Neměl jsem raději zůstat v Hispánsku?

recenze

Zázračný medailon (2020) 4 z 5 / Carmen13
Zázračný medailon

Tato myšlenka se hlavnímu hrdinovi táhle hlavou celým dobrodružstvím, které prožívá jen dva týdny po svém návratu z daleké jižní země. O co bylo jednoduší bojovat s nevěřícími pohany, kde bylo na první pohled jasné, kdo je nepřítel, na rozdíl od vyšetřování zdánlivě snadného případu, kterým ho pověřil jeho příbuzný a snad i přítel Petr z Rožmberka? Kde má hledat svého protivníka? Mezi opilci a lumpy v pražských šencích, nevěstincích nevalné pověsti nebo mezi církevními hodnostáři zastávající ty nejvyšší funkce?
Bratr Zdislav je krátce po svém příjezdu do Prahy nucen ujmout se pátrání po sice hříšném ale velmi talentovaném malíři. Vše se zdá jasné a snadné. Podle pověsti neřestného umělce bude stačit, aby společně se svým panošem Martinem prošel všemožné nálevny a kumštýř, který zmizel, aniž by dokončil svou započatou práci u pana Petra, bude objeven. Opak je ale pravdou a řádový bratr se do celé situace zamotává čím dál tím víc. Neusnadňují mu ji ani přízraky minulosti, které před ním neustále vyvstávají a zaměstnávají jeho mysl a nejen tu. Zdislav, ač johanitský rytíř, je také jen člověk z masa a kostí se svými mužskými touhami a potřebami. Neméně s nimi bojuje i jeho mladý novic Martin. Kterému z nich se podaří ubránit svodům hříšného světa kolem nich a kdo naopak podlehne? Pana Zdíka známe již z předchozích dílů této série. S panošem Martinem se ale setkáváme poprvé. V jeho postavě je čtenáři představována osobnost plná vnitřních rozporů, skýtající velký potenciál a nám nezbývá než doufat, že v dalším díle dostane více prostoru, abychom se s ním mohli více seznámit. Vždyť již jen jeho původ a důvod vstupu do řádu vyvolává zájem a vzbuzuje zvědavost…
V jednom okamžiku se zdá, že bratr Zdislav dává ve vyšetřování přednost osobním zájmům před zájmy mocného pána z Růže. Opak je ale pravdou, neboť jak se záhy ukáže, oba případy se prolnou a vyvolají palčivou otázku, zda jsou si před zákonem opravdu všichni rovni či někteří jsou si rovnější. Stejně tak jsme díky mladému, a ještě nezkaženému Martinovi konfrontováni s tím, co je vlastně spravedlnost a zda pachatel je opravdu pachatelem a oběť je opravdu obětí. Není to naopak? Nevytvořila si oběť svého vraha tím, čím se na něm předtím provinila?
Zázračný medailon je napínavou, čtivě napsanou detektivkou zasazenou do vlády Jana Lucemburského, kterou lze doporučit jak milovníkům historie, která je zde podávána zcela nenásilnou formou, tak příznivcům příběhů s detektivní zápletkou ale i trochou tajemna. Věhlasný učenec Gregor sice říká, že žádný upír neexistuje, ale kdo ví? Kdo tedy vraždí mladé a krásné kněžky lásky, když ne tento démon vstávající z hrobu?


Zázračný medailon Zázračný medailon Zuzana Koubková

Řádový rytíř Zdislav strávil víc než rok a půl na křížovém tažení proti Maurům, nyní je ale zpět v Praze, kde ho pan Petr z Rožmberka požádá, aby našel ztraceného malíře Gianlucu Pericoliho. Pericoli totiž maloval pro pána z Rožmb... více


Komentáře (0)

Přidat komentář