mezolit

štítky

5 knih


Archeologie pravěkých Čech. 2, Paleolit a mezolitArcheologie pravěkých Čech. 2, Paleolit a mezolit2007, Slavomil Vencl

Druhý svazek kompendia Archeologie pravěkých Čech, jehož editorem byl Slavomil Vencl, se zabývá nejdelším obdobím lidské minulosti – starší a střední dobou kamenou více


Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemíEncyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí2016, Martin Oliva

Kniha vyšla ke stému výročí úmrtí badatelů Martina Kříže a Karla Jaroslava Mašky. - Moderní přehled nalezišť ze starší střední doby kamenné na území naší republiky. Ke každé z téměř tří set lokalit přináší údaje o poloze... více


Civilizace moravského paleolitu a mezolituCivilizace moravského paleolitu a mezolitu2005, Martin Oliva

Katalog k expozici v Pavilonu Anthropos. více
The Prehistory of Bohemia 1: The Paleolithic and MesolithicThe Prehistory of Bohemia 1: The Paleolithic and Mesolithic2013, Slavomil Vencl

Editor: Slavomil Vencl. více


Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studiePrehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie2002, Jiří A. Svoboda

Prehistoric caves: catalogues, documents, studies. Dvojjazyčná publikace zahrnuje katalogy paleolitických jeskynních lokalit a pleistocenní fauny, dosud nepublikované dokumenty ze starších jeskynních výzkumů a tématic... více