feudalismus

štítky

22 knih


Zelená ratolestZelená ratolest2005, Edith Pargeter

Druhá kniha trilogie. Zelená ratolest je volným pokračováním Nebeského stromu. Mladý Harry Talvace, syn stavitele stejného jména, jenž ve službách Ralfa Isambarda postavil v Parfois velký chrám a byl svým žárlivým pa... více


Šarlatové zrnkoŠarlatové zrnko2006, Edith Pargeter

Dobrodružný historický román z anglicko-welšského pomezí odehrávající se v l3.století a volně navazující na autorčiny předchozí knihy Nebeský strom a Zelená ratolest, završuje pohnuté osudy hrdinů trilogie i působivý obr... více


Prípad čínskeho zlata / Prípad čínskeho jazeraPrípad čínskeho zlata / Prípad čínskeho jazera1991, Robert van Gulik

Prípad čínskeho zlata Sudca Ti sa ešte nestihol poriadne ohriať v sudcovskom kresle v zastrčenom okrese Peng-laj, keď sa musí pustiť do vyšetrovania vraždy svojho predchodcu. Zložitý prípad, zjavne súvisiaci s pašovan... více
Za přísahu a láskuZa přísahu a lásku1979, George Shipway

Historický román ze staré Anglie první poloviny dvanáctého století s ústřední postavou normanského rytíře Humphrey Visdeloua. Po smrti anglického krále Jindřicha I. v roce 1135 vzniká spor mezi potencionálními následovní... více


Dějepis pro 5. ročník základní školyDějepis pro 5. ročník základní školy1988, Tomáš Jílek

Učebnice dějepisu pro 5. ročník základní školy Témata: * prvotně pospolná společnost - pravěk * otrokářská společnost - starověk * přechod k feudální společnosti - středověk * ukázky z historických dokumentů... více


Trojí lid: Panovníci a jejich lid v evropském středověkuTrojí lid: Panovníci a jejich lid v evropském středověku2000, Jiří Bílý

Kniha komplexně pojednává o problematice stavovství v evropském i českém kontextu. Tisíciletý vývoj vztahů mezi panovníkem a stavy, jak v teoretických konstrukcích, tak i v praxi u vybraných evropských států, poukazuje r... více


17. století - krize feudální společnosti?17. století - krize feudální společnosti?1976, Miroslav Hroch

Po shrnutí výsledků z mezinárodních diskusí o krizi feudalismu v 17. století autoři zkoumají některé důležité aspekty tohoto období. Zabývají se rozpory v mezinárodních vztazích, třídními boji a vnitropolitickými konflik... více


Jokoi Šónan: Tři otázky správy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuálaJokoi Šónan: Tři otázky správy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuála2020, David Labus

Předkládaná publikace sestává ze dvou částí – rozboru stavu tokugawské společnosti poloviny 19. století a překladu politického pojednání Tři otázky správy země (Kokuze sanron), jednoho z nejvlivnějších dobových děl. Rozb... více


Chanovičtí pániChanovičtí páni2019, Vladimír Červenka

Osudy majitelů zámku a statku Chanovice od nejstarších časů do roku 1945. více


Obecné dějiny II: Dějiny novověkuObecné dějiny II: Dějiny novověku1989, Miroslav Hroch

Vysokoškolská učebnice popisující světové dějiny od poloviny 17. století do 1. světové války. Text je doplněn množstvím map a obrazových příloh. Vedoucí odborného autorského kolektivu Miroslav Hroch. více


Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismuEvropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu1986, Marie Bláhová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.1953, František Graus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.1957, František Graus

František Graus: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl (od poloviny 13. století do roku 1419). Několik ČB příloh na konci knihy + 5 map pod páskou (Nově založené rybníky, Komendy Řádu německých ... více


Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. stoletíPoddaný lid v Čechách v první polovině 16. století1960, Alois Míka

Monografie, založená především na studiu dosud nezpracovaného archívního materiálu, podrobně rozebírá stav zemědělské výroby, sociální poměry české vesnice, vývoj feudální pozemkové renty na české vesnici v pohusitské do... více


Beda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na SlovenskuBeda odsúdeným: Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku1974, Ján Holák

Publikácia predstavuje ucelený obraz stredovekého vysluhovania spravodlivosti – feudálne súdnictvo na území dnešného Slovenska v jeho nahote, umožňuje porovnať ho so sociálnym a právnym pokrokom súčasnosti. Na podklade a... více


1