Petr Hajn knihy

česká, 1935

Knihy (13)

Jak dnes vyniknout 1999 (1. vydání )


Jak jednat v boji s konkurencí 1995 (1. vydání )


Jak realizovat právo v organizaci 1988 (1. vydání )


Jak se píší knihy 1988 (1. vydání )


Jak uzavírat obchodní smlouvy 2003


Komunitární a české právo proti nekalé soutěži 2010 (1. vydání )


Občanský zákoník – Komentář. Svazek VI 2014 (1. vydání )


Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo 2014


Práva k průmyslovému vlastnictví 2011 (1. vydání 2005 )


Právníkovy fejetony aneb PF 2007 (1. vydání )


Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži 2000 (1. vydání )


Vedoucí pracovník a hospodářské právo 1977 (1. vydání )


Z právníkova zápisníku, aneb, Já neříkám tak ani tak 2016 (1. vydání )