rolníci, rolnictvo

štítky

24 knih


Dobrá země 88% Dobrá země 1993, Pearl S. Buck

Osud Wang Lunga, čínského rolníka, jeho nešťastné ženy O-lan, synů i dcer, obraz utrpení, bídy a strastí, ale především bohatě naplněného života, v němž k hodnotám nejvyšším patří půda, dobrá země, z níž jsme vzešli a do... více


Matka země 89% Matka země 1970, Knut Hamsun (p)

Román venkova, veliká apoteóza prostého rolníka neúnavně obdělávajícího půdu, která je mu skutečnou a nepostradatelnou matkou. více


Rolník v evropské tradiční kultuře 80% Rolník v evropské tradiční kultuře 2000, Lydia Petráňová

Tématem knihy je kulturní obraz venkova a jeho vývoj od počátků rozvoje zemědělství v období neolitu. Ukazuje, jak se v evropském středověku ustálila kultura s úžasnou setrvačností, kterou podstatně narušil až věk průmys... více
Dějiny selského stavu 88% Dějiny selského stavu 1949, Kamil Krofta

Přehled vývoje hospodářských a právních poměrů selského lidu od nejstaršího společenského zřízení starých Slovanů až do pol. min. stol. více


Zpěvy rolnické a pastýřské 60% Zpěvy rolnické a pastýřské 1959, Publius Vergilius Maro

Zpěvy rolnické jsou naučná báseň o čtyřech knihách, jež pojednávají o polních pracích při pěstování obilí, o ošetřování ovocných stromů a vinné révy, o chovu dobytka a o včelách. Do věcného výkladu jsou vplétány krásné e... více


Slovenský roľník 93% Slovenský roľník 2013, Peter Slavkovský

Pramene k štúdiu spôsobu života Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodn... více


Vzpomínky sedláka: Od poddanství do dnešních dní 100% Vzpomínky sedláka: Od poddanství do dnešních dní 2022, Jan Słomka

Vzpomínky sedláka (od poddanství do dnešních dní) z pera Jana Słomky jsou mikrohistorickou sondou do venkovského života v okolí Tarnobrzegu na území Haliče, která v 19. století tvořila severovýchodní část rakouské monarc... více


Sedláci si dělají, co chtějí 90% Sedláci si dělají, co chtějí 2012, Jaroslav Čechura

Sborník přináší vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika prof. Jaroslava Čechury. Vzhledem k širokému záběru autora se zde objevují články věnující se období středověku i ranému novověk... více


Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750: Tradiční společnost raného novověku v Čechách 80% Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750: Tradiční společnost raného novověku v Čechách 2022, Jaroslav Čechura

Kniha vychází z nejmodernějších trendů historického bádání, tedy mikrohistorie jako zmenšeného obrazu obecných historických procesů a trendů. V centru poznávání tu stojí člověk – aktivní činitel dějin. Druhou stranu napl... více


Prekliate zeme 60% Prekliate zeme 1959, Vicente Blasco Ibáñez

Novela o tichom boji roľníkov s majiteľmi pôdy, ktorý má podobu opusteného "prekliateho" poľa. S príchodom nového gazdu sa však naruší dlhoročná rovnováha a prekliate pole začne prinášať svoje plody. více


Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě 80% Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě 1919, Kamil Krofta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době 100% Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době 2017, Jaroslav Čechura

Válka a válečné konflikty zpravidla těžce dopadají na všechny vrstvy společnosti. Jejich ničivé důsledky gradují s nástupem střetů masových armád. Těžiště problému bývá podmíněno dobově, regionálně, sociokulturně i jinak... více


Boje venkovského lidu v období temna 40% Boje venkovského lidu v období temna 1953, Josef Kočí

Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století. Historická studie podává všeobecně srozumitelným způsobem, přehled bojů našeho venkovského lidu od husitských válek až po dobu národního obrození. Ukazuje, jak po celé toto... více


Najstaršie roľnícke osady na Slovensku 0% Najstaršie roľnícke osady na Slovensku 1954, Bohuslav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľnícka kultúra a folklór obce Palárikovo 0% Roľnícka kultúra a folklór obce Palárikovo 1991, Imrich Szabó

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny stavu rolnického v Čechách % Dějiny stavu rolnického v Čechách 1930, Antonín Janda

Dějiny stavu rolnického v Čechách od nejstarších dob do r. 1848. více


Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci 0% Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci 1930, Pavol Socháň

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z dějin osvobození rolnictva 0% Z dějin osvobození rolnictva 1899, Karel V. Adámek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století 0% Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století 1900, Eduard Domluvil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľník v slovenskej literatúre % Roľník v slovenskej literatúre 1938, Andrej Kostolný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľnícke povstanie 1831 0% Roľnícke povstanie 1831 1984, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Příspěvky k dějinám selského stavu na Rusi od nejstarších dob až do r. 1914 % Příspěvky k dějinám selského stavu na Rusi od nejstarších dob až do r. 1914 1923, Jan Rixy

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O zachování stavu rolnického: Pořada úvah sociálně-politických % O zachování stavu rolnického: Pořada úvah sociálně-politických 1889, Rudolf Vrba

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí 0% Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí 2020, Tomáš Klír

Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých o... více