Petr Hajn

česká, 1935

Nahrávám...

Životopis

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. je český právník a vysokoškolský pedagog, který je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde studoval v letech 1954 až 1959. Po dokončení svých studií pracoval ve Škodě Plzeň jako podnikový právník. V roce 1967 získal titul doktor práv.

Od roku 1972 je vyučujícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1975 - 2001 vedl tamní katedru hospodářského práva, která byla později přejmenována na katedru práva obchodního. V roce 1974 získal titul docent, v roce 1982 byl pak jmenován profesorem.

Napsal řadu vysokoškolských učebnic i jiných odborných textů, které se věnují zejména problematice nekalé soutěže a reklamy, ale též sbírky svých esejů, např. Jak se píší knihy aneb lehkovážná vyprávění o vážné literatuře.

Profesor Hajn též působí jako advokát a člen Etického panelu České televize.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Hajn