rolníci, rolnictvo

štítky

11 knih

Rolník v evropské tradiční kultuřeRolník v evropské tradiční kultuře2000, Lydia Petráňová

Tématem knihy je kulturní obraz venkova a jeho vývoj od počátků rozvoje zemědělství v období neolitu. Ukazuje, jak se v evropském středověku ustálila kultura s úžasnou setrvačností, kterou podstatně narušil až věk průmys... více


Dějiny selského stavuDějiny selského stavu1949, Kamil Krofta

Přehled vývoje hospodářských a právních poměrů selského lidu od nejstaršího společenského zřízení starých Slovanů až do pol. min. stol. více


Zpěvy rolnické a pastýřskéZpěvy rolnické a pastýřské1959, Publius Vergilius Maro

Zpěvy rolnické jsou naučná báseň o čtyřech knihách, jež pojednávají o polních pracích při pěstování obilí, o ošetřování ovocných stromů a vinné révy, o chovu dobytka a o včelách. Do věcného výkladu jsou vplétány krásné e... více
Slovenský roľníkSlovenský roľník2013, Peter Slavkovský

Pramene k štúdiu spôsobu života Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodn... více


Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutíRolnictvo na pozdně středověkém Chebsku: Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí2020, Tomáš Klír

Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých o... více


Najstaršie roľnícke osady na SlovenskuNajstaršie roľnícke osady na Slovensku1954, Bohuslav Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľnícka kultúra a folklór obce PalárikovoRoľnícka kultúra a folklór obce Palárikovo1991, Imrich Szabó

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z dějin osvobození rolnictvaZ dějin osvobození rolnictva1899, Karel V. Adámek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. stoletíObrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století1900, Eduard Domluvil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Roľnícke povstanie 1831Roľnícke povstanie 18311984, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní doběVenkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době2017, Jaroslav Čechura

Válka a válečné konflikty zpravidla těžce dopadají na všechny vrstvy společnosti. Jejich ničivé důsledky gradují s nástupem střetů masových armád. Těžiště problému bývá podmíněno dobově, regionálně, sociokulturně i jinak... více