Boží láska

štítky

17 knih


Poutníkův návratPoutníkův návrat2018, C. S. Lewis (pseudonym)

Poutníkův návrat je první knihou, kterou C. S. Lewis napsal po své konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se jedná o záznam jeho vlastního hledání smyslu a duchovního uspokojení – hledání, které ho nakonec přivedlo ke kře... více


Malá škola láskyMalá škola lásky1991, Marie Frydrychová

Kniha připomíná zodpovědnost ženy za respektování a uskutečňování Božích záměrů a řádů v manželství a rodině. Autorka se dotýká palčivého problému emancipace ženy, upozorňuje na její příčiny a má odvahu navrhnout ... více


Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milostBoží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více
Boží poselství světuBoží poselství světu2018, Neale Donald Walsch

Chápete mě úplně špatně. Autor bestselleru Hovory s Bohem opět nabízí revoluční pohled na zásadní duchovní otázky… Je Bůh mstivá nadpřirozená bytost mužského pohlaví, která vyžaduje poslušnost, trestá a odměňuje? A... více


O milosti a svobodném rozhodování / Odpověď SimplicianoviO milosti a svobodném rozhodování / Odpověď Simplicianovi2000, Aurelius Augustinus

Odpověď Simplicianovi. Dva spisy Svatého Augustina, biskupa a učitele církve, největšího církevního otce křesťanského Západu. V obou se řeší nesnadná otázka: Jaký je vztah Boží milosti k lidské svobodě? V první spisu ... více


Boží průlom v římském podsvětíBoží průlom v římském podsvětí2020, Chiara Amirante

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí formována ... více


Řekni jim, že je milujiŘekni jim, že je miluji2007, Joyce Meyer

„V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1. Janova 4:10) Bůh nás miluje, ale myslím, že mnozí z nás skutečně nechápou jakou láskou. Př... více


O Boží otcovské lásce s Karlem ŘežábkemO Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem2009, Karel Řežábek

Soubor úvah Karla Řežábka začíná Ježíšovým výrokem, který máme zachycen v Janově evangeliu (Jan 14,6): Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíšovo jméno pak znamená „Bůh zachraňuje.“ Na tomto půdorysu pak autor sobě ... více


Miluje mě!Miluje mě!2010, Wayne Jacobsen

Učit se žít v Otcově lásce / Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme? Probíráte se situacemi jako dítě, které odtrhává lístky kopretiny, abyste přišli na to, za vás Bůh miluje?... více


Bůh milosrdný, nebo trestající?Bůh milosrdný, nebo trestající?2016, Gabriela Ivana Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


Povolaní milovaťPovolaní milovať2014, Carl Albert Anderson

Máme ešte živo v pamäti charizmatického Jána Pavla II., ktorý s odvahou kráčal tak, ako málokto pred ním. Prvým veľkým prekvapením, s ktorým prišiel už počas prvých troch rokov svojho pontifikátu boli jeho príhovory poča... více


Prežívať Otcovo objatiePrežívať Otcovo objatie2015, Jack Frost

Kniha Prežívať otcovo objatie vám odhalí skúsenosť, ako osobne pocítiť Otcovo milujúce a utešujúce objatie. Ukáže vám oblasti, ktoré môžu brániť zakúsiť intímnejší vzťah s vaším Stvoriteľom. Jack Frost, služobník, líder ... více


V jednotě s BohemV jednotě s Bohem2011, Jagadguru Mahavatar Babaji

Epištoly a dopisy napsané metodou božského přenosu. Božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu. Babaji v nich osvětluje stezku pro transf... více


Vášeň pro JežíšeVášeň pro Ježíše2004, Mike Bickle

Prohloubit svou lásku k Bohu / Víš, co Bůh prožívá ve vztahu k tobě? Tvá odpověď na tuto otázku bude určovat povahu tvého duchovního života. Pastor známého sboru v Kansasu nabízí nevšední a osvobozující pohled na přemáha... více


Láska a zodpovednosťLáska a zodpovednosť2003, Karol Józef Wojtyła

Prvé rozsiahlejšie Wojtyłovo filozofické dielo spred 2. vatikánskeho koncilu, venované téme manželskej lásky a sexuality, ktoré obsahuje základné východiská neskôr rozvinuté v Teológii tela. Kniha vznikla ako súhrn predn... více


1