Velká Morava

štítky

111 knih


Řezenské ortelyŘezenské ortely1984, František Neužil

Popisuje život knížete Velké Moravy Rostislava. více


Na úsvitu českých dějinNa úsvitu českých dějin1999, Helena Mandelová

Stručný přehled nejstarších českých dějin v evropských souvislostech od stěhování národů do konce 12. století. (3. vydání) více


Strážce ohněStrážce ohně2012, Oldřich Selucký

Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje. Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské a Východofranské říše. Na pozvání knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři... více
České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.2002, Zdeněk Měřínský

Svazek je věnován období od přelomu 5./6. století do počátku 9. století, tedy od příchodů slovanských kmenů až po vznik Velkomoravské říše, které je věnován 2. díl. Autor, prof. Z. Měřínský, který přednáší archeologii v ... více


Kronika o Velké MoravěKronika o Velké Moravě1993, Lubomír Emil Havlík

Autor, český historik specializující se na středověké dějiny Slovanů a především na období velkomoravské, cituje písemné dobové prameny a na základě jejich interpretace podává čtenářům obraz jednoho z nejstarších státníc... více


Svatopluk Veliký, král Moravanů a SlovanůSvatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů1994, Lubomír Emil Havlík

Život a skutky moravského krále. více


Vojmírova cestaVojmírova cesta2013, Oldřich Selucký

Hodiny Velkomoravské říše odbíjejí jednu z rozhodujících chvil. Biskupa Metoděje s jeho družinou přepadne na hranicích jednotka franských vojáků a odváží je neznámo kam. Kníže Rastislav se dlouho očekávaných zpráv nedočk... více


Postavy veľkomoravskej históriePostavy veľkomoravskej histórie2005, Matúš Kučera

Najúspešnejšia kniha profesora Matúša Kučeru, známeho odborníka na stredoveké dejiny. Kniha príťažlivou, vedecko-populárnou formou sprístupňuje dejiny Veľkomoravskej ríše a postavy jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vy... více


Páv zpívá o štěstíPáv zpívá o štěstí1988, Helena Lisická

Románová freska z Velké Moravy Beletristické zpodobnění života našich předků z doby, kdy se formovala Velkomoravská říše. Vyprávění přibližuje život na knížecím dvoře, politické problémy, soukromé vztahy, a ukazuje... více


Nitrianske kniežatstvoNitrianske kniežatstvo2004, Ján Steinhübel

"Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia." Stredovekí ľudia vnímali a pociťovali svoj kmeň alebo národ predovšetkýmv protiklade s iným kmeňom a ... více


Velká Morava a středoevropští SlovanéVelká Morava a středoevropští Slované1964, Lubomír Emil Havlík

Práce se opírá o archeologické výzkumy, ale jejím základem jsou písemné prameny. Pojednává jak o vývoji hospodářských, společenských a etnických vztahů, tak i o kultuře středoevropských Slovanů. Především se soustřeďuje ... více


Příběhy z dávných dějin země moravské: I. díl – Vzdor, slzy a krev, - II. díl – Sláva a pádPříběhy z dávných dějin země moravské: I. díl – Vzdor, slzy a krev, - II. díl – Sláva a pád2010, Jindřich František Bobák

Tato unikátní dvoudílná kniha líčí formou dobrodružných napínavých příběhů pohnuté dějiny země, která se podle řeky protékající od vrcholu Kralického Sněžníku až k ústí do Dunaje nazývá od nepaměti Moravou. Toto území by... více


Život Konštantína a život MetodaŽivot Konštantína a život Metoda2013, neznámý, neuveden

Staršie preklady upravil Štefan Vragaš a úvodnú úvahu napísal Anton Bagin. Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia pôsobení solúnskych br... více


Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko)1975, Pavel Dvořák

Z cyklu novinových článkov, písaných do Nového slova o výsledkoch archeologických výskumov veľkomoravskej Nitry, vznikla po doplnení a prepracovaní rozsiahla publikácia, ketrá textom i obrazom dokumentuje najstaršie nále... více


Velká Morava: Doba a uměníVelká Morava: Doba a umění1985, Ján Dekan

Reprezentativní publikace přibližuje dějinné osudy a zápasy prvního západoslovanského státu - Velké Moravy. Její významnou součástí jsou reprodukce archeologických nálezů, které dokumentují vysokou hmotnou i kulturníúrov... více


2 ...