Přízraky dávné minulosti ožívají

recenze

Krv prvorodených (2014) 5 z 5 / Carmen13
Krv prvorodených

Krev prvorozených – takřka biblický název vyvolávající dojem něčeho duchovně vyššího, tajemného, takřka apokalyptického. Netrvá ale dlouho a trojice vyšetřovatelů ve složení kapitán Stein, notář Matěj Barbarič a kaprál Bohdan Jaroš se přesvědčí, že vyšetřované zločiny mají pozemský motiv, vycházející z těch nejnižších lidských pudů.
Kapitán Stein doprovázen svými společníky Barbaričem a Jarošem přijíždí do rudolfínské Prahy, aby na výslovnou žádost samotného Matyáše Habsburského, odhalil pachatele zločinů, které nenechali chladným snad nikoho v celé Praze. Jedná se o vraždy prvorozených dětí významných katolických rodin, jejichž těla jsou navíc poseta záhadnými znaky z kabaly. Všichni si uvědomují, že tento případ se může více či méně dotknout každého obyvatele hlavního města říše. I přesto, nebo možná právě proto, se ale trojice vyšetřovatelů setkává se spíše odmítavým postojem, kdy se je nejeden člověk snaží zastrašit, něco zatajit či dokonce je svést na falešnou stopu. V jeden okamžik se dokonce zdá, že nitky případu vedou do těch nejvyšších míst. Přesto všechno je ale pachatel odhalen, usvědčen a potrestán, a to za značného přispění právě notáře Barbariče, který viníka odhalí v době, kdy o jeho osobě kapitán Stein sám nemá zcela přesnou představu. Lépe řečeno se zdráhá si něco takového připustit.
Spravedlnosti je učiněno za dost. Tedy podle litery zákona. Ovšem zda byla naplněna samotná podstata spravedlnosti jakožto vyššího principu mravního zůstává na posouzení čtenáře. Je důležitější spravedlnost pozemská či ta vyšší? Skončí duše pachatele opravdu v pekle? Já bych si tím tak jistá nebyla…
Případ vražd prvorozených, jak celé vyšetřování označuje i sám kapitán Stein, zanechá v životech našich tří hrdinů nesmazatelnou stopu, která je bude více či méně doprovázet po zbytek jejich životů. Notář Barbarič si opět užije strachu ažaž, ale tentokrát to není jen strach o něj samotného, stejně tak se před ním během pobytu v Praze vynoří stíny minulosti v podobě rychtáře Smolíka, Bohdan Jaroš s konečnou platností ztrácí domov, aby díky tomu našel nový, ve kterém bude šťastnější, než v tom rodném, ovšem i to bude platit jen do šestého dílu této série. Nejvíce však vyšetřování zasáhne samotného kapitána. Ten na všechny ve svém okolí, notáře Barbariče nevyjímaje, působí jako bezcitný hrubián, ovšem i on má svou Achillovu patu a tou je právě rodina a především děti. I proto se do vyšetřování vrhne s plným nasazením a za jeho zdárné dokončení je ochoten obětovat vše, včetně vlastního života.
Krev prvorozených je další z řady skvělých knih autora, kde se snoubí hluboká znalost historie dané doby s dobrodružstvím v té nejčistší podobě.


Krv prvorodených Krv prvorodených Juraj Červenák

Tento prípad zavedie Steina, Barbariča a Jaroša do rudolfínskej Prahy. Kto vraždí prvorodené deti významných katolíckych hodnostárov? Je to židovské či protestantské sprisahanie? Súvisí to nejako s duševnou chorobou Rudolf... více


Komentáře (0)

Přidat komentář