Kdo jsou puritáni a co učí?

recenze

Kdo jsou puritáni a co učí (2017) / Aven
Kdo jsou puritáni a co učí?
Knihu „Kdo jsou puritáni a co učí?“ napsal reformovaný kazatel Erroll Hulse a vyšla pod původním názvem „Who are the Puritans?“

Autor knihy Erroll Hulse se narodil v roce 1931 ve Fort Beaufort v Jižní Africe. Vystudoval London Bible College a roce 1957 spolu s Iainem Murrayem založili známé vydavatelství The Banner of Truth. Dnes žije v domě s pečovatelskou službou ve Wetherby.

Jak již název „Kdo jsou puritáni a co učí“ napovídá kniha vzala si za cíl vysvětlit kdo jsou puritáni, jaké je jejich učení, jaká je jejich životní filozofie a čemu věří. Kniha popisuje vznik puritánského hnutí, jeho vývoj od vzestupu po úpadek, jeho vliv na reformaci a v neposlední řadě jeho odkaz pro dnešní dobu.

Slovo puritán pochází latinského „puritas“což lze přeložit jako čistota nebo ryzost, puritáni se tedy vyznačovali především čistotou a ryzostí a právě i očistění slova „puritán“ je jedním z cílů této knihy, která se snaží poukázat na skutečný význam a smysl slova puritán, protože toto slovo je v dnešní době spíše spojeno s něčím nečistým a v podstatě se jedná o formu nadávky.

Samotná kniha je přehledně rozdělena do tří základních částí a dodatku v první části se čtenář seznámí s historií puritánů a jejich hnutím, ve druhé části jsou popsány životy jednotlivých významných puritánů své doby a nakonec ve třetí části je rozebráno učení puritánů a jejich postoje, v dodatku jsou potom odpovědi na nejčastější otázky týkající se hnutí puritánů, dále rozebrán vliv učení puritánů na reformaci a nakonec vliv odkazu puritánů na dnešní dobu.

Čtenář se v knize seznámí i s předchůdci puritánů, například s osobou Wiliama Tyndale, dále se dozví o vlivu Johna Calvina na celé hnutí a o vývoji puritánského hnutí v jednotlivých časových obdobích od vlády krále Jakuba I, přes občanskou válku, po vzestup Olivera Cromwella.

V knize jsou popsány životy následujících osobností puritánského hnutí: John Bladford, John Hooper, Edward Dering, Henry Smith, John Dod, Arthur Hildersan, John Rogers, Robert Bolton, Robert Harris, Richard Sibbes, Jeremiah Burroughs, William Gouge, Thomas Goodwin, William Bridge, Thomas Manton, Stephen Charnock, Thomas Watson, John Owen, Richard Baxter, John Bunyan, John Flavel, Hanserd Knollys, Henry Jessey, John Howe.

Odkaz puritánů je jistě velmi aktuální i pro dnešní dobu, nebo lépe řečeno právě pro dnešní dobu, která je plná kompromisů a ústupků. Zvlášť je třeba si vzít příklad z jejich učení, zkušeností a praxe, a také z jejich životů zaměřených hlavně na praktickou svatost a zbožnost, jinak řečeno na svatý život odevzdaný Bohu.

Kniha je velmi přehledně zpracovaná, rozdělení do třech základních částí a dodatku, jednotlivé části a kapitoly na sebe logicky a plynule navazují, díky přehlednosti a dobré posloupnosti se i velmi dobře čte, díky čemuž čtenář postupně proniká do světa puritánů, seznamuje se s jejich postoji, poznává životy a víru jednotlivých významných puritánů a seznamuje se s učením, kterému puritáni věřili, které zastávali a kterým také žili. Kniha mě osobně velmi obohatila a rozpustila mlhu světa, která stála okolo slova puritán, ukázala mi čistotu učení puritánů a ryzost jejich charakterů v plném slunci, jak řekl William Wilberforce: „Spisy puritánů se stali mým bohatstvím.“ Knihu lze doporučil všem kdo se zajímají o anglickou reformaci nebo reformační hnutí a samozřejmě i těm kdo se chtějí více dozvědět o puritánech, jejich učení, jejich postojích a v neposlední řadě o jejich životech. Nelze jinak než zakončit citátem knížete kazatelů Charlese Haddona Spurgeona zvaného také jako „poslední z puritánů“ neboť knihy puritánů nebo o puritánech stojí za nejen za přečtení, ale i za zamyšlení.

„Rozhodně čtěte knihy puritánů, stojí za víc než všechny moderní knihy dohromady.“ (Charles H. Spurgeon)

Komentáře (0)

kniha Kdo jsou puritáni a co učí recenze