dialektika

štítky

21 knih


Umění dostat v každé debatě za pravdu 75% Umění dostat v každé debatě za pravdu 2019, Arthur Schopenhauer

O tom, jak správně vést diskusi, pokud chcete stát na jejím konci jako vítěz, napsal snad nejlepší knihu filozof Arthur Schopenhauer. Kniha, jež je známá také pod názvem Eristická dialektika, obsahuje bohatý a strukturov... více


Dialektika osvícenství 88% Dialektika osvícenství 2009, Theodor W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


Dialektika konkrétního 76% Dialektika konkrétního 1966, Karel Kosík

[ studie o problematice člověka a světa ] Kniha je pozoruhodným a vážným pokusem o řešení problémů lidského bytí, aktivity člověka v jeho vztazích společenských a dějinných a k jeho výtvorům duchovním a fyzickým. Okol... více
Hegel 83% Hegel 1995, Peter Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Topiky (Organon V) 80% Topiky (Organon V) 1975, Aristotelés

Předposlední svazek Aristotelových logických spisů. Úvodní studii napsal a poznámkovým komentářem opatřil doc. dr. Karel Berka CSc. více


Hegelova dialektika 50% Hegelova dialektika 2008, Jiří Chotaš

Soubor článků k Hegelově dialektické metodě (H. F. Fulda, D. Henrich, H. G. Gadamer, W. Wieland). Sestavili a předmluvu napsali J. Karásek a J. Chotaš. Sborník zkoumá struktury i cíle Hegelovy dialektické metody a kon... více


Český jazykový atlas 5 100% Český jazykový atlas 5 2005, Jan Balhar

Český jazykový atlas je šestidílné dílo, které zachycuje stav běžné (nespisovné) české mluvy a českých nářečí v 60.–70. letech 20. století. více


Nástin české dialektologie 100% Nástin české dialektologie 1972, Jaromír Bělič

Učebnice se zabývá popisem nespisovné mluvy a jejích růzností na území českého jazyka. Autor zde nejprve vysvětluje hlavní nářeční rozdíly v hláskách a v jejich rozvržení, v tvarosloví i některé další rozdíly a potom pod... více


Dolská nářečí na Moravě 100% Dolská nářečí na Moravě 1954, Jaromír Bělič

V prvních částech monografie vymezuje autor hranice oblasti dolských nářečí, tvořících přechodný pás mezi hanáčtinou a moravskou slovenštinou, podává podrobný popis a rozbor hláskosloví a tvarosloví těchto nářečí a všímá... více


Kauzalita v buddhistickém myšlení 100% Kauzalita v buddhistickém myšlení 2020, Jiří Holba

V buddhistickém myšlení měla kauzalita vždy mimořádně důležitý soteriologický význam. S velmi specifickým a sofistikovaným konceptem kauzality přišel indický buddhistický mnich Nágárdžuna (asi 2. - 3. stol. n. l.), jeden... více


Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty 100% Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty 2017, kolektiv autorů

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, k... více


Logika ako veda I. 0% Logika ako veda I. 1986, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Od mýtu k logu 0% Od mýtu k logu 1976, Feocharij Charlampijevič Kessidi

Autor zkoumá otázku vzniku řeckého filosofického myšlení. Popisuje nejen období vzniku antické filosofie, tedy působení prvních milétských myslitelů, ale i prehistorii, tedy období mýtu, mytologického vědomí, jak je zach... více


Dialektika umeleckej kultúry % Dialektika umeleckej kultúry 1988, Vladimír Brožík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu % Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu 2020, Mirosław Jankowiak

Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti. Tato kolektivní monografie obsahuje 27 studií věnovaných jazykovým kontaktům v pomezních dialektech na úrovni lexika. Autoři monografie jsou přední odborn... více


Dialektické rozpory v moderním umění 0% Dialektické rozpory v moderním umění 1935, Jan Mukařovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dialekt ako prejav identity % Dialekt ako prejav identity 2021, Miroslava Gavurová

Monografia Miroslavy Gavurovej prináša geolingvistický pohľad na dialekt ako na materinský jazyk i ako na jedinečný prejav identity. Okrem teoretických východísk, ktoré sledujú nové globálne trendy v skúmaní dialektov, s... více


Spoločnosť, politika, filozofia 0% Spoločnosť, politika, filozofia 1988, Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (23. 1. 1891 až 27. 4. 1937), jeden zo zakladateľov Komunistickej strany Talianska, patrí k významným teoretikom marxizmu 20. storočia. Texty, ktoré tvoria tento zväzok Filozofických odkazov, sú časťou je... více


Marxistická dialektická metoda 0% Marxistická dialektická metoda 1954, M. M. Rozentaľ

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofie a ideologie frankfurtské školy 0% Filosofie a ideologie frankfurtské školy 1976, Zdeněk Javůrek

Kniha pracovníků Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a několika sovětských autorů se zabývá filosofií a ideologií „sociálních filosofů“ okruhu tzv. frankfurtské školy. Autoři se zaměřili především na teorie M. Horkhei... více


Dejiny antickej dialektiky 0% Dejiny antickej dialektiky 1974, kolektiv autorů

Postihnutie zákonitostí a foriem vývoja pozitívnej dialektiky - teórií týkajúcich sa prírody, spoločnosti a myslenia a negatívnej dialektiky, ktorej vývoj je spätý s problematikou logiky v širšom zmysle slova. Obsah: His... více