exercicie

štítky

65 knih


Bdělost 91% Bdělost 2004, Anthony De Mello

Probouzet lidi a odhalovat jim pravdu o jejich vlastní velikosti – to je cíl, který si Anthony de Mello kladl při své práci s lidmi, a tedy i cíl této knihy, která jeho práci s lidmi zpětně zachycuje. Jeho schopnost odha... více


Čirá radost 87% Čirá radost 2012, Anthony De Mello

V pozůstalosti slavného indického jezuity Anthony de Mella byla nedávno objevena manuskript de Mellových ignaciánských duchovních cvičení. Dalším knihou z pozůstalosti je text, který rovněž vychází z jeho přednášek, ale ... více


Minutové nesmysly 85% Minutové nesmysly 1995, Anthony De Mello

Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu. Kniha pro všechny, bez ohledu na věk, vyznání či světonázorovou orientaci. Je jedinečnou příležitostí pro ka... více
Hledání Boha 93% Hledání Boha 2011, Anthony De Mello

Ignaciánská duchovní cvičení. Kniha přináší soubor autorových exercičních úvah, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti. A. de Mello vychází z klasického schématu ignaciánských exercicií, jednotlivé úvahy prokládá cit... více


K pramenům 90% K pramenům 1996, Anthony De Mello

Kniha duchovních cvičení. Cvičení v podobě duchovních textů postupují jako schodiště od myšlenky k pocitu, přes fantazii a smysly až do stavu ticha, jakési kontemplace se sebou samým i s Bohem. Kniha je napsaná v duc... více


Klíčové otázky evangelia 83% Klíčové otázky evangelia 2017, Ermes Ronchi

Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii. "Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa... více


Čtvrthodinka upřímnosti 87% Čtvrthodinka upřímnosti 2003, Józef Augustyn

Úvod do modlitby denního zpytování svědomí. Autor, u nás již poměrně dosti známý polský jezuita, je specialistou v oblasti spirituality a psychologie. Organizuje a vede střediska ignaciánských duchovních cvičení. Jeho... více


Ignác z Loyoly - Souborné dílo 72% Ignác z Loyoly - Souborné dílo 2005, Ignacio de Loyola

Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník. Kvůli velikému zájmu o základní prameny ignaciánské spirituality – Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník zakladatele jezuitů Ignáce z Loyoly – podáv... více


Duchovní cvičení 85% Duchovní cvičení 2005, Ignacio de Loyola

Nelze „spočítat“, kolik útěchy tato exerciční knížka po celá staletí bezpočtu lidem dodávala! Český překlad Roberta Kunerta SJ v revidovaném vydání. více


Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux 100% Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux 2000, Louis Liagre

Úvahy, které autor přednesl v rámci duchovních cvičení. Přestože byly původně určeny řeholníkům, mohou se stát inspirací pro kohokoli ze zájemců o nauku svaté Terezie z Lisieux. více


Promluvy o Duchu svatém 93% Promluvy o Duchu svatém 2009, Charles Journet

Charles Journet se narodil v roce 1891 v Ženevě a působil jako profesor dogmatiky. Byl členem přípravné komise Druhého vatikánského koncilu, kterého se v jeho poslední fázi také aktivně účastnil. V roce 1965 byl jmenován... více


Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 93% Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 2011, Pavel Ambros

Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bi... více


Věřit, doufat, milovat – Duchovní cvičení 100% Věřit, doufat, milovat – Duchovní cvičení 2010, Joseph Alois Ratzinger

Otázka Boha není pro člověka teoretickým problémem, ale vrcholně praktickou záležitostí, která se projevuje ve všech oblastech našeho života. Proto ani v úvahách této knihy nejde o promýšlení teorií, ale o pozvání k „duc... více


Odvaha žít lásku 90% Odvaha žít lásku 2000, Georgette Blaquier

O křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky. Kniha je inspirována cyklem duchovních cvičení, která autorka vedla v komunitě Blahoslavenství. Četbu této osvěžující publikace doručuji manželům mladým... více


Duchovní cvičení s Janem Pavlem II. 80% Duchovní cvičení s Janem Pavlem II. 2007, Tomáš Špidlík

