tvarosloví

štítky

8 knih


Příruční mluvnice češtiny 91% Příruční mluvnice češtiny 2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Slovo a jeho konverze 76% Slovo a jeho konverze 2009, Božena Bednaříková

Práce pojednává o konverzi jako o morfologickém onomaziologickém procesu, vysvětluje její vztah ke slovnědruhové transpozici a k tzv. PS transferu. Vycházejíc ze slova jako ústřední jednotky morfologie a ze syntagmatické... více


Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme 80% Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme 2010, Radoslava Brabcová

Přehledná příručka, která srozumitelnou formou upozorňuje na problematické jevy v češtině. Publikace je určena všem, kteří češtinu znají, ale přesto občas při psaní zaváhají. Kniha je doplněna rejstříkem. více
Historická mluvnice česká II - Tvarosloví I 100% Historická mluvnice česká II - Tvarosloví I 1970, Václav Vážný

První část tvarosloví zahrnuje skloňování kmenů samohláskových a souhláskových podstatných jmen všech rodů, probírá podrobně tvary jednotlivých pádů, některých zvláštních typů a skupin a uvádí vždy charakteristiku a hist... více


Historická mluvnice česká II - Tvarosloví II 100% Historická mluvnice česká II - Tvarosloví II 1967, Antonín Dostál

Oddíl Historické mluvnice, přinášející výklady o staročeském slovese. Z praktických a didaktických důvodů vychází se zde z popisu forem slovesa, jak se činilo ve starších mluvnicích, protože "je nejdříve nutno si uvědomi... více


Nástin srovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských 0% Nástin srovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských 1998, Helena Běličová

Úkolem nástinu je ukázat postavení češtiny z hlediska dnešní členitosti slovanského teritoria, jak se odráží v současných spisovných jazycích. více


Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů 0% Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů 1941, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cvičebnice staročeského tvarosloví 0% Cvičebnice staročeského tvarosloví 1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více