Boží láska

štítky

20 knih


Poutníkův návrat 85% Poutníkův návrat 2018, C. S. Lewis (p)

Poutníkův návrat je první knihou, kterou C. S. Lewis napsal po své konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se jedná o záznam jeho vlastního hledání smyslu a duchovního uspokojení – hledání, které ho nakonec přivedlo ke kře... více


Malá škola lásky 98% Malá škola lásky 1991, Marie Frydrychová

Kniha připomíná zodpovědnost ženy za respektování a uskutečňování Božích záměrů a řádů v manželství a rodině. Autorka se dotýká palčivého problému emancipace ženy, upozorňuje na její příčiny a má odvahu navrhnout ... více


Boží poselství světu 98% Boží poselství světu 2018, Neale Donald Walsch

Chápete mě úplně špatně. Autor bestselleru Hovory s Bohem opět nabízí revoluční pohled na zásadní duchovní otázky… Je Bůh mstivá nadpřirozená bytost mužského pohlaví, která vyžaduje poslušnost, trestá a odměňuje? A... více
Boží průlom v římském podsvětí 97% Boží průlom v římském podsvětí 2020, Chiara Amirante

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí formována ... více


Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 72% Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více


Bůh milosrdný, nebo trestající? 96% Bůh milosrdný, nebo trestající? 2016, Gabriela Ivana Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


O milosti a svobodném rozhodování / Odpověď Simplicianovi 85% O milosti a svobodném rozhodování / Odpověď Simplicianovi 2000, Aurelius Augustinus

Odpověď Simplicianovi. Dva spisy Svatého Augustina, biskupa a učitele církve, největšího církevního otce křesťanského Západu. V obou se řeší nesnadná otázka: Jaký je vztah Boží milosti k lidské svobodě? V první spisu ... více


Řekni jim, že je miluji 90% Řekni jim, že je miluji 2007, Joyce Meyer

„V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1. Janova 4:10) Bůh nás miluje, ale myslím, že mnozí z nás skutečně nechápou jakou láskou. Př... více


Miluje mě! 100% Miluje mě! 2010, Wayne Jacobsen

Učit se žít v Otcově lásce / Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme? Probíráte se situacemi jako dítě, které odtrhává lístky kopretiny, abyste přišli na to, za vás Bůh miluje?... více


O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem 93% O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem 2009, Karel Řežábek

Soubor úvah Karla Řežábka začíná Ježíšovým výrokem, který máme zachycen v Janově evangeliu (Jan 14,6): Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíšovo jméno pak znamená „Bůh zachraňuje.“ Na tomto půdorysu pak autor sobě ... více


Jeho láska ťa uzdraví 90% Jeho láska ťa uzdraví 2020, Dominik Chmielewski

Toto dielo je napísané s obrovským zápalom a evanjeliovou jednoduchosťou. Je to podnetná štúdia na tému našej kresťanskej identity milovaných Božích detí a nemilosrdných útokov satana, ktorý sa tisícorakými spôsobmi usil... více


O lásce a milosrdenství v Teologické sumě 90% O lásce a milosrdenství v Teologické sumě 2016, Tomáš Akvinský

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) čast... více


Prežívať Otcovo objatie 70% Prežívať Otcovo objatie 2015, Jack Frost

Kniha Prežívať otcovo objatie vám odhalí skúsenosť, ako osobne pocítiť Otcovo milujúce a utešujúce objatie. Ukáže vám oblasti, ktoré môžu brániť zakúsiť intímnejší vzťah s vaším Stvoriteľom. Jack Frost, služobník, líder ... více


V jednotě s Bohem 100% V jednotě s Bohem 2011, Jagadguru Mahavatar Babaji

Epištoly a dopisy napsané metodou božského přenosu. Božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu. Babaji v nich osvětluje stezku pro transf... více


Povolaní milovať 100% Povolaní milovať 2014, Carl Albert Anderson

Máme ešte živo v pamäti charizmatického Jána Pavla II., ktorý s odvahou kráčal tak, ako málokto pred ním. Prvým veľkým prekvapením, s ktorým prišiel už počas prvých troch rokov svojho pontifikátu boli jeho príhovory poča... více


Životy jedné bytosti 0% Životy jedné bytosti 2023, Eva Danyiová

Barvy obrazu se najednou slévají do jednoho, až celý zanikne, jako kdyby nikdy neexistoval... Jeden život končí a druhý začíná, neustálý koloběh. A co když je možné ho konečně zastavit? Pojďte se pustit do dobrodružstv... více


Láska a zodpovednosť 0% Láska a zodpovednosť 2003, Karol Józef Wojtyła

Prvé rozsiahlejšie Wojtyłovo filozofické dielo spred 2. vatikánskeho koncilu, venované téme manželskej lásky a sexuality, ktoré obsahuje základné východiská neskôr rozvinuté v Teológii tela. Kniha vznikla ako súhrn predn... více


Dei Verbum - věroučná konstituce o Božím zjevení 0% Dei Verbum - věroučná konstituce o Božím zjevení 1992, kolektiv autorů

Posvátný sněm naslouchá Božímu slovu se zbožnou úctou a hlásá je s plnou důvěrou veden slovy svatého Jana: „Zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste... více


Vášeň pro Ježíše 0% Vášeň pro Ježíše 2004, Mike Bickle

Prohloubit svou lásku k Bohu / Víš, co Bůh prožívá ve vztahu k tobě? Tvá odpověď na tuto otázku bude určovat povahu tvého duchovního života. Pastor známého sboru v Kansasu nabízí nevšední a osvobozující pohled na přemáha... více


Sex je hra 0% Sex je hra 2007, Emily Dubberley

Objevte nové zážitky! Čtyřicet nových zábavných her vám přinese víc sexu i zábavu. V krabičce najdete celou knížku erotických her, hrací kameny, plochu na jejich házení a dvanáct divokých karet. Stačí hodit kostkou, otev... více