České vydání duchovních cvičení Tomáše kardinála Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé římské kurii, ve dnech 5.–11. března 1995, je podstatně rozšířeno. Druhá část knihy totiž obsahuje texty církevních otců, kt... více


Vnitřně zakoušet 100% Vnitřně zakoušet 2009, Tomáš Špidlík

Eseje pro duchovní cvičení. Doba duchovních cvičení je vhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování realizovatelných idejí. Snad si ani nejsme dostatečně vědomi důležitosti tohoto tvrzení. Název nové knihy vycház... více


Duchovní obnova s Aničkou 100% Duchovní obnova s Aničkou 2006, Jan Graubner

DUCHOVNÍ OBNOVA Tato knížka vznikla při duchovních obnovách o Služebnici Boží Aničce Zelíkové, jež dával Otec arcibiskup Jan Graubner členům Matice Svatohostýnské, katechetům, spolupracovníkům a dalším skupinám. více


Jdi svou vlastní cestou 80% Jdi svou vlastní cestou 2010, Anselm Grün

Podtitul: Jak čelit zranění z dětství Na základě interpretace čtyř biblických pasáží a několika známých pohádek autoři objasňují problematiku vnitřních zranění. Všichni jsme v dětství nějak zraňováni, byť to v dospělo... více


Jiskry sv. Ignáce 100% Jiskry sv. Ignáce 2005, Gábor Hevenesi

"Kniha vychází k jubilejnímu roku 2006, kdy si připomínáme 450 let od úmrtí sv. Ignáce z Loyoly (*1491 +1556) a 500 let od narození sv. F. Xaverského (*1506 +1552) a blahoslaveného Petra Fabera (*1506 +1546) a také 450 l... více


Až na vrchol 90% Až na vrchol 2015, Pablo Domínguez Prieto

Předkládaná knížka je záznamem duchovních cvičení, která pater Prieto dával ve španělském Tulebras. Kromě vlastního obsahu jsou pozoruhodná zvláště tím, že jejich vyvrcholením bylo setkání otce Prieta s Ježíšem tváří v t... více


Cesta Ducha 100% Cesta Ducha 1995, Tomáš Špidlík

Začátkem roku 1995 požádal Svatý otec Jan Pavel II. českého jezuitu, zda by nevedl pro něho a pro vatikánskou kurii duchovní cvičení. Tato kniha přináší znění těchto duchovních cvičení, které byly více než kdy jindy prod... více


Kontemplativní exercicie 100% Kontemplativní exercicie 2018, Franz Jalics

Kontemplativní exercicie. Úvod do kontemplativního životního postoje a Ježíšovy modlitby. Mnoho lidí v hloubi duše hledá živou zkušenost s Bohem, aby nově nasměrovali svůj život. Přitom hledají pokud možno prostý, spo... více


Exercicie pro všední den 100% Exercicie pro všední den 1998, Anselm Grün

Individuálních exercicií a exercicií pro všední den je dnes velmi zapotřebí. S těmito dvanácti meditacemi se můžete stáhnout do ticha a po dvanáct dnů se nechat texty bible a jejich výkladem inspirovat k osobní modlitbě,... více


Ježíš - můj Pán 80% Ježíš - můj Pán 2021, Alvaro Grammatica

K vyznání Ježíše jako svého Pána čtenáře provází postava apoštola Petra. Díky živému vylíčení jeho osobité povahy a s vědomím i své vlastní křehkosti se lze s galilejským rybářem snadno ztotožnit. Autor na výkladu biblic... více


Mystika prakticky 80% Mystika prakticky 2011, Reinhard Körner

Autor reaguje na známý Rahnerův výrok, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Křesťanská mystika se netýká jen elity křesťanů, kteří mají zcela mimořádné podmínky pro duchovní život. Nabývá konkrétní po... více


Cesta světem, cesta nitrem 90% Cesta světem, cesta nitrem 2005, Murray Bodo

Duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi. Středověké městečko vykukující z okolní krajiny, na první pohled podobné mnoha jiným a přesto jiné: zde se země dotkla a stále dotýká nebe, zde kdysi žil původně bohatý... více


