sociální práce

štítky

21 knih


Nutné lži 92% Nutné lži 2019, Diane Chamberlain

Grace County, malé město na v Severní Karolíně před padesáti lety, v době rasových nepokojů a státem nařízených sterilizací. Právě zde a v této době se odehrává příběh dvou mladých žen, které se jen zdánlivě ocitají na o... více


Jak se spřátelit s temnotou 80% Jak se spřátelit s temnotou 2020, Kathleen Glasgow

Tohle se ti stane, když ti umře máma. Venku je ten nejzářivější letní den, ale uvnitř je tma. Tma je ve tvém domě, tma je ve tvém pokoji, tma je ve tvém srdci. Máš pocit, že tě ta temnota každou chvíli roztrhá na kusy. ... více


Rychle domů 76% Rychle domů 2021, Roz Nay

V hlavní roli příběhu se ocitají dvě sestry, jejichž životní cesty se rozdělily. Obě však uchovávají hluboká a temná tajemství, která se zoufale snaží udržet skrytá pod příkrovem let. V srdci tě nosím, sestro má jedné ... více
Umění pomáhat 83% Umění pomáhat 1999, Ivan Úlehla

Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty. Na rozdíl od jiných učebnic metod sociální ... více


Boží průlom v římském podsvětí 97% Boží průlom v římském podsvětí 2020, Chiara Amirante

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí formována ... více


Sociální kliniky 80% Sociální kliniky 2019, Pavla Kodymová

Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajistit komplexní praktickou ... více


Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách 70% Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách 2011, kolektiv autorů

Pojmy jako individuální plánování a klíčový pracovník se staly synonymem změny celého systému poskytování sociálních služeb v roce 2007, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. Cílem knihy je zpracovat tuto ... více


Teorie sociální práce I 90% Teorie sociální práce I 2019, Andrej Mátel

Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracov... více


Sociální práce - pro pedagogické obory 60% Sociální práce - pro pedagogické obory 2011, Lenka Gulová

Publikace nabízí základní orientaci v problematice sociální práce. Obsahuje úvodní teoretickou a hlavní výzkumnou část, která se věnuje názorům odborníků na sociální práci v kontextu současnosti. První část učebnice o... více


Strategie a postupy v sociální práci 100% Strategie a postupy v sociální práci 2022, Pavel Říčan

Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů.... více


Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost 100% Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost 2021, kolektiv autorů

Tato odborná publikace se zaměřuje na různé aspekty uvedeného tématu a přispívá do odborné a veřejné debaty, která je směřována na zachování a ochranu základních lidských práv, a především lidské důstojnosti. Z hlediska ... více


Když se řekne komunitní práce 80% Když se řekne komunitní práce 2016, Jaroslava Šťastná

Publikace shrnuje hlavní principy a modely komunitní práce, sleduje vývoj komunitní práce od konce 19. století, specifika v Českých zemích a zmiňuje etapy komunitní práce ve 20. století. Nabízí pohled na význam komunitní... více


Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus 0% Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus 2012, Pavol Frič

První část publikace seznamuje čtenáře s koncepty komunity a dobrovolnictví, s jejich definicemi, typologií a vývojem. Druhá část začíná stručným přehledem vývoje komunitního dobrovolnictví v ČR a popisem metodologie sbě... více


Sociální práce ve školství % Sociální práce ve školství 2022, Eva Hurychová

Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty. Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se záv... více


Sociální ekonomika v evropském kontextu 0% Sociální ekonomika v evropském kontextu 2006, Marie Dohnalová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Věra Pohlová: Sociální práce a život ve 20. století 0% Věra Pohlová: Sociální práce a život ve 20. století 2019, Pavla Kodymová

Věra Pohlová, absolventka Masarykovy státní školy zdravotní a sociální péče, je jednou z mnoha žen, které zasvětily svůj život poválečné sociální práci, ale jako jedna z mála nám o svém životě, rodině i cestě praxí a pří... více


Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est 0% Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est 2012, Jakub Doležel

Autor publikace se pokouší pojmenovat teoretické aspekty církevní sociální práce, tradičně označované jako „charita“. Používá k tomu studium biblického významu pojmů, jimiž je tato pomáhající praxe označována, dále zkoum... více


Úvod do sociální práce pro pomáhající profese 0% Úvod do sociální práce pro pomáhající profese 2009, Daniela Květenská

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou % Úvod do práce s rodinami migrantů s udělenou mezinárodní ochranou 2016, Jan Matěj Bejček

Podtitul: Právní aspekty uprchlictví, specifika sociální práce s rodinami uprchlíků, integrace a vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin. Sociální práce s uprchlíky a jejich rodinami. Průběh řízení o udělení mezin... více