1. pol. 16. století

štítky

6 knih


Bitva u MoháčeBitva u Moháče2008, Zdeněk Vybíral

Podtitul : krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Bitva u Moháče má pro naše maďarské sousedy podobný význam jako v českém historickém povědomí Bílá hora. Moháč... více


Florentské letopisyFlorentské letopisy1975, Niccolò Machiavelli

V osmi kapitolách Florentských letopisů, psaných v letech 1523-1525, zpracovává Machiavelli vedle dějinného vývoje Florencie do r. 1492 i stručné dějiny Itálie. Letopisy, jež Marx charakterizoval jako "mistrovské dí... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1.České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1.1968, Josef Janáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více
České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 21984, Josef Janáček

Druhý díl Českých dějin doby předbělohorské zahrnuje stejný časový úsek jako díl první. Zatímco první díl byl věnován vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547, je druhý díl zaměřen na vnitropolitický vývoj Čes... více


Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. stoletíPoddaný lid v Čechách v první polovině 16. století1960, Alois Míka

Monografie, založená především na studiu dosud nezpracovaného archívního materiálu, podrobně rozebírá stav zemědělské výroby, sociální poměry české vesnice, vývoj feudální pozemkové renty na české vesnici v pohusitské do... více


Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. IIČeský knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II2017, Petr Voit

Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace po... více