2. století

štítky

6 knih


Rány na cti 78% Rány na cti 2013, Anthony Riches

Válka na Hadrianově valu… velkolepý příběh o statečnosti a zradě v římské Británii Rány na cti jsou autentickým, poutavým a dějově bohatým příběhem bojovníka nejmocnější a nejúspěšnější armády starověkého světa. So... více


Šípy zběsilosti 80% Šípy zběsilosti 2011, Anthony Riches

Krvavé bitvy s nelítostnými nepřáteli Šípy zběsilosti jsou po Ranách na cti druhým historickým románem Anthonyho Richese, ve kterém sledujeme osudy mladého Římana Marka Valeria Aquily. Marcus - nyní pod falešným jménem C... více


Nezlom císařů meč 86% Nezlom císařů meč 2002, František Novotný

První díl díla o Marku Aureliovi a jeho spoluvládci Luciu Verovi. Kniha se nevěnuje jen císařům, ale popisuje život v římské provincii Panonii a života v ní za Markomanských válek. Na skok si odskočíme i do Parthie a pov... více
Tvář bohyně války 80% Tvář bohyně války 1979, František Novotný

Ústřední postavou románu je římský císař z let 161-180 n. l. Marcus Aurelius, panovník, za jehož vlády se začala pod nájezdy Germánů ze severu otřásat mocná římská říše, filozof, myslitel a literát, který svým dílem doká... více


Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 90% Didaché - Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům 1994, neznámý - neuveden

Nekanonická kniha Nového zákona - jedná se o nejdůležitější dokument poapoštolské doby a nejstarší svědectví o církevním právu. více


Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky 0% Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky 1876, Irenej z Lyonu

Nejrozsáhlejší Irenejovo dílo, Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδονόμου γνώσεως (Elenchos kai anatropé tés pseudonomú gnóseós, Odhalení a odmítnutí předstíraného, avšak falešného poznání), které je však známo mnohem více pod... více