Kde jsi, Adame? 100% Kde jsi, Adame? 1998, Józef Augustyn

Kde jsi, Adame? 1. týden ignaciánských exercícií. Kniha u nás dobře známého autora nabízí praktickou pomoc všem, kdo touží prožít duchovní obnovu metodou exercicií sv. Ignáce. Autor vychází z vlastní bohaté praxe s ve... více


Doprovázeni Božím duchem 80% Doprovázeni Božím duchem 2002, Michael Plattig

Duchovní doprovázení a rozlišování duchů. Tato kniha se věnuje problematice duchovního vedení. Autor se snaží postihnout toto téma v kontextu dvou tisíciletí křesťanské tradice. Základní části textu: Základní linie ... více


Zástupy žasly nad jeho učením 100% Zástupy žasly nad jeho učením 2003, Józef Augustyn

Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly - syntéza. Než byla Duchovní cvičení oficiálně potvrzena papežem Pavlem III. v roce 1548 a než si dobyla jakéhokoli veřejného úspěchu, byl si Ignác už do... více


Duchovní cesta 100% Duchovní cesta 2007, Jerónimo Nadal

Deník. Výběr z osobních poznámek blízkého druha Ignáce z Loyoly a vizitátora jezuitského díla prvních dob Tovaryšstva ve formě aforismů představuje závažný historický dokument a inspiraci pro duchovní život. více


Důvěra v Boží plán 100% Důvěra v Boží plán 2005, Patricia L. Marks

Duchovní obnova s Editou Steinovou. Sedmidenním duchovním cvičením "Důvěra v Boží plán" nás provází Edita Steinová, žena obdařená mimořádným intelektem a plně oddaná službě pravdě. Spolu s ní se budeme snažit rozpozna... více


Lide můj, vyjdi z Egypta 80% Lide můj, vyjdi z Egypta 1996, Carlo Maria Martini

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvoleným národem a druhého pak povol... více


Svědkové naděje 80% Svědkové naděje 2003, Phanxicô Xavię Van Thuân Nguyęn

Duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II. Duchovní cvičení ve Vatikánu za přítomnosti papeže vedl v roce 2000 arcibiskup F. X. Nguyen Va... více


Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality 100% Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality 2012, Hugo Rahner

Jezuita není éterický spiritualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho, jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontskéh... více


Učitel víry II 60% Učitel víry II 1993, Svatý Jan od Kříže

Učitel duchovních nocí, učitel lásky k bližnímu / Má svatý Jan od Kříže ještě co říci dnešní době? Jedni mají při vyslovení jeho jména pocit tajemna a nepřístupna, jiní považují znalost jeho díla pro duchovní život za zc... více


Bůh vždy větší (Deus semper maior) 0% Bůh vždy větší (Deus semper maior) 2010, Karel Říha

Teologie exercícií podle Ericha Przywary. Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným ... více


Ve světle víry 0% Ve světle víry 2014, Aleš Opatrný

Nad encyklikou Lumen fidei / Encyklika Lumen fidei byla napsána „čtyřručně“, jak uvedl papež František. Z větší části ji připravil Benedikt XVI. a po své abdikaci text předal svému nástupci, který jej doplnil a rozpracov... více


Ježíš tě miluje 0% Ježíš tě miluje 2009, Joseph K. Bill

Podtitul: Přijmi od něj odpuštění a uzdravení Páter Joseph Bill pocházel z Indie ze státu Kerala. Když mu bylo 48 let, velmi těžce onemocněl. Zázračným způsobem došlo k jeho uzdravení. Potom začal v Indii vydávat svěd... více


Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce 0% Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce 2001, Karl Rahner

Osobnost německého jezuity, teologa a myslitele se v této knize představuje v jednoduché prostotě modlícího se kněze. Texty nejsou jen vhodnou a stravitelnou pomůckou pro exercitanty, nýbrž i duchovní četbou k tématu naš... více


Bůh není samotář 0% Bůh není samotář 2006, Linus Mundy

Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem. Benedikt z Nursie a Bernard z Clairvaux se nikdy osobně nesetkali, dělí je půl tisíciletí, ale ač každý jiný, obdarovaný jedinečnými dary, přesto jsou si nápadně podo... více