sídliště (archeologie)

štítky

12 knih


Jaskyňa Domica : najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúryJaskyňa Domica : najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry1968, Ján Lichardus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismuEvropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu1986, Marie Bláhová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních ČecháchOsídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách2011, Ondřej Chvojka

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Neolitický sídelní areál ve VochověNeolitický sídelní areál ve Vochově2013, Ivan Pavlů

Podle výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Praze 1977-1980 a Západočeského muzea v Plzni 2004. více


Raně středověké sídliště v HrdlovceRaně středověké sídliště v Hrdlovce2012, kolektiv autorů

Kolektivní monografie. Editor Petr Meduna. více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region LitoměřickoNeolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres KladnoPočátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno2008, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Najstaršie roľnícke osady na SlovenskuNajstaršie roľnícke osady na Slovensku1954, Bohuslav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradíBřeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí2016, Jiří Macháček

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucel... více


Archeologický výzkum panského sídla v ChanovicíchArcheologický výzkum panského sídla v Chanovicích2014, Jindra Hůrková

Obsáhlá a do podrobností provedená publikace o archeologickém průzkumu. Text je doplněn barevnými i černobílými fotografiemi, mapami a plánky nálezů. Chanovický zámek patří v současnosti k nejkomplexněji prozkoumaným ven... více


Gravettské sídliště v ŘevnicíchGravettské sídliště v Řevnicích2010, Petr Šída

Kniha souhrnně zpřístupňuje primární prameny z archeologických výzkumů (Neustupný 1941, Svoboda, Skutil 1951) na paleolitické lokalitě Řevnice a komentuje výsledky výzkumu i jeho další možnosti. Obsahuje CD-ROM.... více


Osada z doby bronzovej v PobedimeOsada z doby bronzovej v Pobedime1983, Jozef Paulík

Monografia podrobne sumarizuje výsledky z doteraz najrozsiahlejšieho výskumu lužického sídliska, nachádzajúceho sa v oblasti priameho dotyku so stredodunajskou oblasťou. Výskum sa uskutočnil v súvislosti so skúmaním star... více