metodologie

štítky

42 knih


Rozprava o metoděRozprava o metodě1947, René Descartes

Rozprava o metodě, vrcholné dílo Reného Descarta, byla vydána roku 1637 v Leidenu. Roku 1656 byla v Amsterdamu přeložena z francouzštiny do latiny. Plný titul knihy zní Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hl... více


Jak se vyrábí sociologická znalostJak se vyrábí sociologická znalost2002, Miroslav Disman

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů) nej... více


Úvod do metodologie psychologického výzkumuÚvod do metodologie psychologického výzkumu2000, Ján Ferjenčík

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může s... více
Metodologie, sociologie a politikaMetodologie, sociologie a politika2009, Max Weber

Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické. více


Chvála antické filosofieChvála antické filosofie2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumuKvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu2006, Michal Miovský

Jedinečná publikace, která na českém trhu nemá konkurenci, je učebním textem pro studenty psychologie a psychology, představujícím v ucelené formě historické kořeny, vývoj a současnou podobu kvalitativního přístupu v psy... více


Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofieKrize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie1996, Edmund Husserl

Předvedení Husserlova programu radikálně historické kritiky vědy a filosofie. Projekt transcendentální fenomenologie je zapracován do dějinných souvislostí konstituce, sedimentace a rozkrývání smyslu vědeckého či filosof... více


Úvod do studia dějepisu - 1. dílÚvod do studia dějepisu - 1. díl2014, Martin Wihoda

První díl skript pro studenty historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tématy jsou historie jako věda, historický čas, problematika pramenů, metody historické vědy, heuristika, knihovny, odborné časopisy, info... více


Interpretácia Biblie v cirkviInterpretácia Biblie v cirkvi1995, Papežská biblická komise

Prejav Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej biblickej komisie. Týmto dokumentom sa Pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenie k problému vykladania biblických textov. Cirkev sa vo s... více


Kapitoly metodologie sociálních výzkumůKapitoly metodologie sociálních výzkumů2009, Jiří Reichel

Zajímáte se o otázky přípravy, realizace a vyhodnocování sociálních výzkumů? PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., vás seznámí se specifiky sociálních výzkumů a s rozdíly mezi výzkumem kvalitativním a kvantitativním. Sledujte spolu... více


Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 12007, Jiří Kroupa

Vysokoškolská příručka seznamuje s dějinami oboru dějiny umění jako humanistické disciplíny. V osmnácti kapitolách je podán přehled literatury od starověkých zmínek o architektuře, sochařství a malířství přes vznik sam... více


Metodologie sociologieMetodologie sociologie2006, Helena Kubátová

Filozofický úvod do metodologie sociologie. Také v této knížce nalezne čtenář podněty nejen o sociologii, ale o všech sociálních vědách obecně. více


Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectvíHistorický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví1993, Zdeněk Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chápající rozhovorChápající rozhovor2010, Jean-Claude Kaufmann

Kniha provádí čtenáře všemi fázemi kvalitativního výzkumu založeného na metodě chápajícího rozhovoru - od přípravy rozhovorů k sepsání závěrečné zprávy. Autor představuje metodu, ke které došel na základě svých bohatých ... více


Úvod do teorie a metodologie sociální politikyÚvod do teorie a metodologie sociální politiky2010, Igor Tomeš

Definice subjektů a objektů sociální politiky, vysvětlení základních pojmů a pojetí. Vysokoškolská učebnice. více


1