Bible vs jóga – pravda vs lež

recenze

Jóga a Bible (2017) 5 z 5 / Aven
Jóga a Bible

Autor knihy, který sám byl jogínem se snaží poukázat na to, že józe se nikdo nemůže věnovat beztrestně, kniha v podstatě popisuje svědectví o prožité zkušenosti a vyslovuje jasné varování před nebezpečnými důsledky vyplývajícími z praktikování jógy, autor se dále opírá především o Bibli a snaží se čtenářům ukázat cestu, která vede z otroctví ke svobodě, touto cestou je Ježíš Kristus.

Knížka odpovídá čtenáři na otázky týkající se skutečného původu jógy a její skutečné podstaty. Jógu můžeme charakterizovat jako tělesné i duchovní cvičení které buduje ego, v podstatě se jedná o systém sebe spasení, toto cvičení, ale ve skutečnosti vede k otevření se temným, nebo lépe řečeno démonickým silám.

Kniha je rozdělena do následujících kapitol - Původ zla, původ a podstata jógy, co je člověk, jak se přiblížit k Bohu, Boží oběť, kdo je Ježíš, okultismus a jeho následky, jak se obrátit k Ježíši, problém lidské přirozenosti, cesta úplného vysvobození, život s Bohem, biografie autora.

Dále se knížka zabývá porovnáním křesťanství a hinduismu, neboť všechna náboženství nemohou být pravdivá, nemůže mít pravdu hinduismus i křesťanství, ani nelze slučovat křesťanství s jiným náboženstvím, neboť Bible říká že nemůžeme pít Pánův kalich i kalich démonů a nemůžeme mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů. Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá tisíce různých božstev, ať již v podobě lidí, zvířat, rostlin nebo hornin, ale co pohané obětují, obětují démonům, ne Bohu.

Kniha se dotýká i okultismu a jeho následků, neboť ve filozofii jógy mluvíme o tzv. proudění kosmických sil nebo o tzv. čárkách, které jsou ve skutečnosti silami pohanských bohů, tedy démonů, ten kdo praktikuje a cvičí jógu se tedy nevědomě otevírá démonické sféře.

Mnoho křesťanů praktikuje jógu aniž ví co ve skutečnosti jóga obnáší, myslí si, že se jedná pouze o jakési tělesné cvičení, ale nejedná se pouze o tělesné cvičení, neboť toto cvičení praktikují i vyznavači jiných náboženství ve formě duchovního cvičení.

Celkově se mi knížka líbila, rozhodně bych jí doporučil k přečtení všem co se nějakým způsobem zajímají o jógu a podobná východní učení, neboť ne vše co se tváří na povrchu jako dobré je dobré i pod povrchem a jak dobře víme ďábel bývá skrytý v detailu v tomto případě pod povrchem. Ve světle těchto skutečností je skutečně s podivem kolik energie se v naší společnosti vynakládá na propagaci a šíření východního učení s názvem jóga.

Na závěr jedno varování z Bible: V posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.

Komentáře (0)

Přidat komentář