sídliště (archeologie)

štítky

17 knih


Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu 100% Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu 1986, Marie Bláhová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jaskyňa Domica - najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry 100% Jaskyňa Domica - najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry 1968, Ján Lichardus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Barbarská sídliště 100% Barbarská sídliště 2008, Eduard Droberjar

Barbarská sídliště : chronologické,ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů : (Archeologie barbarů 2007). Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky ... více
Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 0% Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí 2016, Jiří Macháček

Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucel... více


Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách 0% Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách 2011, Ondřej Chvojka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích 0% Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích 2014, Jindra Hůrková

Obsáhlá a do podrobností provedená publikace o archeologickém průzkumu. Text je doplněn barevnými i černobílými fotografiemi, mapami a plánky nálezů. Chanovický zámek patří v současnosti k nejkomplexněji prozkoumaným ven... více


Neolitický sídelní areál ve Vochově 0% Neolitický sídelní areál ve Vochově 2013, Ivan Pavlů

Podle výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Praze 1977-1980 a Západočeského muzea v Plzni 2004. více


Gravettské sídliště v Řevnicích 0% Gravettské sídliště v Řevnicích 2010, Petr Šída

Kniha souhrnně zpřístupňuje primární prameny z archeologických výzkumů (Neustupný 1941, Svoboda, Skutil 1951) na paleolitické lokalitě Řevnice a komentuje výsledky výzkumu i jeho další možnosti. Obsahuje CD-ROM. více


Raně středověké sídliště v Hrdlovce 0% Raně středověké sídliště v Hrdlovce 2012, kolektiv autorů

Kolektivní monografie. Editor Petr Meduna. více


Osada z doby bronzovej v Pobedime % Osada z doby bronzovej v Pobedime 1983, Jozef Paulík

Monografia podrobne sumarizuje výsledky z doteraz najrozsiahlejšieho výskumu lužického sídliska, nachádzajúceho sa v oblasti priameho dotyku so stredodunajskou oblasťou. Výskum sa uskutočnil v súvislosti so skúmaním star... více


Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 0% Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko 2009, Marie Zápotocká

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno 0% Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách : Hořešovičky, okres Kladno 2008, Ivana Fridrichová-Sýkorová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Archeologická topografia Bratislavy % Archeologická topografia Bratislavy 1991, Štefan Holčík

Publikácia obsahuje zoznam nálezísk a nálezov z celého územia Bratislavy. Archeologická topografia bude slúžiť na všeobecnú a rýchlu orientáciu a informáciu o archeologických lokalitách od praveku až po neskorý stredovek... více


Najstaršie roľnícke osady na Slovensku 0% Najstaršie roľnícke osady na Slovensku 1954, Bohuslav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko v staršej dobe bronzovej % Slovensko v staršej dobe bronzovej 2018, Jozef Bátora

Autor knihy prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.). Výsledky ukazujú, že už počas tohto 800 rokov trvajúceho obdobia vzni... více


Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej: Sídliská a pohrebiská % Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej: Sídliská a pohrebiská 2022, Jozef Vladár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čakanskí bronzoví bojovníci: Mohyly, hradiská a sídla pod Slovenskou bránou % Čakanskí bronzoví bojovníci: Mohyly, hradiská a sídla pod Slovenskou bránou 2008, Miroslav Pius

Historicko-archeologická monografia o mohylách, hradiskách a sídliskách na Slovensku. Predmetom autorovho záujmu je civilizácia doby bronzovej na geograficky ohraničenom priestore, ktorý možno lokalizovať riekami Nitr... více