rolníci, rolnictvo

štítky

22 knih


Dobrá zeměDobrá země1993, Pearl S. Buck

Osud Wang Lunga, čínského rolníka, jeho nešťastné ženy O-lan, synů i dcer, obraz utrpení, bídy a strastí, ale především bohatě naplněného života, v němž k hodnotám nejvyšším patří půda, dobrá země, z níž jsme vzešli a do... více


Matka zeměMatka země1970, K. Hamsun (pseudonym)

Román venkova, veliká apoteóza prostého rolníka neúnavně obdělávajícího půdu, která je mu skutečnou a nepostradatelnou matkou. více


Rolník v evropské tradiční kultuřeRolník v evropské tradiční kultuře2000, Lydia Petráňová

Tématem knihy je kulturní obraz venkova a jeho vývoj od počátků rozvoje zemědělství v období neolitu. Ukazuje, jak se v evropském středověku ustálila kultura s úžasnou setrvačností, kterou podstatně narušil až věk průmys... více
Dějiny selského stavuDějiny selského stavu1949, Kamil Krofta

Přehled vývoje hospodářských a právních poměrů selského lidu od nejstaršího společenského zřízení starých Slovanů až do pol. min. stol. více


Zpěvy rolnické a pastýřskéZpěvy rolnické a pastýřské1959, Publius Vergilius Maro

Zpěvy rolnické jsou naučná báseň o čtyřech knihách, jež pojednávají o polních pracích při pěstování obilí, o ošetřování ovocných stromů a vinné révy, o chovu dobytka a o včelách. Do věcného výkladu jsou vplétány krásné e... více


Sedláci si dělají, co chtějíSedláci si dělají, co chtějí2012, Jaroslav Čechura

Sborník přináší vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika prof. Jaroslava Čechury. Vzhledem k širokému záběru autora se zde objevují články věnující se období středověku i ranému novověk... více


Slovenský roľníkSlovenský roľník2013, Peter Slavkovský

Pramene k štúdiu spôsobu života Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodn... více


Přehled dějin selského stavu v Čechách a na MoravěPřehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě1919, Kamil Krofta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Boje venkovského lidu v období temnaBoje venkovského lidu v období temna1953, Josef Kočí

Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století. Historická studie podává všeobecně srozumitelným způsobem, přehled bojů našeho venkovského lidu od husitských válek až po dobu národního obrození. Ukazuje, jak po celé toto... více


Vzpomínky sedláka: Od poddanství do dnešních dníVzpomínky sedláka: Od poddanství do dnešních dní2022, Jan Słomka

Vzpomínky sedláka (od poddanství do dnešních dní) z pera Jana Słomky jsou mikrohistorickou sondou do venkovského života v okolí Tarnobrzegu na území Haliče, která v 19. století tvořila severovýchodní část rakouské monarc... více


Prekliate zemePrekliate zeme1959, Vicente Blasco Ibáñez

Novela o tichom boji roľníkov s majiteľmi pôdy, ktorý má podobu opusteného "prekliateho" poľa. S príchodom nového gazdu sa však naruší dlhoročná rovnováha a prekliate pole začne prinášať svoje plody.... více


Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutíRolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí2020, Tomáš Klír

Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých o... více


Najstaršie roľnícke osady na SlovenskuNajstaršie roľnícke osady na Slovensku1954, Bohuslav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľnícka kultúra a folklór obce PalárikovoRoľnícka kultúra a folklór obce Palárikovo1991, Imrich Szabó

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z dějin osvobození rolnictvaZ dějin osvobození rolnictva1899, Karel V. Adámek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1