Můžeme důvěřovat Bibli?

recenze

Můžeme důvěřovat Bibli? (2005) 5 z 5 / Aven
Můžeme důvěřovat Bibli?

Knihu „Můžeme důvěřovat Bibli?“ napsal kazatel Robert Sheehan a vyšla pod původním názvem „The Word of Truth“

Autor knihy Robert Sheehan (1951-1997) vyrostl v křesťanské rodině v Essexu, uvěřil v Boha po jednom kázání a v necelých patnácti letech se nechal pokřtít, poté se rozhodl studovat teologii na London Bible College, následně byl pastorem v baptistickém sboru v Coventry. Dále byl ustanoven jedním z správců knihovny Evangelical Library a nakonec se stal jejím ředitelem, napsal několik knih.

Jak sám název „Můžeme důvěřovat Bibli?“ napovídá kniha se zabývá především otázkou důvěryhodnosti Bible, která je zvlášť v dnešní době velmi aktuální.

Kniha se snaží odpovědět na následující otázky:

Je Bible dostatečná, bezchybná a neomylná?
Je Bible plná kontradikcí?
Můžeme Bibli důvěřovat?
Je Bible přepsaná?

Takové a podobné otázky si jistě občas klade každý, navíc tyto otázky úzce souvisí s otázkou zda existuje Bůh, neboť pokud připustíme pravdivost Bible připouštíme tím zároveň existenci samotného Boha.

Kniha je rozdělena do osmi hlavních částí a dvou dodatků, ve kterých je rozebráno co je teologie, co je kánon písma, jaké jsou přístupy k písmu, co jsou originální texty Bible a jaké jsou překlady Bible. Na začátku každé části je několik citátu převážně křesťanských osobností k danému tématu. V prvním dodatku je hlavním tématem pokračování proroctví a v druhém zásady správné přípravy kázání.

Zatímco kritik Bible a knih zpochybňujících dostatečnost, bezchybnost a důvěryhodnost Bible je celá řada, tak knih obhajujících dostatečnost, pravdivost a důvěryhodnost Bible na trhu mnoho není, proto jsem velmi rád za tuto knihu.

Celkově se mi kniha velmi dobře četla, což bylo zřejmě způsobeno jednoduchým, přehledným a v neposlední řadě logickým uspořádáním jednotlivých částí i celků, případný čtenář se nemusí obávat, že narazí na pro něho neznámé nebo nepochopitelné teologické termíny, i když je celkem pochopitelné, že se teologickým termínům nelze zcela vyhnout, ale v tom případě jsou řádně vysvětleny. Knihu bych doporučil jak křesťanům, kteří si mohou doplnit nebo ujasnit některé již nabyté znalosti, ale i nevěřícím kteří Bibli nikdy nečetli, nebo těm kterým jsou některé části nebo pasáže Bible nejasné, celkově se jedná i o vhodnou pomůcku při čtení Bible, která uvede čtenáře alespoň v základních obrysech do problematiky starého a nového zákona, teologie, originálních textu a v neposlední řadě jednotlivých překladů Bible.

Celkově tedy hodnotím kladně tuto knihu rozebírající Knihu knih, navíc nikdo nepotřebuje vysoké IQ na to, aby pochopil Bibli.

„Navštiv mnoho knih, ale žij v Bibli.“ (Charles H. Spurgeon)

Komentáře (0)

Přidat komentář