humanitní vědy

štítky

21 knih


Chrám i tvrzChrám i tvrz2015, Pavel Eisner

Legendární kniha esejů o češtině od Pavla Eisnera. Autor, vzděláním bohemista, germanista a romanista, sám odmala bilingvní, v krátkých kapitolách věcně a kriticky popisuje český jazyk. S vtipem, humorem a ironií popisuj... více


Filozofie pro normální lidiFilozofie pro normální lidi2008, Jaroslav Peregrin

O co se dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie často odrazují těžko proniknutelnou hantýrku i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie d... více


Filozofická gymnastikaFilozofická gymnastika2007, Stephen Law

25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Pro řadu lidí je filozofie synonymem sousloví vznešená nuda, filozofie v podání Stephena Lawa je ale především uměním klást dobré otázky. Ostatně, každý z nás myslí filozicky, kla... více
Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní oboryAnatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory2008, Alena Merkunová

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v prvn... více


Příštích padesát letPříštích padesát let2004, John Brockman

Věda v první polovině 21. století. Tento významný projekt přináší v 25 původních esejích pohled na příštích padesát let pokroku lidského vědění a dopadů tohoto pokroku na osud lidstva. Nejde o módní prognostické fantazí... více


Bohové, chrámy, obřady a lidé - Náboženství staré MezopotámieBohové, chrámy, obřady a lidé - Náboženství staré Mezopotámie2015, Ivan Hrůša

Kniha obsahuje na 130 ukázek ze starobylých náboženských textů Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném pře... více


LogoterapieLogoterapie2014, Martina Kosová

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů!Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. Autoři rozví... více


Andragogický slovníkAndragogický slovník2014, Jan Průcha

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým ... více


Nadané děti a jejich rozvojNadané děti a jejich rozvoj2015, Jiří Mudrák

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součá... více


Obrazy [minulosti]Obrazy [minulosti]1996, Zdeněk Vašíček

Autor svou analýzou obrazu, pojmu a různých rovin obecnosti připomíná zásadní problém, jenž Kant nazval "produktivní obrazností". Vašíčkova kniha pojednává také o archeologii a prehistorii, protože v historické... více


Čeština za pracovním stolemČeština za pracovním stolem2013, Lucie Slejšková

Kdo z nás někdy nemusel napsat oficiální dopis nebo e-mail? A kdo z nás někdy nezaváhal, jak jej začít, co s oslovením, jak se rozloučit... A může být i hůř — pokud se nám dokonce přihodilo to, že pracujeme v úřadu (jedn... více


Idea univerzityIdea univerzity2014, John Henry Newman

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnují... více


Úvod do světa idejíÚvod do světa idejí1994, William Raeper

Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti. Úvod do filosofie jako základu evropské kultury, s důrazem na vztahy s křesťanstvím. více


Archeologie, historie, minulostArcheologie, historie, minulost2006, Zdeněk Vašíček

Kniha je autorským překladem francouzského originálu, který vyšel ve Francii v roce 1994 a navazuje na anglickou a italskou verzi. Zabývá se způsoby jakými prehistorie, historie a další společenské a humanitní vědy se sn... více


Rétorika a komunikaceRétorika a komunikace2015, Irena Žantovská

Kniha Rétorika a komunikace je uceleným kompendiem provázejícím čtenáře širokým a členitým světem komunikace v minulosti i současnosti. Nejprve představí samotný pojem lidské komunikace a základní komunikační funkce, zvl... více


1