Evoluce - fakt nebo fake, pravda nebo lež?

recenze

Evoluce - fakta nebo fikce? (2005) / Aven
Evoluce - fakt nebo fake, pravda nebo lež?
Autor publikace John Blanchard je učitel, řečník, pastor a spisovatel, jeho knihy byly publikovány ve více než čtyřiceti zemích v nákladu více než 14 milionů výtisků.

Publikace se snaží o porovnání evoluční teorie a inteligentního desingu ve světle faktů, ale i ve světle Bible. Inteligentní desing předpokládá programátora, tedy tvůrce, respektive Stvořitele stojícího nad stvořením i mimo stvoření, tedy mimo hmotu a čas, zatímco evoluční teorie předpokládá, že vše povstalo z ničeho, evoluční teorie v podstatě tvrdí, že život vznikl náhodou.

Zřejmě každý člověk si již někdy v životě položil otázku odkud pochází, nebo lépe řečeno jaký je jeho původ, zda je dílem náhody nebo se vyvinul z opice, na tyto a další otázky se snaží odpovědět tato publikace.

Byl na počátku Bůh, jsme stvořené bytosti?
Je život náhoda nebo záměr?

Pokud mluvíme o stvoření musí existovat stvořitel, lidé bohužel více věří v evoluční teorii, než ve stvoření (inteligentní desing). Pak je otázkou proč lidé věří v evoluci, na tuto otázku ovšem skoro nikdo nedokáže odpovědět, i když odpověď sama se nabízí, lidé věří v evoluci a nevěří ve stvoření, protože by museli uznat stvořitele, tedy Boha, proto raději věří v evoluci bez stvořitele, tedy bez Boha.

Publikace je dobře čtivá a přehledně uspořádaná, i když má pouze 40 stránek, tak je nabitá informacemi a fakty, vysvětluje pojmy týkající se tématu evoluční teorie a inteligentního desingu. Informace uvedené v publikaci mě obohatili a doplnili moje poznání v problematice vzniku samotného života.

Celkově bych publikaci doporučil především zastáncům evoluční teorie, ale i příznivcům inteligentního desingu a samozřejmě všem hledajícím, nebo pátrajícím po otázkách smyslu života a bytí, neboť se jedná o vynikající materiál na téma evoluce vs stvoření, nebo lépe řečeno evoluce vs Bůh?

Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného. (Bible - Job 38:4)

Evoluce - fakt nebo fake, pravda nebo lež?

Komentáře (5)

kniha Evoluce - fakta nebo fikce? recenze

Lector
20.10.2018

Děkuji. Názor jsem si už dotvořil.

Aven
20.10.2018

„Sola Scriptura“ – Jedině Písmo
„Sola Gratia“ – Jedině milostí
„Sola Fide“ – Jedině vírou
„Solus Christus“ – Jedině Kristus
„Soli Deo Gloria“ – Jedině Bohu buď sláva

Lector
20.10.2018

Smím se tedy zeptat, kdo je tou autoritou?

Aven
20.10.2018

Vatikán sám není žádnou autoritou v tomto ohledu, neboť Vatikán nerovná se křesťanství, jako spíše pseudo-křesťanství, pokud jde o římskou církev je spíše pokračovatelkou římské říše, alespoň v duchovním smyslu, proto je také papež nositelem titulu pontifex maximus, není nic tajného na tom, že by nejraději vymazali knihu Genesis z Bible.

Lector
20.10.2018

Trochu jste ustrnul v názorech. Dnes ani Vatikán nestaví otázku "evoluce" vs. "stvoření". Evoluci bere jako fakt a pozice stvoření brání formou úvah o kompatibilitě obou přístupů.

PS: Pozor na příčestí minulé.