11.-12. století

štítky

8 knih


Milarepa 93% Milarepa 1999, Eduard Tomáš

Románové zpracování pohnutých životních osudů tibetského mudrce a národního hrdiny Milarepy, který žil na přelomu 11. a 12. století, patří k vrcholům Tomášovy slovesné tvorby. Autor vychází z poměrně strohého podání Mila... více


Jindřich I., král spravedlivý 80% Jindřich I., král spravedlivý 1996, Jean Plaidy (p)

Vilém Dobyvatel, vítěz ve slavné bitvě u Hastingsu a zakladatel normanské dynastie anglických králů, zanechal po sobě tři velmi odlišné syny. Vilém Rufus, Robert a Jindřich jsou spolu v neustálých sporech o majetek a moc... více


Normanské královny Anglie (1066-1167) 93% Normanské královny Anglie (1066-1167) 2018, Alison Weir

Příběh anglických středověkých královen je živý a vzrušující, plný tragédií, vznešených dramat, a dokonce i komedií. Představuje letopisy lásky, vášní, intrik, vražd, válek, zrad, proradností a smutku, které se doslova h... více
Omyl kronikáře Kosmy 83% Omyl kronikáře Kosmy 2018, Jiří Dobrylovský

Tvůrcem „starých pověstí českých“ je náš první kronikář Kosmas a díky jeho proslavené Kronice české je spousta lidí přesvědčená, že se naše „pohanské dějiny“ opravdu nějakým podobným způsobem odehrály. Nestál ale na počá... více


Evropa středověku v letech 962–1154 81% Evropa středověku v letech 962–1154 2006, Christopher Brooke

Další svazek z řady Dějiny Evropy navazuje na Evropu raného středověku Rogera Collinse, vydanou v loňském roce. Dvě staletí zahrnutá v předkládaném svazku přibližují Evropu v období velikých proměn. Veliké milénium, rok ... více


Soběslav I. 92% Soběslav I. 2007, Vratislav Vaníček

Kníže Soběslav I. (vládl v letech 1124–1140) patří mezi významné a přesto poměrně málo známé panovníky středověkých Čech. Autor si klade provokující otázku: Byl Soběslav „ideálním Přemyslovcem“, mužem statečným i rozvážn... více


Přemyslovský stát 11. a 12. století 73% Přemyslovský stát 11. a 12. století 1972, Rostislav Nový

Materiálově bohatá studie se pokouší o syntetický pohled na hospodářskou, společenskou a politickou strukturu českého státu v 11. a ve 12. století. Objasňuje základní tendence dynastické politiky Přemyslovců a sleduje po... více


Česká mince románského období: Nález denárů z 11. a 12. století z Nespek – depot II % Česká mince románského období: Nález denárů z 11. a 12. století z Nespek – depot II 2022, Jan Videman

Publikace velmi detailně popisuje mimořádně bohaté složení nálezu, současně se zabývá mincovnictvím 12. století v širších souvislostech. Při dokumentaci materiálu bylo využito nejmodernějších technologických a metodický... více