buddhismus

štítek, 237 knih


Slova mého dokonalého učitele

Slova mého dokonalého učitele

2015, P. Rinpočhe

Kniha významného tibetského mistra meditace (1808-1887) je klasickým komentářem k přípravným praxím do dzogčhenového cyklu Longčhen ňinghthig, jednoho z nejznámějších cyklů učení a duchovního pokladu školy Ňingmapa, nejs... více


Základy meditace vhledu

Základy meditace vhledu

2006, Sujiva

Praktická příručka malajského théravádového mnicha o základních metodách a postupech buddhistické meditace vhledu (pálijsky satipatthaná, vipassaná). Popisuje rovněž různé typy koncentrace a poskytuje další rady určené p... více


Poklad v srdci probuzených

Poklad v srdci probuzených

2006, D. K. Rinpočhe

Autor (1910-1991) byl jedním z nejvyšších mistrů dzogčhenu v starobylé tibetské tradici Ňingma a zároveň jedním z posledních představitelů generace velkých lamů, kteří své vzdělání a duchovní vyškolení získali ještě v Ti... více


Brána bez dveří

Brána bez dveří

2007, H. Wumen

Kniha je sbírkou 48 zenových koanů ze 12. století. více


Gurbum aneb Sto tisíc písní jógina Milaräpy

Gurbum aneb Sto tisíc písní jógina Milaräpy

2009, J. Kolmaš

Ojedinělý překlad z tibetského originálu sbírky mysticko-lyrických příběhů a písní nesoucí metaforický název Gurbum aneb Sto tisíc písní (ve skutečnosti je písní kolem dvou set) připisovaných tradicí Milaräpovi. Jógin Mi... více


Svět buddhistických obrazů

Svět buddhistických obrazů

2008, H. W. Schumann

Souhrnná příručka ikonografie buddhismu mahájány a tantrajány ztvárňuje veškeré nadpozemské bytosti, jež jsou v duchovním životě severní Indie stejně jako Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Mongolska předmětem vzývání a uctívání,... více


Rady mistra Zrozeného z lotosu

Rady mistra Zrozeného z lotosu

2004, M. Padmasambhava

Guru Padmasambhava byl jedním z velkých indických učitelů, kteří v 8. století uvedli buddhismus do Tibetu. Dodnes je považován za nejvýznamnějšího mistra tantrického buddhismu a v Tibetu za druhého buddhu. Dvanáct jeho r... více


Docela tiše

Docela tiše

2011, M. Čagánek

Sbírka zenově laděné poezie. Docela tiše Jen tak si sednout na lavičku před dům nohu přes nohu dát a ruce do klína sedět docela tiše se dívat poslouchat více


Dharma Gaia

Dharma Gaia

1994, A. Hunt-Badiner

Soubor esejů o buddhismu a ekologii. Unikátní antologie vzniklá při příležitosti Dne Země v r. 1990. více


Křesťanství a buddhismus

Křesťanství a buddhismus

1997, H. Küng

Srozumitelné, odborně fundované seznámení s neevropskými náboženstvími. Výzva k dialogu, porozumění a smíření. Čtyři svazky této řady představují veřejnosti významný ekumenický dialog, který vedl světově uznávaný teolog ... více


Základní kniha buddhismu

Základní kniha buddhismu

2002, L. Procházka

Kniha vznikla z autorova vnitřního popudu a buddhistické povinnosti seznamovat s pravdou, na základě pročtení mnoha set buddhistických spisů a děl indické filosofie a je vlastně překladem ponejvíce z německé odborné lite... více


Buddha a Kristus

Buddha a Kristus

2003, L. Procházka

Podtitul: Karma: buddhisticko-křesťanské pojetí Karma a její buddhisticko-křesťanské pojetí Tato kniha je převedením moudrých rad a úvah autora spisovatelkou Irenou Šindelářovou do jazyka našich dnů. Rady k cestě do... více


Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo

2010, . Buddha (pseudonym)

Přehled celého učení v jeho vnitřních souvislostech - a sice ve všeobsáhlém rámci Čtyř ušlechtilých pravd, tedy pravdy utrpení, jeho vzniku, jeho překonání a k jeho překonání vedoucí Ušlechtilé osmičlenné stezky. Systema... více


Od srdce k srdci

Od srdce k srdci

1995, N. Thera

Vybrané texty z pálijského kánonu a komentářů. Popis duševních překážek, které brání na cestě duchovnímu pokroku z hlediska snah o kultivaci mysli. Pět překážek zabraňuje nejen meditačnímu pohroužení, ale i nižším stupňů... více


Uvedení na cestu k probuzení

Uvedení na cestu k probuzení

2001, Šántidéva

Didaktická báseň indického mahájánového filosofa; jeden z nejdůležitějších textů o praxi indického a tibetského buddhismu, s rozsáhlým komentářem překladatele, českého buddhistického mnicha Dhammadípy. Slavný básník a fi... více


1 2 3 4 5 6 >