exercicie

štítky

63 knih


BdělostBdělost2004, Anthony de Mello

Probouzet lidi a odhalovat jim pravdu o jejich vlastní velikosti – to je cíl, který si Anthony de Mello kladl při své práci s lidmi, a tedy i cíl této knihy, která jeho práci s lidmi zpětně zachycuje. Jeho schopnost odha... více


Čirá radostČirá radost2012, Anthony de Mello

V pozůstalosti slavného indického jezuity Anthony de Mella byla nedávno objevena manuskript de Mellových ignaciánských duchovních cvičení. Dalším knihou z pozůstalosti je text, který rovněž vychází z jeho přednášek, ale ... více


Minutové nesmyslyMinutové nesmysly1995, Anthony de Mello

Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu. Kniha pro všechny, bez ohledu na věk, vyznání či světonázorovou orientaci. Je jedinečnou příležitostí pro ka... více
Hledání BohaHledání Boha2011, Anthony de Mello

Ignaciánská duchovní cvičení. Kniha přináší soubor autorových exercičních úvah, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti. A. de Mello vychází z klasického schématu ignaciánských exercicií, jednotlivé úvahy prokládá cit... více


Klíčové otázky evangeliaKlíčové otázky evangelia2017, Ermes Ronchi

Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii. "Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto ... více


K pramenůmK pramenům1996, Anthony de Mello

Kniha duchovních cvičení. Cvičení v podobě duchovních textů postupují jako schodiště od myšlenky k pocitu, přes fantazii a smysly až do stavu ticha, jakési kontemplace se sebou samým i s Bohem. Kniha je napsaná v duc... více


Duchovní cvičeníDuchovní cvičení2005, Ignacio de Loyola

Nelze „spočítat“, kolik útěchy tato exerciční knížka po celá staletí bezpočtu lidem dodávala! Český překlad Roberta Kunerta SJ v revidovaném vydání. více


Věřit, doufat, milovat – Duchovní cvičeníVěřit, doufat, milovat – Duchovní cvičení2010, Joseph Alois Ratzinger

Otázka Boha není pro člověka teoretickým problémem, ale vrcholně praktickou záležitostí, která se projevuje ve všech oblastech našeho života. Proto ani v úvahách této knihy nejde o promýšlení teorií, ale o pozvání k „duc... více


Čtvrthodinka upřímnostiČtvrthodinka upřímnosti2003, Józef Augustyn

Úvod do modlitby denního zpytování svědomí. Autor, u nás již poměrně dosti známý polský jezuita, je specialistou v oblasti spirituality a psychologie. Organizuje a vede střediska ignaciánských duchovních cvičení. Jeho... více


Promluvy o Duchu svatémPromluvy o Duchu svatém2009, Charles Journet

Charles Journet se narodil v roce 1891 v Ženevě a působil jako profesor dogmatiky. Byl členem přípravné komise Druhého vatikánského koncilu, kterého se v jeho poslední fázi také aktivně účastnil. V roce 1965 byl jmenován... více


Ignác z Loyoly - Souborné díloIgnác z Loyoly - Souborné dílo2005, Ignacio de Loyola

Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník. Kvůli velikému zájmu o základní prameny ignaciánské spirituality – Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník zakladatele jezuitů Ignáce z Loyoly – podáv... více


Křest: Průvodce k obnově křestního vyznáníKřest: Průvodce k obnově křestního vyznání2011, Pavel Ambros

Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bi... více


Odvaha žít láskuOdvaha žít lásku2000, Georgette Blaquier

O křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky. Kniha je inspirována cyklem duchovních cvičení, která autorka vedla v komunitě Blahoslavenství. Četbu této osvěžující publikace doručuji manželům mladým... více


Jdi svou vlastní cestouJdi svou vlastní cestou2010, Anselm Grün

Podtitul: Jak čelit zranění z dětství Na základě interpretace čtyř biblických pasáží a několika známých pohádek autoři objasňují problematiku vnitřních zranění. Všichni jsme v dětství nějak zraňováni, byť to v dospělo... více


Exercicie pro všední denExercicie pro všední den1998, Anselm Grün

Individuálních exercicií a exercicií pro všední den je dnes velmi zapotřebí. S těmito dvanácti meditacemi se můžete stáhnout do ticha a po dvanáct dnů se nechat texty bible a jejich výkladem inspirovat k osobní modlitbě,... více


1