Zpackané kouzlo

recenze

Zpackané kouzlo (2019) / AnieDoe
Zpackané kouzlo

Vytvořit moderní variantu na téma některé klasické pohádky není nový nápad a pro autory to je poměrně dobré cvičení. Podobné pokusy se většinou zajímají o příběh Popelky. V případě knížky Zpackané kouzlo se jedná o příběh Krásky a Zvířete. Nicméně i na této knížce se opět potvrzuje, že se jedná o těžší úkol, než by se zprvu mohlo zdát.

Příběh sleduje nemotornou, ošklivou, věčnou smolařku Kristýnu Kovářovou, která ještě navíc je až nepříjemně prostořeká. Kristýna se uchází o práci, kterou proti všem předpokladům dostane. Musí se pak nastěhovat ke svému bohatému zaměstnavateli, kde je jí řečeno, že byla najata jako společnice. Brzy zjistí, že její zaměstnavatel byl zaklet do ohavné podoby, kterou může změnit pouze její upřímná láska.

Celá kniha je psána až přespříliš hovorovým jazykem, který na začátku působí svěže a dodává zdání, jako kdyby Kristýna opravdu svůj příběh sama vyprávěla, ale po pár stránkách se stane až příliš únavný. Jako všechny příliš se opakující věci přestává být překvapivý a ztrácí svou sílu.

Zároveň je její styl poměrně neotřelý a jsem si jistá, že si pohádka najde své vděčné čtenáře.


Zpackané kouzlo Zpackané kouzlo Ivana Nováková

Kancelář pro uvádění pohádek na pravou míru opravila i klasický příběh o krásce a zvířeti. Odstranila největší logickou nesrovnalost této story. Máte ojedinělou možnost si přečíst, jak to bylo doopravdy. Ona statečná žena nebyl... více


Komentáře (0)

Přidat komentář