humanitní vědy

štítky

23 knih


Chrám i tvrz 96% Chrám i tvrz 2015, Pavel Eisner

Legendární kniha esejů o češtině od Pavla Eisnera. Autor, vzděláním bohemista, germanista a romanista, sám odmala bilingvní, v krátkých kapitolách věcně a kriticky popisuje český jazyk. S vtipem, humorem a ironií popisuj... více


Filozofie pro normální lidi 75% Filozofie pro normální lidi 2008, Jaroslav Peregrin

O co se dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie často odrazují těžko proniknutelnou hantýrku i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie d... více


Filozofická gymnastika 82% Filozofická gymnastika 2007, Stephen Law

25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Pro řadu lidí je filozofie synonymem sousloví vznešená nuda, filozofie v podání Stephena Lawa je ale především uměním klást dobré otázky. Ostatně, každý z nás myslí filozicky, kla... více
Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory 94% Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory 2008, Alena Merkunová

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v prvn... více


Bohové, chrámy, obřady a lidé - Náboženství staré Mezopotámie 95% Bohové, chrámy, obřady a lidé - Náboženství staré Mezopotámie 2015, Ivan Hrůša

Kniha obsahuje na 130 ukázek ze starobylých náboženských textů Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném pře... více


Logoterapie 60% Logoterapie 2014, Martina Kosová

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů!Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. Autoři rozví... více


Obrazy [minulosti] 67% Obrazy [minulosti] 1996, Zdeněk Vašíček

Autor svou analýzou obrazu, pojmu a různých rovin obecnosti připomíná zásadní problém, jenž Kant nazval "produktivní obrazností". Vašíčkova kniha pojednává také o archeologii a prehistorii, protože v historickém ohlédnut... více


Andragogický slovník 73% Andragogický slovník 2014, Jan Průcha

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým ... více


Nadané děti a jejich rozvoj 60% Nadané děti a jejich rozvoj 2015, Jiří Mudrák

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součá... více


Příštích padesát let 87% Příštích padesát let 2004, John Brockman

Věda v první polovině 21. století. Tento významný projekt přináší v 25 původních esejích pohled na příštích padesát let pokroku lidského vědění a dopadů tohoto pokroku na osud lidstva. Nejde o módní prognostické fantazí... více


Úvod do světa idejí 80% Úvod do světa idejí 1994, William Raeper

Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti. Úvod do filosofie jako základu evropské kultury, s důrazem na vztahy s křesťanstvím. více


Archeologie, historie, minulost 60% Archeologie, historie, minulost 2006, Zdeněk Vašíček

Kniha je autorským překladem francouzského originálu, který vyšel ve Francii v roce 1994 a navazuje na anglickou a italskou verzi. Zabývá se způsoby jakými prehistorie, historie a další společenské a humanitní vědy se sn... více


Čeština za pracovním stolem 60% Čeština za pracovním stolem 2013, Lucie Slejšková

Kdo z nás někdy nemusel napsat oficiální dopis nebo e-mail? A kdo z nás někdy nezaváhal, jak jej začít, co s oslovením, jak se rozloučit... A může být i hůř — pokud se nám dokonce přihodilo to, že pracujeme v úřadu (jedn... více


Život a dejinné vedomie 100% Život a dejinné vedomie 1980, Wilhelm Dilthey

Slovensky. Výběr sestavil František Novosád, předmluvu napsal Juraj Suchý. více


Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně 40% Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně 2020, David A. Levy

Kniha je prvním českým překladem zahraniční knihy z dnes společensky velice aktuální oblasti mezikulturní psychologie. Je určena především studentům psychologie bakalářského stupně studia, ale také studentům souvisejícíc... více


Idea univerzity 100% Idea univerzity 2014, John Henry Newman

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnují... více


Čtení – reflexe – interpretace 0% Čtení – reflexe – interpretace 2021, Jaroslav Novotný

Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace. Je určena především začínajícím vysokoškolským studentům humanitních oborů a filosofie, avšak také učitelům na gymnáziích a středních šk... více


Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy 0% Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy 2001, kolektiv autorů

Nezbytná pomůcka, která pomůže studentům s přípravou na přijímací zkoušky na VŠ z oblasti práva, sociologie, filozofie, politologie, historie, literatury, psychologie, mezinárodních vztahů, umění a světové ekonomiky. Obs... více


Rizikové a antisociální chování v adolescenci 0% Rizikové a antisociální chování v adolescenci 2015, kolektiv autorů

Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Publikace je první českou monografií zaměřenou na chování dospívajících, které ohrožuje... více


Dělení Československa. Deset let poté ... 0% Dělení Československa. Deset let poté ... 2003, Karel Vodička

Kniha je určena nejen odborníkům a studentům ale i širšímu publiku, které se zajímá, jak to tenkrát bylo… Publikace zahrnuje studie českých, slovenských, německých i rakouských expertů (J. Mlynárik, P. Příhoda, Z Lukas, ... více