, ktoré tvoria tento zväzok Filozofických odkazov, sú časťou je... více


Filosofie a ideologie frankfurtské školyFilosofie a ideologie frankfurtské školy1976, Miloš Havelka

Kniha pracovníků Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a několika sovětských autorů se zabývá filosofií a ideologií „sociálních filosofů“ okruhu tzv. frankfurtské školy. Autoři se zaměřili především na teorie M. Horkhei... více


Logika ako veda I.Logika ako veda I.1986, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dialektické rozpory v moderním uměníDialektické rozpory v moderním umění1935, Jan Mukařovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1