tvarosloví

štítky

8 knih


Příruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtiny2012, Marek Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných ... více


Slovo a jeho konverzeSlovo a jeho konverze2009, Božena Bednaříková

Práce pojednává o konverzi jako o morfologickém onomaziologickém procesu, vysvětluje její vztah ke slovnědruhové transpozici a k tzv. PS transferu. Vycházejíc ze slova jako ústřední jednotky morfologie a ze syntagmatické... více


Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujemePravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme2010, Radoslava Brabcová

Přehledná příručka, která srozumitelnou formou upozorňuje na problematické jevy v češtině. Publikace je určena všem, kteří češtinu znají, ale přesto občas při psaní zaváhají. Kniha je doplněna rejstříkem.... více
Historická mluvnice česká II - Tvarosloví IHistorická mluvnice česká II - Tvarosloví I1970, Václav Vážný

První část tvarosloví zahrnuje skloňování kmenů samohláskových a souhláskových podstatných jmen všech rodů, probírá podrobně tvary jednotlivých pádů, některých zvláštních typů a skupin a uvádí vždy charakteristiku a hist... více


Historická mluvnice česká II - Tvarosloví IIHistorická mluvnice česká II - Tvarosloví II1967, Antonín Dostál

Oddíl Historické mluvnice, přinášející výklady o staročeském slovese. Z praktických a didaktických důvodů vychází se zde z popisu forem slovesa, jak se činilo ve starších mluvnicích, protože "je nejdříve nutno si uv... více


Nástin srovnávací morfologie spisovných jazyků slovanskýchNástin srovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských1998, Helena Běličová

Úkolem nástinu je ukázat postavení češtiny z hlediska dnešní členitosti slovanského teritoria, jak se odráží v současných spisovných jazycích. více


Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarůPravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů1941, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cvičebnice staročeského tvaroslovíCvičebnice staročeského tvarosloví1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více