1. pol. 16. století

štítky

11 knih


Bitva u Moháče 86% Bitva u Moháče 2008, Zdeněk Vybíral

Podtitul: Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Bitva u Moháče má pro naše maďarské sousedy podobný význam jako v českém historickém povědomí Bílá hora. Moháč... více


Florentské letopisy 90% Florentské letopisy 1975, Niccolò Machiavelli

V osmi kapitolách Florentských letopisů, psaných v letech 1523-1525, zpracovává Machiavelli vedle dějinného vývoje Florencie do r. 1492 i stručné dějiny Itálie. Letopisy, jež Marx charakterizoval jako "mistrovské dílo", ... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 91% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 1968, Josef Janáček

Kniha je věnována vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547. více
Azurové slunce 93% Azurové slunce 2004, Carolyne Swann

Píše se rok 1512 a král Ludvík XII. se vydává na tažení do Lombardie. Je však nemile překvapen, když zjistí, že italská šlechta ho v Miláně nevítá se stejným nadšením jako před deseti lety, kdy se toto vévodství stalo so... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 85% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 1984, Josef Janáček

Druhý díl Českých dějin doby předbělohorské zahrnuje stejný časový úsek jako díl první. Zatímco první díl byl věnován vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547, je druhý díl zaměřen na vnitropolitický vývoj Čes... více


Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století 100% Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století 1960, Alois Míka

Monografie, založená především na studiu dosud nezpracovaného archívního materiálu, podrobně rozebírá stav zemědělské výroby, sociální poměry české vesnice, vývoj feudální pozemkové renty na české vesnici v pohusitské do... více


Tomáš Müntzer a jeho doba 0% Tomáš Müntzer a jeho doba 1957, Alfred Meusel

Populárně vědecká práce vypráví o německých selských bouřích v letech 1517-1525, hodnotí vystoupení hlavních představitelů reformačního hnutí a staví proti sobě Luthera jako představitele "knížecí reformace" a Müntzera j... více


Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II 0% Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II 2017, Petr Voit

Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace po... více


Katarína von Bora - manželka Martina Luthera % Katarína von Bora - manželka Martina Luthera 2018, Martin Treu

Zbehlá mníška vydatá za rebelujúceho mnícha. Schopná gazdiná, ktorá vytvorila domov pre rodinu aj hostí. Oddaná manželka uznávaného aj zatracovaného teológa. Starostlivá a milujúca matka desiatich detí. Takou bola Katarí... více


Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525 – 1526) 0% Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525 – 1526) 1957, Peter Ratkoš

Kniha je zbierkou prameňov k významnému protifeudálnemu vystúpeniu nášho ľudu na sklonku stredoveku. Povstanie sa odohralo v období rozkladu nezávislého mnohonárodnostného uhorského štátu. více


Tomáš Müntzer a Čechy % Tomáš Müntzer a Čechy 1957, Václav Husa

Monografie shrnuje a místy opravuje dosavadní výsledky bádání o Müntzerově životě a působení před jeho cestou do Čech r. 1521. Podrobným rozborem zpráv o jeho pražském pobytu je osvětlována otázka vlivu táborského radika... více