pravěké osídlení

štítky

21 knih


Lovci mamutov 82% Lovci mamutov 1970, Eduard Štorch

Dnes už klasické dielo odohrávajúce sa na rôznych miestach Čiech a Moravy stále znovu uchvacuje živým opisom staršej doby kamennej a napínavými dobrodružstvami, ktorými prechádzajú odvážny Kopčem a veselý Veverčák so svo... více


U lovců mamutů 1. 93% U lovců mamutů 1. 1995, Jean Marie Auel

V dalším díle vyjímečného úspěšného cyklu Děti země můžeme opět sestoupit do hlubin minulosti,abychom sledovali další osudy cromagronské dívky Ajly. Krásná,sebevědomá Ajla opouští po několika letech údolí koní a vydá... více


Děti země 3 - U lovců mamutů 2 92% Děti země 3 - U lovců mamutů 2 1995, Jean Marie Auel

Další pokračování barvitých osudů cromagnonské dívky Ajly, která se spolu s partnerem po letech osamělého života dostává do společnosti lovců mamutů. více
Zlatý věk Keltů v Čechách 88% Zlatý věk Keltů v Čechách 2004, Anna Bauerová

Zlatý věk země Bójů vyvrcholil na našem území zhruba před dvěma tisíci lety, v posledních staletích před Kristem. Anna Bauerová ve své knize sleduje celé tisícileté období keltského osídlení v Evropě, ale zejména u nás. ... více


České země v pravěku 98% České země v pravěku 2002, Helena Mandelová

Bohatě ilustrovaná kniha mapuje život nejstarších obyvatel území našeho státu až po osídlení keltskými kmeny. (3. vydání) více


Tajemství plzeňských kopců 96% Tajemství plzeňských kopců 2011, Jan Hajšman

Jan Hajšman. Publicista a historik Jan Hajšman podrobně popisuje všechny vrcholy, kopce, kopečky a haldy v okolí města. Kromě tří nejznámějších (Krkavec, Chlum a Radyně) přibližuje dalších téměř osm desítek kopců. Publik... více


Umělecké řemeslo v pravěku 95% Umělecké řemeslo v pravěku 1941, Jan Filip

Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku. více


Pravěká osada 50% Pravěká osada 1944, Adolf Veselý

Kronika únětického lidu staré doby bronzové v Čechách. Na podkladě archeologických nálezů před našimi zraky začíná příběh pravěké osady, nejen krásné Kanivy a chamtivého intrikářského kupce Magnula. Napínavé lovy, cesty ... více


Archeologický atlas pravěké Evropy 100% Archeologický atlas pravěké Evropy 2007, Miroslav Buchvaldek

Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se pod... více


Volyňsko v pravěku 100% Volyňsko v pravěku 1980, Pavel Břicháček

Přehled pravěkého osídlení Volyňska od prvních dokladů pobytu člověka do nástupu Slovanů. Součást řady katalogů Městského muzea ve Volyni. více


10+1 výprava do hlubin pražské minulosti 100% 10+1 výprava do hlubin pražské minulosti 2017, kolektiv autorů

Útlá brožura popisuje stručnou formou jedenáct pražských archeologických lokalit. Jde většinou o místa, kde probíhal archeologický průzkum v poměrně nedávné době, po roce 2000. V několika případech se výzkum uskutečnil p... více


Praha Pravěká 0% Praha Pravěká 1949, Jan Filip

Resumé: Obraz pravěké Prahy a kultur jejích tehdejších obyvatel zasazený do rámce celkového vývoje a dokumentovaný řadou archeologických nálezů. Obsáhlá a bohatým obrazovým doprovodem vybavená práce z konce 40. let 2... více


Staré osídlenie Slovenska 0% Staré osídlenie Slovenska 1938, Štefan Janšák

Dolný Hron a Ipeľ v praveku. 176 strán + 21 máp + 32 strán ilustrácií a fotografií. více


Dolní Věstonice - Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945 - 47 0% Dolní Věstonice - Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945 - 47 1953, Antonín Knor

Kniha pojednává o archeologickém výzkumu Dolních Věstonic v letech 1945 - 1947. více


Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie 0% Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie 2002, Jiří A. Svoboda

Prehistoric caves: catalogues, documents, studies. Dvojjazyčná publikace zahrnuje katalogy paleolitických jeskynních lokalit a pleistocenní fauny, dosud nepublikované dokumenty ze starších jeskynních výzkumů a tématic... více


Praveké osídlenie stredného Slovenska % Praveké osídlenie stredného Slovenska 1960, Gejza Balaša

Kniha zaoberajúca sa pravekým osídlením niektorých oblastí južného a stredného Slovenska. více


Vznik a počátky národa česko-slovenského 0% Vznik a počátky národa česko-slovenského 1924, Jindřich Matiegka

Rok vydání není jistý, rozhodně ne po r. 1924. Pravěk až raný středověk - archeologické výzkumy, pohřebiště, kmeny a národy... více


Doby ledové 0% Doby ledové 2010, Rainer Crummenerl

Co se skrývá pod pojmem doba ledová? Jak to vypadalo ve střední Evropě před 20 000 let? A proč některé druhy dobu ledovou nepřežily? Nejen na tyto otázky poskytne odpovědi další kniha z encyklopedické řady CO-JAK-PROČ. více


Praveká dedina pod Vysokými Tatrami % Praveká dedina pod Vysokými Tatrami 1985, Bohuslav Novotný

Brožúra sa zaoberá pravekým osídlením pod Vysokými Tatrami. Obsahuje resumé v nemeckom jazyku. více


Pravěké a slovanské osídlení Moravy % Pravěké a slovanské osídlení Moravy 1990, kolektiv autorů

Sborník vědeckých statí o nejvýznamnějších archeologických výzkumech pravěkého a slovanského osídlení na Moravě. více